Værtsuddannelsen 

Velkommen til
Værtsuddannelsen

Udbydes i samarbejde med Danske Svømmebade og HI

Her kan du læse om Værtsuddannelsen for medarbejdere, som arbejder i et svømmebad eller i en idrætsfacilitet.

Værtsuddannelsen har til formål at:

 • Give medarbejdere i de danske Svømmebade og idrætsfaciliteter et samlet og nemt tilgængeligt tilbud om kompetenceudvikling
 • Sikre at medarbejderne i de danske Svømmebade og idrætsfaciliteter får muligheden for at opnå et anerkendt uddannelsesbevis som henholdsvis ”Svømmebadsvært” og ”Facilitetsvært”
 • Styrke tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere til de danske svømmebade og idrætsfaciliteter

Uddannelsen er målrettet medarbejdere i både svømmebade og tørhaller. Eneste forskel på de to uddannelser er de tekniske fag, som skal gennemføres for at blive henholdsvis Svømmebadsvært eller Facilitetsvært.

Uddannelsen er udviklet med særlig fokus på:

Uddannelsen er bygget op omkring et årshjul med løbende kurser øst og vest for Storebælt. Du kan derfor tilmelde dig kursusmodulerne, som det passer dig og din arbejdsplads bedst. 

Herudover er det muligt for større svømmebade og idrætsanlæg at køre lukkede forløb for egne medarbejdere, eller vi kan samle flere faciliteter i samme forløb for at skabe netværk og erfaringsudveksling. 

De fem obligatoriske kursusmoduler i Værtsuddannelsen

Nedenstående fem kursusmoduler er obligatoriske i Værtsuddannelsen og du kan tage modulerne i uvilkårlig rækkefølge. 
Herunder kan du kort læse om indholdet eller du kan klikke ind på vores informations- og tilmeldingsside. 

→  Hvad sker der uden for vinduet med betydning for svømmebadene og faciliteterne?
→  Hvordan dyrker danskerne idræt i dag og i fremtiden?
→  Oplevelsesøkonomi og værtskab– hvilke forventninger har fremtidens kunder?
→  Hvordan styrker vi os i konkurrencen om kunderne i fremtiden?
→  Fremtidens foreninger – hvordan samarbejder vi med dem?

Du tilmelder dig her

 

→  Hvad sker der uden for vinduet med betydning for svømmebadene og faciliteterne?
→  Hvordan dyrker danskerne idræt i dag og i fremtiden?
→  Oplevelsesøkonomi og værtskab– hvilke forventninger har fremtidens kunder?
→  Hvordan styrker vi os i konkurrencen om kunderne i fremtiden?
→  Fremtidens foreninger – hvordan samarbejder vi med dem?

Du tilmelder dig her

→  Hvad er god service?
→  Hvilke løfter om god service vil vi give vores gæster?
→  Hvordan sikrer vi den bedste sammenhængende oplevelse for vores gæster?
→  Vi arbejder med gæsternes rejse gennem svømmebadet og faciliteten og finder forbedringsmuligheder
→  Vi arbejder med elementerne i det gode samarbejde i hverdagen med kolleger og vores gæster

Du tilmelder dig her

→  Vi arbejder med at lære sig selv bedre at kende som persontype med bestemte kendetegn og foretrukne handlemønstre
→  Kommunikation og samarbejde mellem forskellige personprofiler

Dette modul er inklusiv udarbejdelse af e-stimate personprofil samt personprofil rapport pr. deltager

Rapporten indeholder blandt andet:

 • Adfærdsstil
 • Motivationsfaktor
 • Arbejdsmæssig adfærd
 • Grafiske fremstillinger
 • Udviklingskatalog

Du tilmelder dig her

Som supplement til dette uddannelsesmodul kan der med afsæt i personprofilrapporten tilvælges 45. minutters online udviklingsdialog med hver deltager og/eller vi kan facilitere en teamproces hos jer. 

Kontakt os for nærmere aftale.

vi arbejder med elementerne i god kommunikation med gæster og kolleger

 • Læring i hvordan vores hjerne håndterer konflikter, usikkerhed og forandringsprocesser
 • Konfliktteori – hvordan opstår konflikter og hvad kan vi gøre for at minimere dem
 • Elementerne i det gode samarbejde i hverdagen med kolleger og vores gæster
 • Klagehåndtering og håndtering af vanskelige gæster
 • Konkrete værktøjer til god kommunikation og konflikthåndtering

Du tilmelder dig her

→  Fokus på kerneopgaven i hverdagen
→  Personlig effektivitet og gode arbejdsvaner
→  Planlægning af hverdagen og håndtering af forstyrrelser
→  Effektive møder og beslutningsprocesser
→  Vaner og adfærdsændringer

Du tilmelder dig her

Når du har gennemført alle fem moduler, har du mulighed for at gennemføre eksamen i faget ” Service, oplevelser og værtskab (5 ECTS)

IUCE afholder en kursusdag for dem som ønsker at gå til eksamen. IUCE hjælper med forberedelse til eksamen, der gennemføres ved Erhvervsakademi Dania

Betingelsen for at deltage i forberedelse og gå til eksamen er gennemførelse af de 5 obligatoriske kursusmoduler

Her finder du information om kursusdage, placering og du kan tilmelde dig kurser ved Idrættens Udviklingscenter

Svømmebadsvært

Når de fem obligatoriske moduler, eksamen + nedenstående kurser ved Danske svømmenbade er gennemført er du uddannet Svømmebadsvært. 

Du finder også information om Værtsuddannelsen på Danske Svømmebades hjemmeside

På dette kursus får du undervisning i sikkerheds- og risikomanagement målrettet ledelse og personale i danske svømmebade.

Du bliver klædt på til at kunne evaluere samt gennemføre egne risikoanalyser og yderligere systematisk kunne anvende en række værktøjer fra “sikkerheds- og risikomanagement-værktøjskassen”.

Efter kurset kan du selvstændigt udføre evidensbaserede risikoanalyser hhv. risikovurderinger, som grundlag for at drive en svømme- og sportshal indenfor et acceptabelt risikoniveau

Du har forståelse for principperne i en kost-effektivness analyse af sikkerhedsløsninger og du har opnået kendskab til udfordringer, der kan være i forbindelse med i sikkerheds- og Risikomanagement

Kurset er en blanding af teori og praksis i form af opgaver der skal løses og fremlægges på dagen.

Du finder kurset på Danske Svømmebades hjemmeside

Der stilles store krav til den daglige drift af et svømmebad – både den tekniske viden om anlægget og om de lovmæssige krav til vandbehandling. Teknik I kurset giver en bred forståelse for arbejdet i teknikkælderen.

Teknik I findes også på engelsk, hvor indholdet er det samme, men blot bliver formidlet på engelsk.

Læs mere og download kursuskataloget her.

Du finder tilmelding til kurserne på Danske svømmebades hjemmeside

Til rengøringskurset kommer undervisere til jer og underviser hele jeres personalegruppe med udgangspunkt i netop jeres daglige udfordringer og opgaver. Under kurset gennemgår underviseren bassinområder, eventuelt wellnessafdeling samt vandbehandlingsteknik i kælderen sammen med medarbejderne.

Læs mere i kursuskataloget her. 

Du finder tilmedling til kurset på Danske Svømmebades hjemmeside

På sikkerhedskurset får du undervisning i sikkerheds- og risikomanagement målrettet ledelse og personale i danske svømmebade. Du bliver klædt på til at gennemføre jeres egne risikoanalyser og -vurderinger med “sikkerheds- og risikomanagement-værktøjskassen”.

Du finder information om kurset samt mulighed for tilmelding på Danske Svømmebades hjemmeside

Danske Svømmebade opdaterer løbende med nye kursusdatoer for de enkelte kurser.

Det kan feks. være babysvømning, instruktørrollen eller Aqua Boot camp

Download kursuskataloget og læs yderligere information om de enkelte kurser her.

Facilitetsvært

Når de fem obligatoriske moduler ved Idrættens udviklingscenter + tekniske kurser ved HI er gennemført er du uddannet Facilitetsvært. 

Mere information om kurser ved HI her  

Den kommunale kompetencefond
Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde. Det betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt.

Læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?

Vi tager meget gerne en konkret dialog om tilrettelæggelse af værtsuddannelsen i jeres facilitet.

Kontakt: Klaus Frejo
tlf. 2238 1387
mail klaus@iuce.dk

eller

Anders Lund Ærthøj
tlf. 9393 8843
mail anders@iuce.dk

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev