del dette indlæg

Oplæg til IFFD Konferencen 2019

Tak for invitationen til at deltage her på SportsFair.

Der er rigtigt meget fokus på faciliteter, udnyttelse, materialer, energioptimering mv. i denne branche.

Idrættens Udviklingscenter har den primære vison at bidrage til at styrke den menneskelige motor i fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter fordi vi er overbeviste om at det er vejen til at lykkes med alt det andet.

Dygtige ledere med de rette kompetencer finder i højere grad løsninger på de aktuelle udfordringer.

For at kunne give et svar på fremtidens DNA for ledere på idræts- og fritidsfaciliter er det nødvendigt først at stille spørgsmålet om hvad kommunernes formål med fremtidens idræts- og fritidsfaciliter er?

Hvis man som kommune først og fremmest ser formålet med idræts- og fritidsfacilitetsområdet som det at stille bygninger til rådighed for foreninger- så er DNA for fremtidens ledere primært en automatisk gulvvasker.

Hvis man ser formålet med fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter som at skabe rammerne for borgernes gode fritidsliv sundhed og fællesskaber i bredeste – så er DNA´et noget helt andet.

Vi er ikke i bygningsbranchen – vi er i branchen for mennesker, fællesskaber, foreningsliv sundhed, aktivitet og det gode liv.

Bygninger er ét middel ud af flere til at nå disse mål – de er ikke målet i sig selv.

Det betyder, at den helt primære DNA for fremtidens leder indeholder sociale gener – der giver lyst til mennesker og til at byde brugere og gæster indenfor

Vi har arbejdet for og analyseret mere end 70 faciliteter i hele Danmark og den stærkeste indikation på at en facilitet fungerer og lever – er at den daglige leder tager imod i døren og siger “velkommen til min facilitet”.

Så er der en person som har påtaget sig ejerskabet af faciliteten – og et bagland som har muliggjort at der kan udøves ledelse.

Udover sit DNA – har fremtidens ledere behov for en række centrale kompetencer for at kunne lede og udvikle sin facilitet sammen med andre:

 • Forståelse for udviklingen i befolkningens idræts-og fritidsvaner
 • Ledelse af medarbejdere og frivillige
 • Forståelse for strategiske processer for at kunne udvikle sin facilitet
 • Forståelse for de forskellige økonomiske vilkår der gør sig gældende på idræts- og fritidsområdet
 • Markedsføring og salg til bestemte brugergrupper
 • Service og gode kundeoplevelser
 • Forståelse for det politiske system og hvordan man håndterer sig interessenter
 • Dette er elementer, som vi sammen med branchens interesseorganisationer IFFD, HI, DGI, IDAN og LOA har integreret i den nye Centerlederuddannelse – hvor ledere og medarbejdere for første gang har mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse med speciale i ledelse af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter – Centerlederuddannelsen

Uddannelsen kan tages i sin helhed eller som udvalgte moduler, der passer den enkelte

Idræts- og fritidsfacilitetsområdet er blevet en selvstændig branche og det kræver en uddannelse, som passer til den nye branche

Vi er i fuld gang – 17 deltagere starter i næste uge på 2 forskellige moduler og om alt går vel – vil branchen have de første akademiuddannede Centerledere i 2020

Når det gælder den bredere kompetenceudvikling på idræts- og fritidsområdet, er der tre parter som kommunerne har brug for at bringe i spil:

 • Ledere og medarbejdere på faciliteterne
 • Bestyrelsesmedlemmerne på de selvejende faciliteter
 • Foreningerne og foreningslederne

Erfaringerne fra flere kommuner som Lemvig, Kolding, og Aabenraa viser, at når vi kompetenceudvikler disse tre parter samtidigt sker der store fremskridt fordi parterne indleder en gensidig dialog om udvikling i stedet for at se hinanden som modstandere fordi parterne indleder en gensidig dialog om udvikling i stedet for at se hinanden som modstandere.

Udviklingen kommer ikke af sig selv – men kræver en aktiv indsats af kommunerne, branchen og ikke mindst lederne selv – hvis kommunerne vil udvikle fremtidens faciliteter som en relevant tilbud til den danske befolkning

Klaus Frejo

Idrættens Udviklingscenter
21.03.2019

Realterede indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev