Idrættens Udviklingscenter

Udviklingen i
idræts- og fritidsbranchen

Sådan ser vi udviklingen i idræts- og fritidsbranchen

Vores virksomhed er baseret på vores efterhånden mange års erfaringer inden for idrætsbranchen og den udvikling, der især har fundet sted de sidste 10 – 15 år.

En udvikling, der kan opsummeres som “fra forening til forretning” for mange aktører på idrætsområdet. Fra at have monopol på befolkningens idrætsudøvelse er den traditionelle idrætsbranche blevet ramt af konkurrence fra en mangfoldighed af nye aktører på idrætsmarkedet.

Meget glædeligt har der aldrig været flere idrætsaktive danskere, og det samlede marked er vokset. Men der har heller aldrig været så mange udbydere af idrætsaktiviteter. Et voksende krav om fleksibilitet, kvalitet og produktudvikling fra brugernes side, betyder at fremtidens krav til udbydere af idrætsaktiviteter helt anderledes end tidligere.

Udviklingen giver udfordringer for idrætsanlæg, idrætsorganisationer og ikke mindst kommuner, der skal håndtere omstillingen fra traditionel idrætsudøvelse organiseret i foreningsregi til et nyt idrætsbillede præget af ønsker om kvindeidræt, sundhed, kvalitet, udvikling og fleksibilitet i idrætstilbuddene. Den seneste undersøgelse fra IDAN viste, at kun hver 20 idrætsudøver fandt konkurrenceelementet motiverende for deres idrætsdeltagelse.

Mange idrætsanlæg, klubber og organisationer har i dag en størrelse og en omsætning, der kræver en mere professionel ledet organisation, hvis man skal kunne tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og frivillige. Samtidigt øges konkurrencen i markedet om de stadig mere utro og kvalitetsbevidste medlemmer og brugere konstant.

Kompetenceudvikling af medarbejdere samt målrettede strategi- og udviklingsprocesser for idrættens organisationer har således aldrig været mere nødvendig for at kunne klare sig i idrætsbranchen.

Uanset om det handler om kommuner med behov for at genopfinde kommunens idrætspolitik, idrætsorganisationer der skal tilpasse organisering og aktiviteter til nye interesser og familiemønstre, eller klubber og idrætsfaciliteter med behov for at modernisere og effektivisere aktiviteter og medarbejdere på en ny måde.

Vi ser i denne udvikling et behov for et uafhængig kursus- og uddannelsescenter, der kan hjælpe foreninger organisationer og kommuner med at håndtere den ovenstående udvikling inden for idrætsområdet nu og i årene fremover.

Vi er overbeviste om, at de idrætsorganisationer, der tager handsken op, og engagerer sig i udviklingen frem mod et nyt idrætsbillede i Danmark, går en lys fremtid i møde.

Dette er en overbevisning vi er glade for at få bekræftet hver dag via vores samarbejde med vore kunder og samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev