Partnerskab med Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania

Idrættens Udviklingscenter udbyder i et partnerskab med Erhvervsakademi Dania en række branchetilpassede, kompetencegivende efteruddannelsesforløb til idræts- og fritidsbranchen op til akademi og diplomniveau. Dette betyder, at vi kan efterleve et stigende krav fra deltagere og arbejdsgivere om at levere kompetencegivende uddannelser med eksamen og ECTS point. Denne ambition understøtter vores vision om at udvikle idræts- og fritidssektoren som en selvstændig branche og give medarbejdere og ledere mulighed for

kompetencegivende uddannelse specielt tilpasset den virkelighed, hvor kompetencerne skal bringes i anvendelse.

Samtidig sikres adgang til de statslige tilskudsmuligheder på området og den overordnede kvalitet af alle vore uddannelser fordi de er underlagt statslig kvalitetskontrol via Danias kvalitetsprogrammer og akkreditering.

Golfmanagementuddannelsen

Med afsæt i akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi
IUC har siden 2009, med Klaus Frejo som kursusleder og underviser, udbudt en uddannelse med speciale i ledelse af golfklubber – Golfmanagement. Uddannelsen var i de første år på diplomniveau, og blev i 2016 tilpasset studieordningen for akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi med samme golffaglige indhold. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, Dansk Golf Union, GAF Danmark og PGA of Denmark. Mere end 30 managere, sekretærer, konsulenter og proer har gennemført uddannelsen, der er blandt de eneste formelt kompetencegivende uddannelser specifikt indenfor golf i Europa.
Pt. er 13 deltagere i gang med uddannelsen, og forventes at dimittere i efteråret 2019. Udover Klaus Frejo, underviser en række eksterne eksperter, undervisere fra Erhvervsakademi Dania og konsulenter fra DGU på uddannelsen

Golfmanagementhold 2020-2022

Næste hold af uddannelsen udbydes til januar 2020 og tilmeldingen er i gang. Læs mere om den kommende uddannelse her. Tilmelding foregår til kursuskoordinator Cecilie Hallstrøm på mail cecilie@iuce.dk eller mobil 42901387. Kontakt os gerne ved spørgsmål.
Merkantil akademiuddannelse i Strategisk udvikling og ledelse af idræts- og fritidsfaciliteter

Akademiuddannelse i Strategisk udvikling og ledelse

Idrættens Udviklingscenter udbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, Halinspektørforningen, Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, Idrættens Analyseinstitut, Lokale- og anlægsfonden, Syddansk Universitet og DGI en akademiuddannelse i Oplevelsesøkonomi med speciale i “Strategisk udvikling og ledelse af idræts- og fritidsfaciliteter”. Uddannelsen er specielt målrettet ledere og medarbejdere på idræts- og fritidsfaciliteter. På uddannelsen undervises bl.a. i ledelse, oplevelsesøkonomi og deltagerne udvikler en strategiprocess for egen facilitet. Har du interesse for denne uddannelse hører vi meget gerne fra dig for en uforpligtende dialog.

Ansøgning og optagelse

Akademi- og diplomuddannelser foregår på deltid. Uddannelsen tilpasses til de studerenes behov og planlægges i moduler af flere sammenhængende dage med undervisning og sociale aktiviteter. Uddannelserne foregår på hotel-, konference-, og idrætscentret Vejen Idrætscenter.
Akademi- og diplomuddannelser foregår på deltid. Uddannelsen tilpasses til de studerenes behov og planlægges i moduler af flere sammenhængende dage med undervisning og sociale aktiviteter. Uddannelserne foregår på hotel-, konference-, og idrætscentret Vejen Idrætscenter.

For at blive optaget på diplomuddannelser skal du opfylde ét af følgende krav:

Du skal have en mellemlang, videregående uddannelse (minimum 2 år)

Mindst to års erhvervserfaring efter afsluttet relevant uddannelse

Hvis du ikke umiddelbart udfylder et af ovenstående krav, er det muligt at du har kvalificeret dig ad anden vej. Det er muligt at blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering på her.

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU), skal du opfylde en af følgende betingelser:

1. En relevant erhvervsuddannelse
2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
3. En relevant grunduddannelse for voksne
4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Akademi- og diplomuddannelser er SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) berettiget. Læs mere om SVU her.

Ligeledes har du mulighed for støtte til efter- og videreuddannelse fra Omstillingsfonden på op til kr. 10.000 pr. år, såfremt du opfylder kravene.

Uddannelsesstigen illustrerer hvordan efteruddannelsen forholder sig til fuldtidsuddannelserne. Som grafikken viser kan man uddanne sig i efteruddannelsesystemet lige så langt som på fuldtidsuddannelserne. Ved Idrættens Udviklingscenter tilbyder vi tre akademiuddannelser med hvert sit speciale. Vi tilbyder også en generel merkantil diplomuddannelse i Sportsmanagement.

Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?
Vi tager meget gerne en konkret dialog om styrkelse af jeres bestyrelsesarbejde.