Lederuddannelse

Lederuddannelse for ansatte på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

Rollen som leder i idræts- og fritidsfaciliteter er under hastig udvikling, og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere og skabelse af gode idrætsoplevelser.

Rollen som leder på idræts- og fritidsfaciliteter er under hastig udvikling, og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere og skabelse af gode idrætsoplevelser.

Evnen til at skabe udvikling, kommunikere, håndtere konflikter og samarbejde med mange forskellige aktører samt opbygge gode relationer, er afgørende for at kunne løse opgaven.

På uddannelsen “Lederuddannelse til medarbejdere på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter” arbejder vi blandt andet med personlig ledelse, udviklingen i idræts- og fritidsbranchen, projektledelse og udviklingsprocesser. 

Fremtidens faciliteter er for størstedelens vedkommende en del af den kommunale forvaltning, eller har et tæt samarbejde med kommunen om tilskud og udvikling. Derfor skal fremtidens ledere ligeledes kunne forstå og håndtere kommunikationen og samarbejdet med det politiske system. På uddannelsen arbejdes der blandt andet med kommunikation.

Uddannelsen finder sted i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, DGI, Halinspektørforeningen, Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark, Lokale & Anlægsfonden, Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Dansk Svømmebadsteknisk Forening. 

Læs om uddannelsen, datoer, indhold mm. i brochuren HER

HVOR OG HVORNÅR

Tilmelding

Uddannelsen finder sted på Sportshotel Vejen i fantastiske omgivelser ved Vejen Idrætscenter.

Modulerne afholdes på følgende tidspunkter:
Modul 1: 09.-11. marts 2020
Modul 2: 30. marts – 01. april 2020
Modul 3: 22.-24. april 2020
Modul 4: 11.-12. maj 2020
Modul 5: 25.-26. maj 2020

Uddannelsen består af to akademifag som udbydes i samarbejde med vores uddannelsespartner Erhvervsakademi Dania. Lederuddannelsen er baseret på fagene “Service” og “Ledelse i praksis”. Efter endt uddannelse har du optjent 15 ECTS point.

Læs mere om hvert enkelt modul i uddannelsesbrochuren HER

Omstillingsfonden på op til kr. 10.000,- pr. år. Uddeles til faglærte eller ufaglærte efter først til mølle princippet.
Læs mere om SVU HER. Læs mere om Omstillingsfonden HER

Uddannelsen finder sted på Sportshotel Vejen i fantastiske omgivelser ved Vejen Idrætscenter. De studerende har i forbindelse med uddannelsen adgang til motion, svømmehal, wellness, holdaktiviteter, ketsjersport mm. 

Modulerne afholdes på følgende tidspunkter:
Modul 1: 06.04.-08.04.2021
Modul 2: 26.04-28.04.2021
Modul 3: 10.05-12.05.2021
Modul 4: 27.05-28.05.2021
Modul 5: 07.05-08.05.2021

Uddannelsen består af to akademifag som udbydes i samarbejde med vores uddannelsespartner Erhvervsakademi Dania. Lederuddannelsen er baseret på fagene “Service” og “Ledelse i praksis”. Efter endt uddannelse har du optjent 15 ECTS point.

Statens Voksenuddannelsesstøtte. Refunderet kr. 526,- pr. dag den studerende er væk fra arbejdspladsen. Uddeles til arbejdstagere over 25 år som ikke har afsluttet en videregående uddannelse samt flere betingelser.

Omstillingsfonden på op til kr. 10.000,- pr. år. Uddeles til faglærte eller ufaglærte efter først til mølle princippet.

Læs mere om SVU HER. Læs mere om Omstillingsfonden HER

Tilmeldingen er i gang og foregår direkte til Idrættens Udviklingscenter

Ved spørgsmål og tilmelding kontakt venligst koordinator Cecilie Hallstrøm på 42901387 eller mail cecilie@iuce.dk

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Der er altid plads på interesselisten og du kan fjernes fra listen igen når du ønsker det. Send en mail til cecilie@iuce.dk om at du ønsker at komme på interesselisten til denne uddannelse.