Idræts- og fritidsfaciliteter

Forretningsudvikling

Diplomuddannelse målrettet ledere, medarbejdere og konsulenter i idræts- og fritidsbranchen, eventorganisationer og private virksomheder, der ønsker en dybere forståelse for elementerne i god projektledelse og gennemførelse af succesfulde udviklingsprocesser for organisationer, klubber og virksomheder i branchen

Diplomuddannelse i forretningsudvikling

På denne uddannelse får du en dybere forståelse for teorier, modeller og procesværktøjer til at skabe udvikling og innovation i idrættens organisationer.

Du får også en dybere forståelse for håndtering af forandringsprocesser i frivillige organisationer med stærke værdier og kulturer som kan udgøre en særlig udfordring. 

Herudover får du en konkret værktøjskasse til at udvikle, planlægge og styre konkrete projekter og udviklingsprocesser.

På uddannelsen lærer du blandt andet om:

 • Innovative forretningsmodeller
 • Organisationens værditilbud
 • Forretningsledelse og håndtering af komplekse og vanskelige forandringsprocesser 
 • Hvad definerer er projekt og en event, projektarbejdsformen og de forskellige projekttyper?
 • Værktøjer til udvikling af oplevelsesbaserede events
 • Måldefinitioner, målhierarki og risikostyring
 • Ledelse af projektmedarbejdere

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen foregår på deltid á 4 moduler og med onlineundervisning imellem modulerne:
Modul 1: 08.-10. september 2021
Modul 2: 23.-24. september 2021
Modul 3: 25.-27. oktober 2021
Modul 4: 08.-09. november 2021

Onlineundervisning den 14. og 29 september og den 03. og 15. november 2021. Du kan læse meget mere om indholdet på uddannelsen i brochuren HER.

Uddannelsen er baseret på diplomfagene Forretningsudvikling og Innovation på 5 ECTS samt Projektledelse på 5 ECTS. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og Fritidssamrådet. 

HVOR OG HVORNÅR

Tilmelding

Tilmeldingen er åben og foregår direkte til vores kursuskoordinator Cecilie Hallstrøm på cecilie@iuce.dk

Uddannelsen er en diplomuddannelse der afholdes på deltid. Diplomuddannelsen svarer til et bachelorniveau. For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet en kort videregående uddannelse, akademiuddannelse eller en uddannelse på samme niveau.

 • For at blive optaget skal du have:
  en relevant kort videregående uddannelse (se studieordning i brochuren for specifikationer)
 • Mindst to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse

Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Læs mere om Realkompetencevurdering HER og dine muligheder for at blive realkompetencevurderet.

Statens Voksenuddannelsesstøtte: Refunderet kr. 526,- pr. dag den studerende er væk fra arbejdspladsen. Uddeles til arbejdstagere over 25 år som ikke har afsluttet en videregående uddannelse samt flere betingelser.

Omstillingsfonden på op til kr. 10.000,- pr. år. Uddeles til faglærte eller ufaglærte efter først til mølle princippet.

Læs mere om SVU HER. Læs mere om Omstillingsfonden HER

Uddannelsen i forretningsudvikling udgør 2 af fagene på den samlede merkantile diplomuddannelse på i alt 60 ECTS point. Den samlede merkantile diplomuddannelsen gennemføres på deltid på ca. 3 år, så du har god tid til at arbejde med den teori du lærer. Du kan tage de resterende ECTS point når det passer dig.

Eksempler på diplomuddannelser som Idrættens Udviklingscenter udbyder er Forretningsforståelse i idræts- og fritidsbranchen samt Forretningsudvikling i idræts- og fritidsbranchen. 

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Du er velkommen til at kontakte Cecilie Hallstrøm på 42901387 eller mail cecilie@iuce.dk ved spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev