Idrættens Udviklingscenter

Om IUC

Idrættens Udviklingscenter er et uddannelses- og konsulenthus der ønsker at skabe udvikling i idræts- og fritidsbranchen. Gennem uddannelse og sparring med organisationer, frivillige, medarbejdere og ledere kan vi sammen skabe udvikling i foreninger, organisationer og faciliteterne i Danmark.

Historien om Idrættens Udviklingscenter

Idrættens Udviklingscenter – også kaldet IUC – er stiftet i 2015 som det daværende Idrættens Kompetence Center. Idrættens Kompetence Center blev stiftet som et samarbejde imellem konsulentfirmaet Frejo&Steen og konference-, hotel- og idrætscenteret Vejen Idrætscenter.
Begge virksomheder har i forvejen arbejdet sammen siden 2012 og afholdt mange arrangementer og kurser. Via stiftelsen af Idrættens Kompetence Center blev det fælles samarbejde mere formaliseret.
Frejo&Steen bringer deres store viden omkring kurser, uddannelser, kompetenceløft, rådgivning og idrætsbranchen ind i samarbejdet.

Vejen Idrætscenter bringer deres fantastiske omgivelser og konference-, kursus-, event- og hotelfaciliteter i Vejen ind i samarbejdet. Desuden findes der naturligvis en stor viden om idrætsbranchen og udvikling i Vejen Idrætscenter.

I 2018 fusionerede Frejo&Steen og Idrættens Kompetence Center til Idrættens Udviklingscenter. Idrættens Udviklingscenter består af et konsulenthus og et uddannelsescenter som fortsætter udviklingen af idrættens organisationer. Klaus Frejo og Lars Steen fortsætter deres arbejde i Idrættens Udviklingscenter med udviklingsprocesser og uddannelse.

Mission og Vision

Foreninger

Mission

Vores formål er at udvikle idrættens organisationer og hjælpe med at realisere udviklingspotentialerne i idrætsbranchen.

Det gør vi via

 • Strategiske udviklingsprocesser og analyser til afklaring af organisationernes udviklingspotentialer
 • Styrkelse af idrætsorganisationers organisatoriske, driftsmæssige og forretningsmæssige grundlag
 • Kompetenceudvikling af bestyrelser, ledere, medarbejdere og frivillige

Vision

Vi ønsker at være Danmarks førende, uafhængige og mest værdiskabende konsulentvirksomhed indenfor idrætsbranchen.
Vi arbejder på at være førende ved konstant at søge de højeste standarder for vore ydelser, ved at lave løbende evalueringer og ved at søge strategiske samarbejdsparterne, der kan bidrage til at styrke kvaliteten til gavn for vore kunder.
Vi er uafhængige for at kunne levere den bedst mulige rådgivning til vore kunder uafhængigt af politiske interesser.
Vi ønsker konstant at blive målt på, om vore ydelser er værdiskabende for vore kunder og bidrager til at de bliver bedre til at nå deres formulerede målsætninger

Underviser teamet
Udover nedenstående undervisere kan flere undervisere tilføjes. Undervisere fra uddannelsesinstitutionen Erhvervsakademi Dania er også en del af Idrættens Udviklingscenters underviserteam. Dette er fordi Erhvervsakademi.Dania og Idrættens Udviklingscenter
har indgået et partnerskab om diplom- og akademiuddannelser.Idrættens Udviklingscenter har også indgået et partnerskab med flere aktører på idræts- og fritidsfacilitetsområdet og fra disse aktører har vi også undervisere der kan bidrage med den nyeste viden.

Etiske retningslinjer

Følgende udgør de etiske retningslinjer, der altid danner grundlaget for samarbejdet med vore kunder:

 • Vi arbejder med kundens langtidsperspektiv på alle opgaver, også selvom opgaven i sig selv har et korttidsfokus.
 • Vi arbejder indenfor rammerne af en kontrakt, der indgås og løbende afstemmes med kunden.
 • Vi handler ansvarligt, og gør en indsats for at sikre, at vores tjenester bliver brugt på en måde, som skaber både forretningsmæssig og menneskelig bæredygtig udvikling.
 • Vi er opmærksomme på, at vores anbefalinger og handlinger kan forandre menneskers livsvilkår, og tilstræber at undgå, at vores tjenester anvendes på måder, som krænker, udnytter eller undertrykker mennesker uanset religion, race, alder, køn, seksualitet og nationalitet.
 • Vi praktiserer udelukkende indenfor rammerne af vores kompetencer og erfaring, og arbejder til stadighed med vores egen personlige professionelle udvikling.
 • Vi udøver en professionel aktivitet, der er ærlig og åben.
 • Vi beskytter fortroligheden i forholdet til vores kunder.
 • Vi er bevidste om og kan forklare vores valg af teorier og metoder. Vi baserer vores valg af teorier og metoder på forskning støttet af erfaring og under hensyntagen til opgaven.
 • Vi er bevidste om vores egne ambitioner og behov og kan adskille dem fra kundens.
 • Vi vurderer vores økonomiske interesser på en måde, der er fair overfor både os selv og kunden.
En film om os
Vi udbyder kompetenceudviklende kurser og uddannelser. Idrættens Kompetence Center blev i 2018 til Idrættens Udviklingscenter og fortsætter med uddannelser, udviklingsprocesser, lederudvikling, konsulentopgaver og meget mere.

Samarbejdspartnere