Kompetencegivende uddannelsesmoduler 
til ledere og medarbejdere

Centerlederuddannelsen

Har jeres ledere og medarbejdere kompetencerne til at håndtere ledelsen og udviklingen af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter?

Befolkningens idræts- og fritidsvaner ændrer sig hastigt og fremtidens faciliteter må følge med udviklingen, hvis de fortsat skal udgøre et relevant og attraktivt tilbud til borgerne.

Udviklingen på idræts- og fritidsfacilitetsområdet kan betegnes som en udvikling fra ”Facilitet til Facilitator”. Fremtidens faciliteter er ikke bare en bygning, men en aktiv og koordinerende ramme om foreningernes og borgernes aktiviteter. Dette stiller nye krav til udvikling af de fysiske rammer, men også til udvikling af nye aktiviteter og måder at organisere og lede disse på. Fremfor alt stiller det krav til de ledere og medarbejdere, som skal omsætte de politiske visioner og akademiske analyser til konkret udvikling i dagligdagen i tæt samspil med brugere, foreninger, forvaltning, politikere og andre samarbejdspartnere.

Centerlederuddannelsen
Se et samlet overblik over hvilke uddannelsesmoduler der er en del af Centerlederuddannelsen HER.

Idrættens Udviklingscenter har sammen med de ledende organisationer i branchen derfor sat sig som mål at skabe et sammenhængende uddannelsesforløb med det formål at:
Idrættens Udviklingscenter står for alle uddannelser, som partnerne løbende vil følge og bidrage til at udvikle for at sikre den bedste kvalitet og relevans.
Derudover vil partnerne bidrage med deres specialviden på de områder, hvor det er relevant. På denne måde sikres, at den sidste nye viden altid bringes i spil i forbindelse med uddannelserne.

Som første led i udfoldelsen af strategien udbydes nu de to første uddannelser:

Lederuddannelse for ansatte

Målrettet ledere og medarbejdere på idræts- og fritidsfaciliteter

Lederuddannelsen er et forløb på fem moduler med undervisning der styrker deltagernes kompetencer forhold til at være leder på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Rollen som leder på idræts- og fritidsfaciliteter er under hastig udvikling og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere og skabelse af gode idrætsoplevelser. Evnen til at skabe udvikling, kommunikere, håndtere konflikter og samarbejde med mange forskellige aktører samt opbygge gode relationer, er afgørende for at kunne løse opgaven. Lederuddannelsen tager udgangspunkt i udviklingen af den enkeltes personlige lederskab og kompetencer gennem konkrete øvelser, oplæg, ekskursioner, fælles diskussioner og opgaver som den enkelte deltager løser med udgangspunkt i egen facilitet og arbejdssituation. De fem moduler omhandler bl.a. ledelse, kommunikation, personlig ledelse, branchens og brugernes udvikling, projekt- og aktivitetsudvikling og forandringsledelse. Vi tager også på studietur og får ny inspiration.
Lederuddannelsen er et forløb på fem moduler med undervisning der styrker deltagernes kompetencer forhold til at være leder på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. Rollen som leder på idræts- og fritidsfaciliteter er under hastig udvikling og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere og skabelse af gode idrætsoplevelser. Evnen til at skabe udvikling, kommunikere, håndtere konflikter og samarbejde med mange forskellige aktører samt opbygge gode relationer, er afgørende for at kunne løse opgaven. Lederuddannelsen tager udgangspunkt i udviklingen af den enkeltes personlige lederskab og kompetencer gennem konkrete øvelser, oplæg, ekskursioner, fælles diskussioner og opgaver som den enkelte deltager løser med udgangspunkt i egen facilitet og arbejdssituation. De fem moduler omhandler bl.a. ledelse, kommunikation, personlig ledelse, branchens og brugernes udvikling, projekt- og aktivitetsudvikling og forandringsledelse. Vi tager også på studietur og får ny inspiration.

Uddannelse i strategisk udvikling og ledelse

Strategisk udvikling og ledelse af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

Udviklingen på idræts- og fritidsfacilitetsområdet kan betegnes som en udvikling fra “Facilitet til facilitator”. Fremtidens faciliteter er ikke bare en bygning, men en aktiv og koordinerende ramme om foreningernes og borgernes aktiviteter. Dette stiller nye krav til udvikling af de fysiske rammer, men også til udvikling af nye aktiviteter og nye måder at organisere og lede disse på. Men fremfor alt stiller det krav til de ledere og medarbejdere som skal medvirke til denne udvikling.

På denne uddannelse arbejdes der b.la. med:

Læs mere om uddannelsen og kommende start

Forløbet består af 5 moduler á 2-3 dages undervisning.

Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?
Hvis I har lyst til at drøfte mulighederne for kompetenceudvikling er i velkomne til at kontakte kursusleder Klaus Frejo direkte på 22381387 eller på klaus@iuce.dk for en aftale om hvor vi kan mødes til en nærmere dialog og præsentation af uddannelsesmulighederne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev