Referencer

Her kan læses referencer fra nogle projekter som Idrættens Udviklingscenter har været en del af. Er der brug for en uddybning, eller giver beskrivelserne anledning til spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om jeres aktuelle udfordringer eller projekter.

Faciliteter

Her kan læses referencer fra de opgaver, som Idrættens Udviklingscenter har været involveret i. Referencerne er organiseret i 4 hovedkategorier i menuen til venstre. Er der brug for en uddybning, eller giver beskrivelserne anledning til spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om jeres aktuelle udfordringer eller projekter.

Aktiv Aabenraa (Aabenraa Kommune)

Vi er pt. involveret i en udviklingsproces for ledere og medarbejdere i den kommunale organisation Aktiv Aabenraa, Formålet med processen er at styrke ledelsen og medarbejdernes engagement og forståelse for den udviklingsproces som skal skabe fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter i Aabenraa Kommune.

I forbindelse med etableringen af Blocs & Walls Københavns Klatrecenter var vi involveret i den indledede strategiproces, som sparringspartner for projektlederen bag projektet.
I 2013 var vi involveret i ansættelsen af direktøren samt udviklingschefen for centret.
I februar 2014 gennemførte vi en workshop for bestyrelsen om selskabsledelse og formulering af virksomhedsplan for Klatrecentret.

Vi har i 2012/13 gennemført en strategiproces for Fredericia Idrætscenter til afklaring af centrets fremtidige udvikling og strategi.

Processen blev gennemført for medarbejdere og bestyrelse, og resulterede i en strategi og handlingsplan for den videre udvikling af Fredericia Idrætscenter.

Vi er pt. (oktober 2018, red.) involveret en strategiproces for Ribe Fritidscenter til formulering af vision og mission for centret samt den fremtidige udviklingsstrategi.

Vi har i 2017 i samarbejde med DGI Faciliteter gennemført et strategisk udviklingsproces til afdækning af brugerbehov, indretning og fremtidig organisering af Starup Idræts- og Kulturcenter.

Læs vores rapport her.

Vi har i 2018 gennemført en udviklingsproces for Thyregod Fritidscenter i Vejle Kommune, der har udmøntet sig en samlet udviklingsstrategi og handlingsplan for faciliteten

Siden 2004 har vi arbejdet for Vejen Idrætscenter som konsulenter på strategiudvikling og har medvirket til udarbejdelse af den virksomhedsstrategi og udviklingsplan der ligger til grund for udviklingen af Vejen Idrætscenter.

Vi har også gennemført 2 store tilfredshedsundersøgelser blandt brugerne på VIC i 2012 og igen i 2015.

I 2014 blev vi valgt som konsulenter på udviklingen af et nyt udviklingsprojekt i Vejen Kommune. Projektet hedder Campus Vejen og omfatter etablering af et nyt samarbejde mellem alle uddannelsesinstitutioner i Vejen Kommune. Samarbejdet omhandler fælles studiemiljø, fysiske aktiviteter mv. Vores opgave var at formulere projektet, koordinere aktiviteter og sikre fremdrift i processen.

Vi har i 2018 gennemført en udviklingsproces for ØSVN hallen i Vejle Kommune, der har udmøntet sig en samlet udviklingsstrategi og handlingsplan for faciliteten

Idrætsorganisationer

Her kan læses referencer fra de opgaver, som Idrættens Udviklingscenter har været involveret i. Referencerne er organiseret i 4 hovedkategorier i menuen til venstre. Er der brug for en uddybning, eller giver beskrivelserne anledning til spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om jeres aktuelle udfordringer eller projekter.
Vi er pt. (oktober 2018, red.) midt i en udviklingsproces med Fortuna Hjørring. Udviklingen af en fremtidig formulering af strategi til styrkelse af den fremtidige organisering af arbejdet i Fortuna Hjørring. Herunder organisering af arbejdet i bestyrelsen og rekruttering af fremtidige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesworkshop og rådgivning til bestyrelsen for Herning Golfklub i forbindelse med bestyrelsens afklaring af forventninger til en kommende golfmanager samt ny virksomhedsplan for Herning Golfklub.

” Klaus Frejo er en eminent og særdeles inspirerende foredragsholder. Han
demonstrerer en stor indlevelsesevne i vilkårene, forholdene og
mulighederne i golfklubben.
Vi har ved mødet med Klaus fået værktøjskassen fyldt godt op med mange
spændende ideer til aktiviteter og tiltag, der helt sikkert vil styrke os i
arbejdet med at rekruttere nye medlemmer til Golfklubben “

Henning Barsøe
formand for begynderudvalget
Horsens Golfklub

Vi har løst flere opgaver for Horsens Golfklub

Medlemsundersøgelse

Undersøgelsens formål

Bestyrelsen ønskede en vurdering af medlemmernes tilfredshed med hovedområderne;

Træning på driving range, indspilsgreen og puttinggreens
Par-3 banen
Proen / Juniortræning
18-hullers banen
Cafè Golfert
Golfshop
Sekretariatet og kommunikation
Klubhus
Udenoms faciliteter og adgangsforhold
Om golfmedlemskaber og prioriteringer
Horsens Golfklub / afsluttende spørgsmål

Delmål

Grundlag for planlægning og prioritering af aktiviteter i udvalg og blandt medarbejderne. Desuden ønskede bestyrelsen input og ideer fra medlemmerne til det fortsatte arbejde.

Undersøgelsens omfang

Spørgeskemaet bestod af 199 spørgsmål. Af i alt 1380 spørgeskemaer kom 552 retur hvilket giver en svarprocent på 40%. Desuden fremkom 1264 skriftlige kommentarer

Værdi af undersøgelsen
Undersøgelsen dannede baggrund for udarbejdelsen af et arbejdsprogram for golfbanens forskellige områder. Undersøgelsen har desuden dannet udgangspunkt for prioritering af ressourcer.

Workshop for begynderudvalg om rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer til klubben

Vi gennemførte i 2013 en workshop for begynderudvalget i klubben med det formål at levere indsigt og inspiration til arbejdet med at rekruttere og fastholde nye medlemmer i klubben.

Workshoppen har efterfølgende dannet grundlag for udvalgets arbejde med at styrke rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer i klubben.

Reference:
Per Offersen, bestyrelsesmedlem og Karsten Sørensen, Golfmanager

I forbindelse med Smørum Golfklubs overtagelse af ejerskabet af Smørum Golfcenter har vi arbejdet for bestyrelsen i forhold til etablering af vision, mission, værdigrundlag og virksomhedsplan for den nye organisation.

Vi har endvidere været konsulenter på den samlede proces omkring ansættelsesprocedure for den nye golfmanager for Smørum Golfklub omfattende:

  • Forventningsafstemning til den kommende manager, dennes rolle i organisationen samt til samarbejdet mellem manager og bestyrelsen
  • Stillingsopslag og ansøgningsprocedure
  • Medvirken i gennemførelse af ansættelsessamtaler

Formand for Smørum Golfklub Kim Andersen har efterfølgende formuleret
en udtalelse der kan læses her.

Vejen Golfklub – Medlemsundersøgelse

Undersøgelsens formål

Bestyrelsen ønskede en vurdering af medlemmernes tilfredshed med hovedområderne;

Generelle spørgsmål
18 hullers banen
Driving range
Par 3 banen
Putting green og indspilsgreen
Klubhus
Udenomsfaciliteter
Cafeen
Proshop og træning
Sekretariat
Information og kommunikation generelt
Øvrige spørgsmål
Delmål

Grundlag for en overordnet strategi.

Redskab til planlægning og prioritering af aktiviteter i udvalg og blandt medarbejderne. Desuden ønskede bestyrelsen input og ideer fra medlemmerne til det fortsatte arbejde.

Undersøgelsens omfang

Spørgeskemaet bestod af 149 spørgsmål. Af i alt 840 spørgeskemaer kom 354 retur hvilket giver en svarprocent på 42,1%. Desuden fremkom 684 skriftlige kommentarer

Værdi af undersøgelsen

Undersøgelsen blev brugt som grundlag for en strategiplan for Vejen Golfklub.

Undersøgelsen dannede baggrund for udarbejdelsen af et arbejdsprogram for golfbanens forskellige områder. Undersøgelsen har desuden dannet udgangspunkt for prioritering af resourcer

Efterfølgende har undersøgelsen dannet udgangspunkt for en samlet markedsføringsplan for Vejen Golfklub.

I forbindelse med etablering af Vejen Golfacademy er undersøgelsen blevet brugt som referenceramme for hvad medlemmerne mener bør prioriteres ved etablering af en golfbane.

Gennemførelse

Undersøgelsen blev gennemført fra den 1. til den 15. december 2003.

Reference i Vejen Golfklub: Poul Steen Pedersen, bestyrelsesformand

Vi har i 2015 gennemført et bestyrelsesseminar for Værløse Golfklub med fokus på bestyrelsesarbejde, selskabsledelse og strategiformulering for klubben.

Udbyttet at processen var en større afklaring blandt nye bestyrelsesmedlemmer omkring vilkårene for værdiskabende bestyrelsesarbejde, et bedre grundlag for indgåelse af aftaler om samarbejde i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.

Samt en afklaring af den strategiske retning og konkrete handlingsplaner for den kommende sæson.

Siden 2004 har vi arbejdet for Vejen Idrætscenter som konsulenter på strategiudvikling og har medvirket til udarbejdelse af den virksomhedsstrategi og udviklingsplan der ligger til grund for udviklingen af Vejen Idrætscenter.

Vi har også gennemført 2 store tilfredshedsundersøgelser blandt brugerne på VIC i 2012 og igen i 2015.

I 2014 blev vi valgt som konsulenter på udviklingen af et nyt udviklingsprojekt i Vejen Kommune. Projektet hedder Campus Vejen og omfatter etablering af et nyt samarbejde mellem alle uddannelsesinstitutioner i Vejen Kommune. Samarbejdet omhandler fælles studiemiljø, fysiske aktiviteter mv. Vores opgave var at formulere projektet, koordinere aktiviteter og sikre fremdrift i processen.

Vi har i 2018 gennemført en udviklingsproces for ØSVN hallen i Vejle Kommune, der har udmøntet sig en samlet udviklingsstrategi og handlingsplan for faciliteten

Kommuner

Her kan læses referencer fra nogle projekter som Idrættens Udviklingscenter har været en del af. Er der brug for en uddybning, eller giver beskrivelserne anledning til spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om jeres aktuelle udfordringer eller projekter.
Vi har gennemført en større udviklingsproces i Aabenraa Kommune i 2015-2017 og fortsætte processen i 2018. Vi har undersøgt kommunens idrætsfaciliteter inkl. haller, svømmehaller og grønne områder der bliver brugt til idrætsaktiviteter. Det overordnede formål med udviklingsprocessen var at få mere idræt for pengene, hvilket er med til at virkeliggøre Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik. Udviklingsprocessens resultat er en analyse, der giver et overblik over: – Idrætsfaciliteternes styrker og udviklingspotentialer – Fremtidens behov – 10 anbefalinger til, hvad vi skal arbejde videre med Aabenraa Kommune skriver selv på deres hjemmeside: ” Udviklingsprocessen er blevet ledet af konsulentfirmaet Frejo & Steen, som i høj grad har haft fokus på brugerinddragelse. Derfor er der både afviklet aktiviteter for idrætsfaciliteternes personale og bestyrelser samt aktiviteter for nuværende og kommende brugere, ligesom Fritidsrådet og Landsbyrådet har været med i processen. Alle aktiviteter er gennemført for at sikre, at vi har fået et nuanceret billede af fremtidens ønsker og behov. “  

Læse hele analysen her

Som et eksempel på en af anbefalingerne i analysen var en ny tilskudsmodel for idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. Dette tog Aabenraa Kommune til sig og resultatet kan ses her: Ny tilskudsmodel på idrætsområdet for Aabenraa Kommune fra 2017    

Vi har i regi af Center for Sport Management og LSP Resolve gennemført en udviklingsworkshop om fremtidens idrætshaller for Aalborg Kommune.

Oplægget fra aftenen kan læses her

Debatmøde for Bornholms Kommune om fremtidens idrætsanlæg. Læs oplægget her

Vi har i 2013 gennemført en strategiproces for Faaborg- Midtfyns Kommune til formulering af en udviklingsplan for kommunens idrætshaller.

Projektets formål var at gennemføre en forandringsproces for hallerne i kommunen med udgangspunkt i en vision og en række konkrete målsætninger.

Processen har omfattet en række strategiworkshops med repræsentanter for idrætshallerne, forvaltning, politiker samt brugere.

Resultatet af den aktive proces har været formulering af en række konkrete mål og handlingsplaner i samarbejde med aktørerne på området.

Vi har i samarbejde med COWI udarbejdet en analyse af fritidsområdet i Lemvig Kommune med særligt fokus på kommunens fritidsfaciliteter som en vigtig del af kommunens fremtidige planstrategi for bevarelse og udvikling af attraktive byer og lokalområder i Lemvig Kommune

Vi har gennemført bestyrelsesuddannelse for alle bestyrelser i de selvejende fritidsfaciliteter i Lemvig Kommune

Vi har gennemført lederuddannelse for alle ledere af fritidsfaciliteterne i Lemvig Kommune

Vi er i færd med en udviklingsproces i samarbejde med forvaltningen der skal danne grundlag for udarbejdelse at et nyt tilskudsgrundlag for kommunens fritidsfaciliteter

Vi har i 2017 gennemført en omfattende analyse af fritids- og idrætsområdet i Kolding Kommune. Analysen danner grundlag for det Kolding Kommunes videre arbejde med formulering af en ny fritids- og idrætspolitik, samt den videre strategiske udvikling af kommunens fritids- og idrætsfaciliteter

Vi har i perioden 2017 – 18 været konsulenter på opgaven med at formulere en ny fritids- og idrætspolitik for perioden 2019 – 23.

Vi har i 2018 gennemført et foreningslederkursus over 5 aftener for ialt 30 foreningsledere i Kolding Kommune

Vi har i 2018 gennemført et bestyrelseskursus over 4 aftener for ialt 25 bestyrelsesmedlemmer fra de selvejende fritids- og idrætsfaciliteter

Vi har udført en række opgave for Mariagerfjord Kommune.

I 2012 var Klaus Frejo konsulent for Kultur- og Fritidsafdelingen i Mariagerfjord Kommune på formuleringen af nye retningslinjer på Folkeoplysningsområdet. Resultatet af opgaven resulterede i en ny Folkeoplysningspolitik.

I 2013 – 2014 var Klaus Frejo ansvarlig projektleder for udarbejdelsen af en analyse af idrætshallerne i Mariagerfjord Kommune. Analysen blev gennemført i samarbejde med Lars Steen Pedersen og udmøntedes i en samlet rapport.

Efterfølgende valgte Mariagerfjord Kommune Frejo&Steen som proceskonsulenter i forbindelse med iværksættelse af de anbefalede tiltag i rapporten. Denne opgave stod på i perioden 2013 – marts 2014.

Reference
Joan Kamstrup, kulturchef i Mariagerfjord Kommune

Vi har siden april 2014 og frem til i dag været konsulenter for Rudersdal Kommune i en aktiv proces, med det formål at omsætte konklusionerne fra kommunens rapport fra Syddansk Universitet 2013 om kommunens idrætsfaciliteter til konkrete handlinger.

Processen har omfattet en løbende proces med forvaltningen omkring analyse og fortolkning af rapportens konklusioner i forhold til konkret implementering.

Derudover har der været en løbende aktiv involvering af alle aktører på området.

Processen er udmøntet i en rapport og handlingsplan, som efterfølgende er politisk behandling.

Vi har i 2013 – 14 gennemført en strategiproces for Vejen Kommune med henblik på formulering af en udviklingsplan for kommunens idrætshaller.

Projektets formål var at gennemføre en forandringsproces for hallerne i Vejen Kommune med udgangspunkt i en vision og en række konkrete målsætninger, der er blevet formuleret i samarbejde med udvalget for sundhed, kultur og fritid.

Udgangspunktet for arbejdet var en analyse med fokus på faciliteterne anvendelser. Efterfølgende blev der formuleret handlingsplaner i samarbejde med aktørerne på området.

Vi har gennemført en række opgaver for Vejle Kommune

Halanalyse og udviklingsproces

I maj 2014 indgået begyndte vi arbejdet om udarbejdelse af en analyse af idrætsfaciliteterne i Vejle Kommune. Formålet med analysen er, at finde frem til udviklingspotentialerne på idrætsfacilitetsområdet.

Projektet er en del af Vejle Kommunes arbejde med at realisere kommunens ambitiøse idrætspolitik.

Analysen omfatter:

En kapacitetsanalyse af udvalgte haller
En analyse af udviklingspotentialerne på idrætsfacilitetsområdet på en række centrale områder
En involverende proces for politikere, forvaltning og repræsentanter for idræts- og halområdet
Vejle Kommune har afholdt en workshop for alle involverede aktører til drøftelse af analysens konklusioner. Herefter arbejdede en række arbejdsgrupper, der har arbejdet videre med udformning og implementering.

Halanalyse for Vejle Kommune

Kapacitetsanalyse for hallerne i Vejle Kommune

Kursusforløb i “Rekruttering af frivillige ledere”

I Vejle Kommune har henholdsvis idrætsforeninger og kulturelle foreninger deltaget i rekrutteringsforløb á 5 kursusgange. I alt 25 foreninger og ca. 50 deltagere har modtaget værktøjer og ny viden om arbejdet med frivillige ledere samt rekrutteringen af frivillige ledere.

Kursus i Risikostyring på idrætsanlæg

Kurset i Risikostyring på idrætsanlæg har til formål at udvikle retningslinjer og procedurer for risikostyring på de kommunale idrætsanlæg. Kurset var et 5-timers kursus for de ledende medarbejdere i de kommunale haller.

Reference
Idrætschef Kurt Smidt, Vejle Kommune (nu Kolding Kommune)

Specialforbund

Her kan læses referencer fra nogle projekter som Idrættens Udviklingscenter har været en del af. Er der brug for en uddybning, eller giver beskrivelserne anledning til spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om jeres aktuelle udfordringer eller projekter.

Idrættens Udviklingscenter har i løbet af 2018 afholdt heldags bestyrelsesworkshop for alle bestyrelser i 3F kvindeligaen under DBU.

Ligeledes har vi afholdt bestyrelsesworkshop for Brøndby IF i efteråret 2018. Dette til styrkelse af bestyrelsesarbejdet, uddelegering af opgaver til klubbens udvalg og rekruttering af frivillige.

Idrættens Udviklingscenter har afholdt en heldags workshop om “Rekruttering og ledelse af frivillige” for klubberne under DCF.

Vi har også afholdt en 4 timers sponsorworkshop for klubberne under DCF.

Idrættens Udviklingscenter har varetaget rekrutteringsprocessen af ansættelse af den nye generalsekretær i DCF inkl. afklaring af opgaver og profil, ansættelsesprocedure og endelig udvælgelse i samarbejde med bestyrelsen.

Vi har igennem flere år samarbejdet med Dansk Golf Union om flere store projekter.

Medlemsundersøgelser
Vi har i samarbejde med Dansk Golf Union udviklet grundlaget for medlemsundersøgelser i DGU som unionen benytter idag og gennemføres i et antal klubber hvert år.
Undersøgelsen er bl.a. en internetbaseret undersøgelse blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer og managers i Danske Golfklubber (Spørgeskema undersøgelse) og en internet baseret undersøgelse blandt samtlige frivillige under DGU (Spørgeskema undersøgelse)

Værdiskabende bestyrelsesarbejde i golfklubber
Vi har udviklet et koncept for værdiskabende bestyrelsesarbejde og selskabsledelse i danske golfklubber. Konceptet er en del af DGU’s anbefalinger for god klubledelse. Idrættens Udviklingscenter afholder fortsat (2018, red.) kurser i bestyrelsesarbejde i samarbejde med DGU.

Diplomuddannelse i Golfmanagement
Klaus Frejo og Lars Steen Pedersen har i samarbejde med Dansk Golf Union, GAF Danmark og uddannelseakademier udviklet en Diplomuddannelsen i Golfmanagement. I dag har 30 professionelle fra golfbranchen gennemført uddannelsen. I 2017 er uddannelsen starten igen som en akademiuddannelse hvor 10 forventes at dimittere i ultimo 2019.

Diplomuddannelse i golfmanagement giver dig redskaberne indenfor bl.a. kommunikation, ledelse og markedsføring til at kunne fungere som daglig leder i en golfklub med engagerede kunder/medlemmer, mange ansatte og frivillige. En hverdag som er præget af, at skulle agere i et krydsfelt mellem forretning og forening, og hvor der hele tiden skal træffes strategiske valg.

Med venlig hilsen

Dansk Golf Union
Kim Uldahl
Udviklingskonsulent

Som mangeårig topleder i erhvervslivet har det været vigtigt for mig at dygtiggøre mig for at kunne blive en kompetent og seriøs ”modspiller” og ”medaktør” for min innovative og fremsynede bestyrelse. Jeg ser uddannelsen som et ”must” for fremtidens dynamiske golf klubber, og kan varmt anbefale uddannelsen.

Med venlig hilsen

David Drachmann Sunne

Bestyrelsesworkshop om bestyrelsesarbejde og god selskabsledelse for bestyrelse og ledelse i Dansk Klatreforbund med det formål at formulere et fælles grundlag for samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og ledelsen.

Værdi og effekt

En bedre afklaring og forventningsafstemning mellem bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes og mellem bestyrelsen og den daglige ledelse omkring opgaver og samarbejde – og dermed en reduktion i de ledelsesskabte omkostninger

Se vore tilbud omkring værdiskabende bestyrelsesarbejde

Idrættens Udviklingscenter har gennem en involverende proces og analyse formuleret en national strategi for styrkelse af 50cc Speedway under Danmarks Motor Union

Vi har også
– Formuleret en samlet strategi for udvikling af klubber og foreningsledere under DMU.

– Afholdt oplæg om frivilligstrategier på DMU’s klublederseminar

– Gennemført 3 dages klublederuddannelse for ca. 15 klubber og 30 foreningsledere under Dansk Motor Union.

Vi har i samarbejdet med GAF Danmark igennem en årrække om uddannelse og opkvalificering af ansatte og bestyrelser i de danske golfklubber.

Diplomuddannelse i Golfmanagement
Klaus Frejo har været projektleder og ansvarlig for udvikling af Diplomuddannelsen i Golfmanagement, der idag udbydes i et tæt samarbejde mellem GAF Danmark, PGA of Denmark, Dansk Golf Union og Erhvervsakademi Dania.

Diplomuddannelse i golfmanagement giver dig redskaberne indenfor bl.a. kommunikation, ledelse og markedsføring til at kunne fungere som daglig leder i en golfklub med engagerede kunder/medlemmer, mange ansatte og frivillige. En hverdag som er præget af, at skulle agere i et krydsfelt mellem forretning og forening, og hvor der hele tiden skal træffes strategiske valg.

Med venlig hilsen
Dansk Golf Union
Kim Uldahl
Udviklingskonsulent

Som mangeårig topleder i erhvervslivet har det været vigtigt for mig at dygtiggøre mig for at kunne blive en kompetent og seriøs ”modspiller” og ”medaktør” for min innovative og fremsynede bestyrelse. Jeg ser uddannelsen som et ”must” for fremtidens dynamiske golf klubber, og kan varmt anbefale uddannelsen.

Med venlig hilsen
David Drachmann Sunne

Årsmødet for GAF Danmark
Klaus Frejo har været oplægsholder på den årlige GAF Konference for ansatte i golfbranchen i årene fra 2009 om forskellige emner indenfor ledelse af golfklubber.

Foredrag for koordinationsudvalget for idrætshallerne i Herning Kommune om fremtidens idrætshaller.

Aften workshop for ca 50 deltagere fra idrætshallerne i Herning om Fremtidens Idrætshaller i Herning arrangeret af Herning Idrætsråd.

Oplægget fra aftenen kan læses her

I 2009 gennemførte vi en strategisk udviklingsproces for Mariagerfjord Idrætsråd, der oplevede et behov for at “genopfinde sig selv” og finde nye medlemmer til idrætsrådet. Processen omfattede en visionsproces for bestyrelsen samt en udvalgt visionsgruppe, samt en aften workshop for medlemmerne af idrætsrådet.

Processen resulterede i en klar mission og vision for Mariager Idrætsråd, samt en konkret handlingsplan for aktiviteter. Ligeledes fandt man nye frivillige til idrætsrådet, der siden har gennemført en række spændende projekter i Mariager Kommune.

Vi har i 2015 deltaget som oplægsholdere og facilitatorer på PGA´s årlige seminar for PGA Proer i Danmark.

Dagen bestod af et oplæg fra Klaus Frejo om Proens fremtidige rolle i golfklubberne i Danmark – oplægget kan læses her

Et oplæg af Morten Backhausen direktør i Dansk Golfunion og herefter faciliterede Lars Steen Pedersen en aktiv workshop blandt 50 deltagere om proens fremtidige rolle i fremtidens golfklubber.

Kontakt person:

Marcus Brown
PGA Denmark

Kursus i rekruttering af frivillige ledere
Vi har gennemført et kursus i rekruttering af frivillige ledere for idrætsforeningerne under Viborg Idrætsråd. 13 foreninger og ca. 30 deltagere gennemførte kurset.

Vi har gennem 2012/13 haft et målrettet forløb omkring temaerne Rekruttering & Fastholdelse sammen med Klaus Frejo og DIF.
Mange foreninger valgte at deltage, og foreningerne har via evalueringsskemaerne givet forløbet topkarakterer – det er vi utroligt glade for. Vi har sammen sået frø, der nu spirer og styrker foreningslivet i vores kommune.

Morten Erfurth, Sportschef
Viborg Idrætsråd