Bestyrelsesudvikling

Godt bestyrelsesarbejde

Styrk kompetencerne inden for bestyrelsesarbejde som bestyrelsesmedlem eller leder I idræts- og fritidsbranchen og skab rammerne for mere værdiskabende bestyrelsesarbejde i jeres organisation.

I samarbejde med Idrætsplatformen, IKF og GAF Danmark. 

Udviklingen i idræts- og fritidsbranchen ændrer rollen som bestyrelsesmedlem og de opgaver bestyrelsen skal forholde sig til. Flere bestyrelser skal forholde sig til strategi, personaleledelse og håndtering af mere komplekse udviklingsprocesser.Samtidigt stiller kommende generationer af bestyrelsesmedlemmer og ledere større krav til kvaliteten af arbejdet i bestyrelsen, måden der holdes møder på og kvaliteten af de trufne beslutninger.

Velfungerede bestyrelser har nemmere ved at tiltrække kompetente kandidater til bestyrelsen og de skaber velfungerende og motiverende rammer for ledere og medarbejdere, der så igen skaber værdi for medlemmerne.
Kvaliteten af bestyrelsens arbejde, bliver dermed en vigtig parameter for en succesfuld udvikling af fremtidens bæredygtige idræts- og fritidsinstitutioner og faciliteter.

Disse tilbud er målrettet faciliteter, organisationer og klubber, som:

 • Ønsker de nødvendige værktøjer til at varetage opgaven som formand, bestyrelsesmedlem eller daglig leder inden for idræts- og fritidsområdet
 • Ønsker en forståelse for bestyrelsen rolle, opgaver og ansvar i en moderne bestyrelse
 • Ønsker en forståelse af vilkårene for etablering af et effektivt og professionelt samarbejde mellem bestyrelsen og den daglige ledelse
 • Ønsker en forståelse for bestyrelsens opgaver om ansvar som arbejdsgiver og juridisk ansvarlig myndighed
 • Ønsker forståelse for de elementer, som gør sig gældende omkring et effektivt teamsamarbejde i bestyrelsen og mel- lem bestyrelse og den daglige ledelse
 • Ønsker en række værktøjer til at sikre en optimal beslutningsproces i bestyrelsen og i det daglige samarbejde
 • Ønsker værktøjerne til at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, der kan danne grundlag for godt samarbejde og god selskabsledelse i hverdagen
 • Ønsker at styrke grundlaget for en positiv udvikling for sin klub, forening, organisation eller facilitet
 • Grundlaget for at formulere de nødvendige styringsdokumenter, som ligger grund for bestyrelsens arbejde og den politiske styring af organisationen.

Det er ambitionen for Idrættens Udviklingscenter, at vi i samarbejde med vores samarbejdspartnere i branchen, kan styrke kvaliteten af bestyrelsesarbejdet og gøre det både lettere, sjovere og mere meningsfuldt at være bestyrelsesmedlem.

Vejen til at blive klogere på ovenstående bestemmer vælger du/I. I det følgende præsenteres vores forskellige tilbud

Kursus i godt bestyrelsesarbejde

Vi tilbyder et aktivt kursus med stor teoretisk viden og praktisk erfaring inden for bestyrelsesarbejde i frivillige organisationer, klubber og faciliteter.

Kurset afvikles over 1 hel kursusdag/fyraften med fysisk fremmøde samt 2 online forløb af 4 timer.

Bestyrelsesworkshop

Gør som mange bestyrelser før jer – brug en dag på at tale om hvordan I skaber grundlaget for det gode samarbejde i bestyrelsen.

På bestyrelsesworkshops gennemgår vi samme indhold, som på bestyrelseskurset.  Her er der samtidig mulighed for at tilpasse til den enkelte bestyrelse og der er god tid til at bestyrelsen kan drøfte egne udfordringer og løsninger. Dette gør at der kan skabes en fælles forståelse af bestyrelsens opgaver og ansvar, og en gensidig forventningsafstemning bestyrelsesmedlemmerne imellem.

Vi anbefaler at hele bestyrelsen og den daglige ledelse deltager i bestyrelsesworkshoppen.

Der er forskellige muligheder for bestyrelsesworkshops:

 • En heldagsworkshop på 7,5 timer med god tid til at komme i dybden.
 • En mere målrettet workshop på 4 timer
 • Fælles bestyrelsesworkshops afholdt samtidigt for flere bestyrelser, der gennemfører et fælles forløb for flere bestyrelser samtidigt

Ring for nærmere aftale.

 

Foredrag

Har I brug for et oplæg om Godt Bestyrelsesarbejde til jeres konference, generalforsamling eller næste fællesmøde?

Få en præsentation af elementerne i Godt Bestyrelsesarbejde i et underholdende oplæg tilpasset jeres målgruppe og tidsramme.

Tag fat i os for en nærmere dialog om det budskab, som vil være mest værdiskabende for jer.

 

 

 

Folder med alle vores tilbud vedr. "Godt bestyrelsesarbejde"

Her kan du vælge at udskrive en folder
Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?
Vi tager meget gerne en konkret dialog om styrkelse af jeres bestyrelsesarbejde.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev