Idræts- og fritidsbranchen

Strategisk udvikling og ledelse i fremtidens idræts- og fritidsbranche marts 2025

Uddannelse målrettet ledere og medarbejdere i idræts- og fritidsbranchen som ønsker værktøjer til at styrke den daglige ledelse og strategiske udvikling.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og består af tre fag fra akademiuddannelserne i  “Service og Oplevelser” samt “Bæredygtig og grøn omstilling”

Akademiuddannelse i strategisk udvikling og ledelse

Velkommen til dette uddannelsesforløb som finder sted i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, DGI, Halinspektørforeningen, Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, Lokale & Anlægsfonden og Danske Svømmebade. Uddannelsen er en naturlig overbygning til uddannelsen ”Lederuddannelse for ansatte på fremtidens faciliteter”.

Uddannelsen udgør en del af den samlede partnerskabsaftale og uddannelsesstrategi på idræts- og fritidsfacilitetsområdet omfattende ovenstående parter. Partnerskabsaftalen har som formål at:

 • At få flere ledere og medarbejdere uddannet bedre, for at flere danskere derved kan få glæde af at kunne dyrke idræt i bedre drevne idræts- og fritidsfaciliteter.
 • Sikre et udbud af et samlet kompetence- og uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere på idræts- og fritidsfacilitetsområdet af høj kvalitet, der lever op til branchens ønsker og krav.

Fremtidens leder skal kunne samarbejde med bestyrelser, kommunen, virksomheder og private borgere. Ledelse og udvikling handler blandt andet om at kommunikere med de rette personer og indgå strategiske partnerskaber for at skabe nye aktiviteter og forretningsmuligheder.

Fremtidens leder skal aktivt kunne markedsføre faciliteten, kunne udpege relevante målgrupper og formå at optimere indtjeningen fra flere forskellige kilder. Samtidig skal lederen have forståelse for udviklingen på idræts- og fritidsområdet i Danmark – herunder krav fra helt nye brugergrupper, som ønsker adgang til faciliteterne.

Denne viden skal omsættes til nye aktiviteter og organiseringsformer. Løbende forandring og omstilling bliver normalen i fremtiden – og fremtidens leder skal skal kunne igangsætte strategiske udviklingsprocesser med udgangspunkt i egen facilitet.

På uddannelsen arbejdes der bl.a. med:

 • Befolkningens ændrede idrætsvaner og de afledte krav og behov til idræts- og fritidsfaciliteter
  Strategi- og udviklingsværktøjer
 • Igangsættelse og gennemførelse af forandringsprocesser
  Personaleledelse, situationsbestemt ledelse og motivation af frivillige og medarbejdere
 • Markedsføring, kommunikation og branding, brug af internet og sociale medier
 • Oplevelsesøkonomi og Servicestrategier – hvordan udvikler vi gode oplevelser for brugerne
 • Finansiering af fremtidens idrætsanlæg
 • Sponsorering og fundraising

Efter forløb har deltagerne fået værktøjerne til at påtage sig et aktivt lederskab for udvikling af egen facilitet.

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er inkl. forplejning og overnatning på Sportscenter Danmark – Sportshotellet. Der overnattes i  enkeltværelser. Som studerende kan du benytte faciliteterne på Sportscenter Danmark forbindelse med uddannelsesinternaterne.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og udgår samlet 20 ECTS. Uddannelsen er  baseret på akademifagene “Oplevelsesøkonomi” på 10 ECTS ,”Service, oplevelser og værtsskab” på 5 ECTS og “Bæredygtig forretningsforståelse” på 5 ECTS point. 

En fuld akademiuddannelse i Oplevelsesøkonomi med speciale i Ledelse og udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter kræver 50 ECTS point og et afgangsprojekt på 10 ECTS point.

Forløbet er bygget op om 12 dages undervisning, kortere studieture samt teambuildingaktiviteter for at styrke netværksdannelsen mellem deltagerne.

Deltagerne udarbejder gennem uddannelsen en strategiplan som danner udgangspunkt for de tre eksamener. Som studerende får du derfor et helt konkret strategiværktøj til udvikling af egen facilitet.

Undervisere

Klaus Frejo
Uddannelsesleder, uddannet Cand. Scient. Adm. og NLP Master Coach.

 • Projektleder på akademiuddannelse i Golfmanagement ved Erhvervsakademi Dania samt på udviklingen af en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi målrettet ansatte på idrætsfaciliteter i Danmark.
 • Tidligere ekstern underviser ved Copenhagen Business Academy i ledelse, kommunikation, markedsføringog strategi.
 • Har arbejdet med uddannelse i Golfbranchen i 10 år bl.a. ved Copenhagen Business Academy.
 • Tidliger sportschef ved Viborg Idrætsråd, Direktør i Viborg Golfklub og kommunale udviklingskonsulent ved DIF
 • Har haft ansvaret for drift og udvikling af LiseborgCentret og Viborg Stadionhaller i 8 år.
 • Har arbejdet med udviklingsprocesser for idrætsfaciliteter og udvikling af frivillige bestyrelser siden 2008
 • Direktør i Idrættens Udviklingscenter

Anders Lund Ærthøj 
Cand. Mag. i kultur, kommunikation og globalisering. 

 • Ekspert i markedsføring, sociale medier, eventudvikling, sponsorering og fundraising inden for sportsverdenen. 
 • Har i 12 år været Lektor ved University College i Nordjylland (UCN), hvor han primært har undervist på Sport Management uddannelsen i sociale medier, sportmarkedsføring, sportsøkonomi og event management. 
 • Har en bred erfaring inden for den forretningsmæssige udvikling i idrætsbranchen, som underviser og konsulent. Anders også aktivt i idrætssektoren som foreningsstifter, kasserer og projektleder.
 • Konsulent i Idrættens udviklingscenter. 

Derudover benyttes dygtige oplægsholdere, for at sikre den bedste mulige kvalitet i undervisningen og at der arbejdes ud fra den sidste forskningsbaserede viden på området. 

HVOR OG HVORNÅR

UNDERVISNINGSDAGE

AFLEVERING AF OPGAVE OG EKSAMEN

Indhold i uddannelsen

1. internat  “Service, oplevelser og værtskab” 

Modulet har som formål at udvikle din forståelse for feltet mellem service, oplevelser og værtskab.  Vi arbejder med at opbygge dine  kompetencer i forhold til at kortlægge, udvikle og lede tiltag, der skaber værdi for din organisationen, jeres  samarbejdspartnere og kunder. 

Vi tager udgangspunkt i operationelle værktøjer og modeller, der sættes i relation til idræts- og fritidsbranchen

Indhold 

 • Grundlæggende karakteristika ved service og oplevelser 
 • Service og oplevelser i et historisk og makroøkonomisk perspektiv 
 • Skabelse af oplevelser i en servicevirksomhed 
 • Kortlægning, vurdering og forbedring af kunderejsen og -oplevelsen 
 • Værtskab i en kommerciel kontekst og forståelsen af begreberne kunder vs. gæster

2 + 3. internat – “Oplevelsesøkonomi”

Modulet har som formål at kvalificere dine kompetencer til at kunne lede oplevelsesbaseret forretningsudvikling gennem varetagelse af opgaver hvor du vurderer, planlægge og gennemføre løsninger. Vi arbejder med hvordan løsningen kan skabe merværdi for kunden i udvikling, produktion og levering af oplevelser. Du får kompetencer til at lede og motivere andre i arbejdet med at skabe værdiskabende oplevelser for kunderne, og du bliver klædt på til at brande og markedsføre projektet over for omverdenen. 

Indhold 

 • Oplevelsesøkonomi som tidsfænomen 
 • Forskellige perspektiver på oplevelsesøkonomi 
 • Fremtidens forbruger 
 • Design af oplevelser 
 • Idégenereringsværktøjer. 
 • Ledelsesteorier, der understøtter forandring og differentiering 
 • Udvikling af oplevelseskoncepter 
 • Værktøjer og modeller til praktisk anvendelse i oplevelsesøkonomisk kontekst 
 • Oplevelsesøkonomi i forskellige værdikæder 
 • Oplevelsens DNA 
 • Oplevelsesøkonomi – best practice og erfaringer

4 + 5 internat – “Bæredygtig forretningsforståelse”

Modulet har som formål at give dig udviklingsbaseret viden om bæredygtighed og de 17 verdensmål, samt hvordan det enkelte individ og virksomheder kan arbejde med bæredygtig udvikling og implementering af de 17 verdensmål i virksomhedens forretningsmodeller og daglige drift. Du får styrket din evne til at identificere og forstå behovet for arbejdet med bæredygtighed i relation til virksomhedens forretningsmodeller og værditilbud. Formålet med faget er desuden at sikre, at du får kendskab til bæredygtighed i et bredt perspektiv med det formål at kunne udvælge de konkrete tiltag der knytter sig til bæredygtighed i relation til dit daglige arbejde. 

Indhold 

  • Elementer i bæredygtighed og relationen til samfundets og virksomheders udvikling 
  • De 17 verdensmål, bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder 
  • Værktøjer til implementering af indsatser i relation til bæredygtighed 

Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud.

Omstillingsfonden
Det er muligt at søge op til kr. 10.000,- i tilskud fra Omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbind-else med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen.

Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på kr. 2820,- pr. uge (2024) tildeles til arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. Læs mere på www.svu.dk

Den kommunale kompetencefond
Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde. Læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

 Vi hjælper gerne med tilskudsmulighederne. 

Framelding

Framelding kan foretages direkte på tlf. 9240 1387 eller lone@iuce.dk

Se handelsbetingelser for deltagelse ved kurser og uddannelser her

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er ca. to uger før kursus/uddannelsesstart.

 

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Der er altid plads på interesselisten og du kan fjernes fra listen igen når du ønsker det. Send en mail til klaus@iuce.dk om at du ønsker at komme på interesselisten til denne uddannelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev