Optimering af kompetencer

Kommunale udviklingsstrategier

Vi ser de de danske kommuner som de vigtigste aktører på idræts- og fritidsområdet i Danmark. Meget glædeligt har der aldrig været flere idrætsaktive danskere, og det samlede marked er vokset. Men der har heller aldrig været så mange udbydere af idrætsaktiviteter, og krav om fleksibilitet, kvalitet og produktudvikling fra især de vokse brugerne. Udviklingen giver udfordringer for kommunerne, der skal håndtere omstillingen fra traditionel idrætsudøvelse organiseret i foreningsregi til et nyt idrætsbillede præget af ønsker om kvindeidræt, sundhed, kvalitet, udvikling og fleksibilitet i idrætstilbuddene. Dertil kommer store ændringer i befolkningens demografi.

Vi arbejder som politisk uafhængige konsulenter for at hjælpe kommunerne med at håndtere disse udfordringer. Hvad enten det handler om:

  • at gennemføre involverende og afklarende strategiprocesser på idræts- og fritidsområdet
  • at formulere kommunens idrætspolitik, retningslinjer for folkeoplysning eller tilskudsregler.
  • at analysere og nytænke kommunens idræts- og fritidsfaciliteter og måden disse organiseres og drives på
  • at gennemføre involverende forandringsprocesser til sikring af reel forandring og ejerskab blandt de lokale aktører
  • at tilbyde uddannelser og kurser for ansatte og frivillige på idrætsområdet
Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?
Kontakt os via nedenstående formular og indled en uforpligtende dialog om, hvorledes vi kan hjælpe dig og jeres organisation.