del dette indlæg

Erhvervsøkonom Bo H. Eriksen fra Syddansk Universitet har forsket i rekrutteringsprocesser i små og mellemstore virksomheder og han konkluderer (DJØF Bladet, 20 2014) følgende:

  • 40% af virksomhedernes nyansatte fratræder i løbet af det første år. Blandt de primære årsager er, at de rekrutteringsansvarlige mangler den fornødne indsigt i det område, som den nye leder/medarbejder skal varetage.
  • Omkostningerne til en medarbejder, der må fratræde allerede inden for det første års ansættelse, ligger mellem 200.000 – og 300.000 kr. i omsætningstab
  • Dertil kommer de store ressourcer organisationen har anvendt til oplæring og integration af den nye leder. Udgangspunktet er, at der går 6 måneder eller mere, før en ledende medarbejder bliver værdiskabende.
  • Når der sker en fejlansættelse, er skaden så at sige sket, og hvis man anskuer problemet med økonomiske briller, går virksomheden klogt i at skaffe sig af med pågældende medarbejder relativt hurtig.
  • Virksomhederne bør være meget realistiske omkring deres interne HR-kompetencer i forhold til at håndtere rekrutteringsprocesser.
  • Hvis kompetencerne eller ressourcerne ikke er tilstede bør organisationen betale for ekstern konsulenthjælp når de ansætter.

    Dette er desværre de samme omstændigheder vi kan konstatere i idrætsbranchen. Vi oplever ofte en række forhold omkring den måde som rekruttering af ledere og medarbejdere foregår på, der ikke er optimale – og som begrænser udviklingspotentialerne for den pågældende organisation og skaber unødige ledelsesskabte omkostninger.

Bestyrelser der i bedste mening prioriterer at spare medlemmernes penge til gennemførelse af en professionel rekrutteringsproces og derfor vælger en “gør det selv” løsning. En løsning som for ofte ender med at blive langt mere omkostningsfuld, fordi:

  • Man ansætter den forkerte og må gentage processen efter kort tid med store omkostninger til følge for organisationen til løn, tabte medlemmer, sponsorindtægter udvikling etc.
  • Eller værre endnu – ansætter den forkerte, der ikke er i stand til at realisere organisationens udviklingspotentiale og dermed reelt sætter hele organisationens fremtid i fare.
Realterede indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev