Uddannelserne udbydes i samarbejde med 

Erhvervsakademi Dania

Idrættens Udviklingscenter udbyder i et partnerskab med Erhvervsakademi Dania en række branchetilpassede, kompetencegivende efteruddannelsesforløb til idræts- og fritidsbranchen. 

Det betyder, at vi kan efterleve et stigende krav fra deltagere og arbejdsgivere om at levere kompetencegivende uddannelser med eksamen og ECTS point. 

Denne ambition understøtter vores vision om at udvikle idræts- og fritidssektoren som en selvstændig branche og give medarbejdere og ledere mulighed for kompetencegivende uddannelse specielt tilpasset den virkelighed, hvor kompetencerne skal bringes i anvendelse.

Samtidig sikres adgang til de statslige tilskudsmuligheder på området og den overordnede kvalitet af alle vore uddannelser fordi de er underlagt statslig kvalitetskontrol ved Erhvervsakademi Dania. 

Efteruddannelse foregår på deltid, så det fortsat er muligt at arbejde mens man uddanner sig. 

Det er muligt at uddanne sig lige så meget i efteruddannelsessystemet, som det er muligt at uddanne sig på fuldtid. 

  • En akademiuddannelse svarer til en erhvervsakademiuddannelse
  • En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse.
  • En masteruddannelse svarer til en kandidatuddannelse.

Idrættens Udviklingscenter udbyder kurser og uddannelser fra 1-dags kurser til fulde akademi- og diplomuddannelser. 

Akademiuddannelsen i Golfmanagement

Med afsæt i akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

IUCE har siden 2009, med Klaus Frejo som uddannelsesleder og underviser, udbudt en uddannelse med speciale i ledelse af golfklubber – Golfmanagement. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, Dansk Golf Union, GAF Danmark og PGA of Denmark. Mere end 45 managere, sekretærer, konsulenter og proer har gennemført uddannelsen, der er blandt de eneste formelt kompetencegivende uddannelser specifikt indenfor golf i Europa.

 

 

 

Find det kommende modul på uddannelsen her.

Akademiuddannelse med afsæt i Oplevelsesøkonomi

Centerlederuddannelsen

Idrættens Udviklingscenter udbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, Halinspektørforningen, Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, Lokale- og anlægsfonden, Syddansk Universitet og DGI en akademiuddannelse i Oplevelsesøkonomi med speciale i Centerledelse. Uddannelsen er specielt målrettet ledere og medarbejdere på idræts- og fritidsfaciliteter. På uddannelsen undervises bl.a. i ledelse, oplevelsesøkonomi og deltagerne udvikler en strategiprocess for egen facilitet.

Har du interesse for denne uddannelse hører vi meget gerne fra dig for en uforpligtende dialog.

Diplomuddannelse i Idræts- og fritidsledelse

I samarbejde med Erhvervsakademi Dania og idræts- og fritidsbranchens førende organisationer præsenterer vi en diplomuddannelse med speciale i Idræts-  og fritidsledelse. Uddannelsen foregår på deltid og tager 3,5 år. Fagene på uddannelsen er blandt andet Forretningsudvikling, Sportsøkonomi og Eventledelse.

Tilmelding og spørgsmål foregår til Klaus Frejo på mail: klaus@iuce.dk eller mobil 42901387.

Uddannelsen er målrettet

  • Ledere, medarbejdere og konsulenter ved de kommunale fritids- og idrætsforvaltninger
  • Ledere, medarbejdere og konsulenter ved fritids- og idrætsorganisationer og specialforbund
  • Ledere og medarbejdere ved større kommercielle
    idrætsklubber og eventorganisationer
  • Ledere og medarbejdere på større idræts-, og fritids- faciliteter

 

Ansøgning og optagelse

Akademi- og diplomuddannelser foregår på deltid. Uddannelsen tilpasses til de studerenes behov og planlægges i moduler af flere sammenhængende dage med undervisning og sociale aktiviteter. Uddannelserne foregår på hotel-, konference-, og idrætscentret Vejen Idrætscenter.

Akademi- og diplomuddannelser foregår på deltid. Uddannelsen tilpasses til de studerenes behov og planlægges i moduler af flere sammenhængende dage med undervisning og sociale aktiviteter. Uddannelserne foregår på hotel-, konference-, og idrætscentret Vejen Idrætscenter.

For at blive optaget på akademiuddannelserne (AU), skal du opfylde en af følgende betingelser:

1. En relevant erhvervsuddannelse
2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
3. En relevant grunduddannelse for voksne
4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

For at blive optaget på diplomuddannelser skal du opfylde ét af følgende krav:

Du skal have en mellemlang, videregående uddannelse (minimum 2 år)

Mindst to års erhvervserfaring efter afsluttet relevant uddannelse

Hvis du ikke umiddelbart udfylder et af ovenstående krav, er det muligt at du har kvalificeret dig ad anden vej. Det er muligt at blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs mere om realkompetencevurdering på her.

Akademi- og diplomuddannelser er berrettiget til tilskud ved SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte). SVU tildeles medarbejderens arbejdsplads for de dage medarbejderen er optaget til uddannelse. Satsen er i 2020 på kr. 526,- pr. dag. Medarbejdere kan modtage SVU hvis de opfylder betingelserne. Læs mere om SVU her.

Ligeledes har du mulighed for støtte til efter- og videreuddannelse fra Omstillingsfonden på op til kr. 10.000 pr. år, såfremt du opfylder kravene.

Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?
Vi tager meget gerne en konkret dialog om styrkelse af jeres bestyrelsesarbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev