Kompetencegivende uddannelsesmoduler 
til ledere og medarbejdere

Centerlederuddannelsen

Uddannelsen er målrettet dig som ønsker en kompetencegivende uddannelse målrettet ledere af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. 

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. 

Centerlederuddannelsen


Idræts- og fritidsvaner ændrer sig hastigt og fremtidens faciliteter må følge med udviklingen, hvis de fortsat skal udgøre et relevant og attraktivt tilbud til borgerne.

Udviklingen på idræts- og fritidsfacilitetsområdet kan betegnes som en udvikling fra ”Facilitet til Facilitator”. Fremtidens faciliteter er ikke bare en bygning, men en aktiv og koordinerende ramme om foreningernes og borgernes aktiviteter.

Dette stiller nye krav til udvikling af de fysiske rammer, men også til udvikling af nye aktiviteter og måder at organisere og lede disse på. Fremfor alt stiller det krav til de ledere og medarbejdere, som skal omsætte de politiske visioner og akademiske analyser til konkret udvikling i dagligdagen i tæt samspil med brugere, foreninger, forvaltning, politikere og andre samarbejdspartnere.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og sammensættes af en række fag fra  akademiuddannelserne. 

Kontakt os for yderligere oplysninger og lad os tage en snak om hvordan din uddannelse kan planlægges. 

Uddannelsesmoduler

Obligatoriske moduler fra akademiuddannelserne:

Rollen som leder og medarbejder i idræts- og fritidsbranchen er under hastig udvikling, og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere, værtsskab og skabelse af gode idrætsoplevelser.

Evnen til at skabe udvikling, kommunikere, håndtere konflikter og samarbejde med mange forskellige aktører samt opbygge gode relationer, er afgørende for at kunne løse opgaven.

Fremtidens idræts og fritidsbranche er for størstedelens vedkommende en del af den kommunale forvaltning, eller har et tæt samarbejde med kommunen om tilskud og udvikling. Derfor skal fremtidens ledere og medarbejdere kunne forstå og håndtere kommunikationen og samarbejdet med det politiske system.

Uddannelsesmodulet er på 15 ECTS

Udviklingen på idræts- og fritidsfacilitetsområdet kan betegnes som en udvikling fra ”Facilitet til Facilitator”. Fremtidens faciliteter er ikke bare en bygning, men en aktiv og koordinerende ramme om foreningernes og borgernes aktiviteter. Dette stiller nye krav til udvikling af de fysiske rammer, men også til udvikling af nye aktiviteter og måder at organisere og lede disse på. Men fremfor alt stiller det krav til de ledere og medarbejdere som skal medvirke til denne udvikling.

På uddannelsen arbejdes der bl.a. med:

 • Befolkningens ændrede idrætsvaner og de afledte krav og behov til idræts- og fritidsfaciliteter
  Strategi- og udviklingsværktøjer
 • Igangsættelse og gennemførelse af forandringsprocesser
 • Personaleledelse, situationsbestemt ledelse og motivation af frivillige og medarbejdere
 • Markedsføring, kommunikation og branding, brug af internet og sociale medier
 • Oplevelsesøkonomi og Servicestrategier – hvordan udvikler vi gode oplevelser for brugerne
 • Finansiering af fremtidens idrætsanlæg
 • Sponsorering og fundraising

Efter forløb har deltagerne fået værktøjerne til at påtage sig et aktivt lederskab for udvikling af egen facilitet.

Uddannelsesmodulet er på 20 ECTS

Klik her for mere information om uddannelsen i april 2024

Valgfrie moduler fra akademiuddannelserne:

Udvikling af events fylder mere og mere i den danske idræts- og fritidsbranche, lige fra konferencer til løbeevents, svømmestævner og companydays i golfbranchen.

Uanset hvor du er ansat i branchen er event og projektudvikling en fast del af hverdagen og evnen til effektiv projektledelse er en vigtig kompetence for at kunne levere resultater.

Der er mange ligheder mellem eventudvikling og projektledelse og på denne uddannelse får du værktøjskassen til at arbejde med begge dele.

På uddannelsen vil du:

 • Få en værktøjskasse til at udvikle oplevelsesbaserede events
 • Få kompetencer og redskaber til at lede og styre mindre og mellemstore projekter fra start til slut
 • Få redskaber til at estimere tid, ressourcer og vurdere risici
 • Lære at planlægge projekter og events på et ledelsesmæssigt og et operationelt niveau
 • Lære at opstille realistiske mål, følge dem og sikre høj kvalitet i dine projekter
 • Blive introduceret til teorier og metoder, som du kan bruge til at håndtere events og projekter kompleksitet og udfordre samt kvalitetsbestemme resultat og effekt

Uddannelsen er et modul der giver dig en værktøjskasse, som du kan bruge til at skabe et solidt grundlag for udvikling succesfulde projekter og events – hvad enten du er projektleder eller projektdeltager.

Uddannelsesmodulet er på 10 ECTS

Læs mere om uddannelsen i april 2024 her 

Læs mere om uddannelsen i november 2024 her

 

Uddannelsesforløber har som målsætning, at styrke dit personlige lederskab og styrke dine kompetencer indenfor organisering og effektive arbejdsvaner.

Et arbejdsliv med mange forskellige forstyrrelser, opgaver, telefoner, mails og henvendelser fra kolleger, kunder og ledere, som alle har en opgave de gerne lige vil have løst, tager vores opmærksomhed. Selv om vi producerer og løser opgaver dagen lang, føler vi sjældent at vi kommer i mål. De store og vigtige opgaver bliver udskudt og ligger fortsat på bordet, når man møder næste dag.

I stedet fokuserer dette uddannelsesforløb på styrkelse af dit personlige lederskab, udvikling af effektive arbejdsrutiner og vaner, samt evnen til at fokusere på kerneopgaven, og uddelegere opgaver til ander  – for på denne måde at styrke din personlige effektivitet og arbejdsglæde.

Vi udfordrer dit verdensbillede og måder at gøre tingene på, når det kommer til personlig effektivitet og arbejdsvaner. Du får en række konkrete værktøjer til at få tingene gjort nemmere og hurtigere i en travl hverdag.

Uddannelsesmodulet er på 5 ECTS

Læs mere om uddannelsen i oktober 2024 her

Dette uddannelsesforløb er designet til personer i idræts- og fritidsbranchen, for at give en dybdegående forståelse af, hvordan sociale medier kan bruges som en platform til at markedsføre produkter, aktiviteter og andre idræts- og fritidstilbud på en effektivt måde.

Formålet med dette valgfag er at kvalificere dig til at forstå, analysere, og udvikle strategiske, taktiske og operationelle initiativer i forbindelse med arbejdet med sociale og digitale mediekanaler som en del af en organisations promotion miks. Gennem en kombination af teori, praksis og case-studier vil du lære de nøglefærdigheder og strategier, der er nødvendige for at skabe en stærk tilstedeværelse online og nå din målgruppe på en meningsfuld måde.

Uddannelsesmodulet er på 5 ECTS

Læs mere om uddannelsen november 2024 her 

Afgangsprojekt

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Her skal du som studerende dokumenterer din evne til at gennemføre en praksisnær problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. 

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. I idrættense udviklingscenter samler vi de studerende som skal skrive afgangsprojekt og arbejder med både fælles og indivuduel vejledning ligesom de studerened kan støtte hinanden i processen. 

Idrættens Udviklingscenter har sammen med de ledende organisationer i branchen skabt et sammenhængende uddannelsesforløb med det formål at:

En akademiuddannelse med speciale i ledelse og udvikling i idræts- og fritidsbranchen kræver 60 ECTS point.

Uddannelsen sammesættes af to obligatoriske moduler på 35 ECTS + 15 ECTS fra øvrige moduler og et afgangsprojekt på 10 ECTS point – i alt 60 ECTS. 

Uddannelsen er sammensat af forskellige fag fra akademiuddannelserne i “Service og oplevelser”, “Bæredygtighed og grøn omstilling”, “Salg og markedsføring” og “Innovation, produkt og produktion”

Fælles for alle uddannelsemoduler er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der er et tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. 

Vi afholder vores uddannelsesmoduler på Sjælland og Jylland og du kan gennemføre modulerne i  uvilkårlig rækkefølge. 

Alle uddannelsesmouler består af en kombination mellem fysisk undervisning, online undervisning, studieture samt sociale aktiviteter for at styrke netværksdannelsen mellem de studerende. 

Her læser du mere om uddannelsesmodulerne og tilmelder dig

Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?
Hvis I har lyst til at drøfte mulighederne for kompetenceudvikling er i velkomne til at kontakte kursusleder Klaus Frejo direkte på 22381387 eller på klaus@iuce.dk for en aftale om hvor vi kan mødes til en nærmere dialog og præsentation af uddannelsesmulighederne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev