Idrættens Udviklingscenter

Om IUC

Idrættens Udviklingscenter er et uddannelses- og konsulenthus der ønsker at skabe udvikling i idræts- og fritidsbranchen. Gennem uddannelse og sparring med organisationer, frivillige, medarbejdere og ledere kan vi sammen skabe udvikling i foreninger, organisationer og faciliteterne i Danmark.

Historien om Idrættens Udviklingscenter

Idrættens Udviklingscenter – også kaldet IUC – er stiftet i 2015 som det daværende Idrættens Kompetence Center. Idrættens Kompetence Center blev stiftet som et samarbejde imellem konsulentfirmaet Frejo&Steen og konference-, hotel- og idrætscenteret Vejen Idrætscenter.
Begge virksomheder har i forvejen arbejdet sammen siden 2012 og afholdt mange arrangementer og kurser. Via stiftelsen af Idrættens Kompetence Center blev det fælles samarbejde mere formaliseret.
Frejo&Steen bringer deres store viden omkring kurser, uddannelser, kompetenceløft, rådgivning og idrætsbranchen ind i samarbejdet.

Vejen Idrætscenter bringer deres fantastiske omgivelser og konference-, kursus-, event- og hotelfaciliteter i Vejen ind i samarbejdet. Desuden findes der naturligvis en stor viden om idrætsbranchen og udvikling i Vejen Idrætscenter.

I 2018 fusionerede Frejo&Steen og Idrættens Kompetence Center til Idrættens Udviklingscenter. Idrættens Udviklingscenter består af et konsulenthus og et uddannelsescenter som fortsætter udviklingen af idrættens organisationer. Klaus Frejo og Lars Steen fortsætter deres arbejde i Idrættens Udviklingscenter med udviklingsprocesser og uddannelse.

Mission og Vision

Foreninger

Mission

Vores formål er at udvikle idrættens organisationer og hjælpe med at realisere udviklingspotentialerne i idrætsbranchen.

Det gør vi via

Vision

Vi ønsker at være Danmarks førende, uafhængige og mest værdiskabende konsulentvirksomhed indenfor idrætsbranchen.
Vi arbejder på at være førende ved konstant at søge de højeste standarder for vore ydelser, ved at lave løbende evalueringer og ved at søge strategiske samarbejdsparterne, der kan bidrage til at styrke kvaliteten til gavn for vore kunder.
Vi er uafhængige for at kunne levere den bedst mulige rådgivning til vore kunder uafhængigt af politiske interesser.
Vi ønsker konstant at blive målt på, om vore ydelser er værdiskabende for vore kunder og bidrager til at de bliver bedre til at nå deres formulerede målsætninger

Underviser teamet
Udover nedenstående undervisere kan flere undervisere tilføjes. Undervisere fra uddannelsesinstitutionen Erhvervsakademi Dania er også en del af Idrættens Udviklingscenters underviserteam. Dette er fordi Erhvervsakademi.Dania og Idrættens Udviklingscenter
har indgået et partnerskab om diplom- og akademiuddannelser.Idrættens Udviklingscenter har også indgået et partnerskab med flere aktører på idræts- og fritidsfacilitetsområdet og fra disse aktører har vi også undervisere der kan bidrage med den nyeste viden.

Etiske retningslinjer

Følgende udgør de etiske retningslinjer, der altid danner grundlaget for samarbejdet med vore kunder:

En film om os
Vi udbyder kompetenceudviklende kurser og uddannelser. Idrættens Kompetence Center blev i 2018 til Idrættens Udviklingscenter og fortsætter med uddannelser, udviklingsprocesser, lederudvikling, konsulentopgaver og meget mere.

Samarbejdspartnere