Værtsuddannelsen

Godt værtsskab i idræts- og fritidsbrancen

Herunder kan du læse om de kursusmoduler som er obligatoriske moduler i  den samlede Værtsuddannelse. Uddannelsen er for dig som arbejder i et  svømmebad eller en idrætsfacilitet. 

Udviklingen i idræts og fritidsbranchen – 2023

På dette modul ser vi på hvad der sker "uden for vinduet" med betydning for svømmebadene og faciliteterne herunder hvordan danskerne dyrker idræt i dag og i fremtiden? Vi skal tale om oplevelsesøkonomi og værtskab– hvilke forventninger fremtidens kunder har og hvordan styrker os i konkurrencen om kunderne i fremtiden? Modulet udgør et obligatorisk modul i den samlede værtsuddannelse.

3.125,000 DKK

inkl. moms / pr. deltager

Service og det gode værtsskab – 2023

Hvad er god service? ...det skal vi b.la. tale om på dette modul. Hvilke løfter om god service vil vi give vores gæster og hvordan sikrer vi den bedste sammenhængende oplevelse for vores gæster? - Vi arbejder med gæsternes rejse gennem svømmebadet og faciliteten og finder forbedringsmuligheder - Vi arbejder med elementerne i det gode samarbejde i hverdagen med kolleger og vores gæster. Modulet udgør et obligatorisk modul i den samlede værtsuddannelse.

3.125,00

inkl . moms / pr. deltager

Forstå dig selv og dine kolleger bedre – 2023

Vi arbejder med at lære sig selv bedre at kende som persontype med bestemte kendetegn og foretrukne handlemønstre, herunder hvordan vi kommunikere og samarbejder med forskellige personprofiler Modulet udgør et obligatorisk modul i den samlede værtsuddannelse.3.125,00

inkl. moms / pr. deltager

Konflikthåndtering og forandringsprocesser i hverdagen – 2023

Vi arbejder med elementerne i konflikthåndtering og hvordan vores hjerne håndterer konflikter, usikkerhed og forandringsprocesser. Herunder ser vi på elementerne i det gode samarbejde i hverdagen med kolleger og vores gæster samt hvordan vi håndterer klager og vanskelige gæster. Modulet udgør et obligatorisk modul i den samlede værtsuddannelse.

3.125,00

inkl. moms / pr. deltager

Organisering og gode arbejdsvaner – 2023

På dette modul har vi fokus på kerneopgaven i hverdagen og på din personlig effektivitet og dine gode arbejdsvaner og hvordan du kan arbejde med vaner og adfærdsændringer. Vi ser på hvordan vi kan arbejde med planlægning af hverdagen og håndtering af forstyrrelser. Vi skal ligeledes tale om effektive møder og beslutningsprocesser Modulet udgør et obligatorisk modul i den samlede værtsuddannelse.

3.125,00 DKK

inkl. moms / pr. deltager

Forberedelse og eksamen – 2023

Efter gennemførelse af alle 5 moduler er der mulighed for at gennemføre eksamen i akademifaget ” Service, oplevelser og værtskab (5 ECTS) Der afholdes i den sammenhæng en kursusdag for dem som ønsker at gå til eksamen. IUCE hjælper med forberedelse til eksamen, der gennemføres ved Erhvervsakademi Dania. Betingelsen for at deltage på denne dag og gå til eksamen er gennemførelse af de øvrige 5 kursusdage. Modulet udgør et obligatorisk modul i den samlede værtsuddannelse.

6.250,00 DKK

inkl. moms / pr. deltager

Værtsuddannelsen - kursusmoduler 2024

Udviklingen i idræts og fritidsbranchen – 2024

På dette modul ser vi på hvad der sker "uden for vinduet" med betydning for svømmebadene og faciliteterne herunder hvordan danskerne dyrker idræt i dag og i fremtiden? Vi skal tale om oplevelsesøkonomi og værtskab– hvilke forventninger fremtidens kunder har og hvordan styrker os i konkurrencen om kunderne i fremtiden? Modulet udgør et obligatorisk modul i den samlede værtsuddannelse.

3.375,000 DKK

inkl. moms / pr. deltager

Service og det gode værtsskab – 2024

Hvad er god service? ...det skal vi b.la. tale om på dette modul. Hvilke løfter om god service vil vi give vores gæster og hvordan sikrer vi den bedste sammenhængende oplevelse for vores gæster? - Vi arbejder med gæsternes rejse gennem svømmebadet og faciliteten og finder forbedringsmuligheder - Vi arbejder med elementerne i det gode samarbejde i hverdagen med kolleger og vores gæster

3.375,00

inkl. moms / pr. deltager

Gæstekommunikation og konflikthåndtering – 2024

Vi arbejder med elementerne i konflikthåndtering og hvordan vores hjerne håndterer konflikter, usikkerhed og forandringsprocesser. Herunder ser vi på elementerne i det gode samarbejde i hverdagen med kolleger og vores gæster samt hvordan vi håndterer klager og vanskelige gæster.


3.375,00

inkl. moms / pr. deltager

Forstå dig selv og dine kolleger bedre – 2024

Vi arbejder med at lære sig selv bedre at kende som persontype med bestemte kendetegn og foretrukne handlemønstre, herunder hvordan vi kommunikere og samarbejder med forskellige personer. Modulet et inklusiv en e-stimate personprofil samt en personprofilrapport pr. deltager.

4.000,00

inkl. moms / pr. deltager

Organisering og gode arbejdsvaner – 2024

På dette modul har vi fokus på kerneopgaven i hverdagen og på din personlig effektivitet og dine gode arbejdsvaner og hvordan du kan arbejde med vaner og adfærdsændringer. Vi ser på hvordan vi kan arbejde med planlægning af hverdagen og håndtering af forstyrrelser. Vi skal ligeledes tale om effektive møder og beslutningsprocesser

3.375,00 DKK

inkl. moms / pr. deltager

Forberedelse og  eksamen  2024

Efter gennemførelse af alle 5 kursusmoduler er der mulighed for at gennemføre eksamen i akademifaget ” Service, oplevelser og værtskab (5 ECTS) Der afholdes i den sammenhæng en kursusdag for dem som ønsker at gå til eksamen. IUCE hjælper med forberedelse til eksamen, der gennemføres ved Erhvervsakademi Dania.

6.250,00 DKK

inkl. moms / pr. deltager


styrk jeres samarbejde og udvikling med personprofiler

Personprofilen skaber bevidsthed om motivationsfaktorer, og udviklingspotentialer samt forståelse for såvel egen, som andres adfærd og handlemønstre. Som et supplement til værtsuddannelsesmodulet "Forstå dig selv og dine kolleger bedre" tilbyder vi en induividuel udviklingsproces og/eller en teamproces hvor vi arbejder med jeres teamprofil.

1500,00

inkl. moms / pr. deltager

Den kommunale kompetencefond
Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde. Det betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt.

Læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev