Golfmanagementuddannelsen

Velkommen til golfmanagement uddannelsen

Udbydes i samarbejde med Dansk Golf Union og Danish Greenkeeper Association, DGA,  PGA og GAF Danmark

Golfmanagementuddannelsen er målrettet golfmanagere og chefgreenkeepere som ønsker at være klar til fremtidens ledelse i golfbranchen, og samtidig opnå en kompetencegivende uddannelse

Idrættens Udviklingscenter udbyder denne akademiuddannelse i samarbejde med Erhvervsakademi Dania med udgangspunkt i studieordningen “Service og oplevelser”. Indholdet i alle fag vil være tilpasset  golfbranchen.  

Uddannelsen kan tages som enkelte uddannelsesmoduler, eller du kan vælge at tage den samlede akademiuddannelse på 60 ECTS.

Fælles for alle IUCE´s uddannelser er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der er et tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold.

Hør´ hvad chefgreenkeeper Magnus Kvistgaarden fra Hørsholm golfklub fortæller om modulet "God ledelse i golfklubben"

Golfklubberne har en række ledelsesmæssige udfordringer til fælles, som gør at fokus på god ledelse aldrig har været mere relevant:

 • Udfordringer med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere er stigende. Dette har isæt vist sig på greenkeeperområdet de senest år. 
 • Kravene til god og situationsbestemt ledelse er stigende i samfundet, og især de unge kan udgøre en særlig ledelsesudfordring
 • Rekruttering og ledelse af frivillige udgør en særlig ledelsesopgave for golfklubberne. De frivillige indgår i den samlede organisering og opgaveløsning i de fleste golfklubber – ofte i tæt samspil med ansatte. Dermed udgør ledelse af frivillige en afgørende kompetence som leder i en golfklub
 • Endelig er håndtering af rollen som leder i en demokratisk ledet organisation afgørende for at skabe et godt samarbejde med bestyrelse og udvalg i dagligdagen

Uddannelsesmoduler i golfmanagementuddannelsen

Nedenstående uddannelsesmoduler udbydes som en del af den samlede golfmanagementuddannelse. Her finder du link til mere information og tilmelding.

Denne uddannelse bygger på faget “Oplevelsesledelse” (10 ECTS) 

Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisning med fysisk fremmøde på to  3. dages internater hvor der er  god tid til læring og netværk.

Herudover afholdes 2 online undervisningsdage

Læs mere om kommende modul i linket herunder

God ledelse i golfklubben – november 2024

Uddannelsesmodulet “Event og projektledelse” en er baseret på faget ”Eventmanagement” (10 ECTS) 

Uddannelsen er bygget op om 8 dages undervisning. Dagene er fordelt på to internater med hhv. 3 og 2 dages undervisning. Internaterne er inkl. overnatning og fuld forplejning. Hertil kommer 3 dage med online undervisning.

Udvikling af events fylder mere og mere i den danske idræts- og fritidsbranche og Evnen til effektiv projektledelse er en vigtig kompetence for at kunne levere resultater.Uddannelsen er et modul der giver dig en værktøjskasse, som du kan bruge til at skabe et solidt grundlag for udvikling succesfulde projekter og events – hvad enten du er projektleder eller projektdeltager.

Læs mere om kommende moduler i linket herunder

Event og projektledelse november 2024

Uddannelsen “Markedsføring og sociale medier” er baseret på faget ”Sociale medier og indhold” (5 ECTS) 

Dette uddannelsesforløb er designet til personer i idræts- og fritidsbranchen, for at give en forståelse af, hvordan sociale medier kan bruges som en platform til at markedsføre produkter, aktiviteter og andre idræts- og fritidstilbud på en effektiv måde.

Læs om kommende modul i linket herunder

Markedsføring og sociale medier november 2024

På denne uddannelse kommer du omkring den bæredygtige værdikæde, cirkulær økonomi, råvarers sourcing og leverandørkortlægning. Med andre ord lærer du at bidrage til virksomhedens grønne omstilling med særligt fokus på den fulde værdikæde.

Når du har gennemført modulet, kan du

 • forstå bæredygtig supply chain management i relation til den cirkulære værdikæde
 • forstå den fulde ressourcecyklus og virksomhedens påvirkning i relation til de 17 verdensmål samt eventuel relevant lovgivning
 • anvende centrale metoder og redskaber inden for grøn omstilling
 • anvende og beregne enkelte ressourcers cirkularitet
 • vurdere eksisterende samarbejder med fx kunder og leverandører og opstille løsningsmuligheder i relation til grøn omstilling
 • håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til grøn omstilling i virksomheden og dennes produkter, serviceydelser og samarbejdspartnere.

Uddannelsesmodulet er under planlægning til januar 2025

Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?

Vi tager meget gerne en konkret dialog om tilrettelæggelse af en golfmanagementuddannelse til dig.

Kontakt: Klaus Frejo
tlf. 2238 1387
mail klaus@iuce.dk

 

Uddannelsesansvarlig

Klaus Frejo
Uddannelsesleder, Cand. Scient. Adm. og NLP Master Coach.

Klaus Frejo har arbejdet med ledelse i golfbranchen siden 2009:

 • Som golfmanager i Viborg Golfklub gennem 5 år
 • Som ansvarlig for Golfmanagementuddannelsen i samarbejde med DGU, GAF og DGA
 • Har gennemført mere end 50 forskellige workshop, bestyrelsesforløb og kursusforløb i dansk golf siden 2009
 • Har udviklet koncept for Godt Bestyrelsesarbejdet i de danske golfklubber for DGU

Undervisere på uddannelsen

Vi inddrager undervisere med relevante kompetencer indenfor golfbranchen samt eksterne oplægsholdere.

Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud.

Omstillingsfonden
Det er muligt at søge op til kr. 10.000 i tilskud fra Omstillingsfonden pr. år.  Tilskuddet søges i forbindelse med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på kr. 2820,- pr. uge (2024) tildeles til arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. Læs mere på www.svu.dk

 Vi hjælper gerne med tilskudsmulighederne. 

Udvikling af golfklubber

Vi har igennem en længere periode oparbejdet en række unikke kompetencer inden for udvikling af golfklubber.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev