Udvikling

Styrk jeres samarbejde, udvikling og kommunikation med person- og teamprofiler

Ved at bruge personprofiler opnår I indsigt i jeres medarbejderes og/eller jeres teams  styrker og udviklingspotentialer. 

I får et redskab til at skræddersy en udviklingsplan til den enkelte medarbejder, leder eller team, så I kan understøtte hvordan I samarbejder omkring løsning af jeres kerneopgave.  

Personprofil for ledere og medarbejdere

Personprofilen skaber bevidsthed om personlige drivers, motivationsfaktorer, udviklingspotentialer samt forståelse for såvel egen som andres adfærd og handlemønstre.

Personprofilen er  brugervenlig og let at forstå. Teksterne er formidlet i et letforståeligt dagligdags sprog, og der anvendes grafiske elementer, som er med til at give et godt overblik.

Opnå følgende med personprofiler:

Vores feedbackdialog på profilen kan tilpasser din/jeres ønsker og behov.  Som udgangspunkt foregår det online, men vi kommer gerne ud til en personlig feedback. 

Formålet med dialogen er at hjælpe med at udforske de forskellige aspekter der kan være i din profil.
Det kunne feks. være:

Teamprofil

Personprofiler kan også bruges i udviklingen af teams. Ved at analysere profilerne for hvert teammedlem identificeres områder, hvor teamet kan have udfordringer og behov for støtte, og hvor teamet allerede er stærkt.

I en workshop laver vi sammen med jer en udviklingsplan  for hele teamet, som kan forbedre samarbejde, udnytte potentialer og øge præstationerne. I får et konkret og anvendeligt værktøj som kan være med til at skabe øget værdi i jeres organisation. 

Opnå følgende med teamprofilen:

Godt samarbejde er vigtigere end individuelt talent!

Sådan foregår processen med personprofiler

Lone Skibsted Frejo har en diplom i ledelse samt en Master i Læreprocesser med specialisering i ledelses og organisationspsykologi fra Aalborg universitet (LOOP). 

Lone har i de 22 år hun har været leder, været stærkt optaget af at udvikle mennesker via teamsamarbejde og facilitering af netværk. Mødekultur har ligeledes haft et vigtigt ledelsesfokus hos Lone hvor hun har arbejdet med at gøre mødekultur relevant, meningsfuld og effektiv. Lone er endvidere uddannet som coach.  

Lone er certificeret i brugen af person -og teamprofil ved E-stimate.

Indhold og priser - kontakt os så tilpasser vi efter jeres ønsker

Besvarelse af en  e-stimate personprofil og der modtages i denne forbindelse:

 • 45 – 60 minutters online feedback på personprofil
 • Rapport på  17 – 34 sider (afhænger af personprofil)  Sendes via e-mail efter feedback.

Rapporten kan b.la. indeholde:

 • Adfærdsstil
 • Motivationsfaktor
 • Lederstil 
 • Arbejdsmæssig adfærd
 • Grafiske fremstillinger
 • Udviklingskatalog

Pris pr. person: kr. 1.995 – 3.125 / inkl. moms afhængig af hvilken personprofil der vælges samt efterfølgende feedback. 

Et solidt fagligt fundament er nødvendigt for et godt teamværktøj, men en Teamprofil er først rigtig anvendelig, når man kan huske sin egen profil – og især når man kan huske sin kollegaers profil.

Med Teamprofilen fra e-stimate får I en profilrapport på 40 sider

Rapporten indeholder blandt andet:

 • Teamets samlede graf
 • Individuelle grafer
 • Teamets fokusområder
 • Grafiske fremstillinger
 • Oplæg til udvikling
 • Udviklingskatalog

Vi faciliterer jeres workshop hvor vi gennemgår teamrapporten og arbejder visuelt med at identificere områder, hvor teamet kan have udfordringer og behov for støtte, og hvor teamet allerede er stærkt.

Pris for teamworkshop på 3 timer (op til 6 personer) kr. 12.500 / inkl. moms

Læs mere om e-stimate som profil og testværktøj

Kontakt os så vi kan finde den bedste udviklingsproces for netop jer!

Med udgangspunkt i jeres organisation, kan vi hjælpe med at udarbejde en proces for, hvordan I kan styrke og udvikle jeres forening/organisation.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev