del dette indlæg

Idrættens Udviklingscenter har et stærkt fokus på udvikling af Godt Bestyrelsesarbejde i frivillige bestyrelser i den danske idræts- og fritidsbranche.
Det gør vi fordi:

Vi ønsker at styrke bestyrelsesarbejdet i de danske idræts- og fritidsorganisationer – for derigennem at styrke organisationers og faciliteters tilbud til danskerne om aktiviteter i det danske foreningsliv.

Der er i tiden et stort fokus på bestyrelsesarbejde i den private sektor, hvor antallet af bestyrelsesuddannelser og online bestyrelsesværktøjer er vokset markant de seneste år.

Udviklingen kommer sammen med et generelt øget fokus på betydningen af bestyrelsens funktion i virksomheden for den samlede værdiskabelse. Samtidig har der været flere profilerede sager om manglende etik i erhvervslivet, hvilket har øget fokus yderligere.

Der har endnu ikke været samme fokus på betydningen af Godt Bestyrelsesarbejde i idræts- og fritidssektoren, hvilket kan undre. Udfordringerne med frivilligt valgte bestyrelser, der skal lede faciliteter og organisationer med ofte betydelig omsætning og mange ansatte er betydelig og udgør potentielt en stor ledelsesmæssig omkostning for sektoren.

Dette både i form af (for) stor personaleudskiftning, manglende eksekvering af nødvendige udviklingsstrategier, samt en unødig stor udskiftning af frivillige bestyrelsesmedlemmer og ledere, der mister motivation grundet for dårlig ledelse og samarbejde i bestyrelseslokalet. Mens der er rigtigt mange dygtige og velfungerende bestyrelser, er ovenstående udfordringer desværre noget vi i IUC ofte oplever.

Behovet for udvikling af Godt Bestyrelsesarbejde er om muligt endnu vigtigtigere i frivillige organisationer, da rekruttering ofte sker via demokratiske valg og personlig interesse i aktiviteten for de valgte medlemmer – mere end i et behov for at tilføre bestyrelsen bestemte kompetencer.

Forskning i bestyrelsesarbejde i frivillige organisationer, og vore egne erfaringer gennem mange uddannelsesaktiviteter, kurser og udviklingsopgaver for bestyrelser viser, at udfordringerne med at udøve ledelse i frivillige bestyrelser i flere tilfælde kan være vanskeligere end i private virksomheder primært fordi:

  • For mange bestyrelsesmedlemmer mangler konkret viden om elementerne i Godt Bestyrelsesarbejde 
  • For mange bestyrelsesmedlemmer rekrutteres ud fra en konkret idrætsfaglig interesse og ønsket om at repræsentere en bestemt interessegruppe mere end for deres kompetencer
  • For mange bestyrelser mangler viden om udviklingen i branchen og de krav som denne udvikling stiller til fremtidens faciliteter og udbydere af aktiviteter i idræts- og fritidsbranchen
  • Den ofte forholdsvis hyppige udskiftning af bestyrelsesmedlemmer gør det vanskeligt at sikre en langsigtet udvikling af organisationen og betyder løbende tab af viden i bestyrelseslokalet, som konstant skal genskabes
  • Tætte sociale relationer mellem bestyrelsesmedlemmer gør det vanskeligt at træffe svære strategiske beslutninger, hvis det udfordrer de sociale relationer i bestyrelsen 
  • Bestyrelsesmedlemmerne er frivillige med begrænsede ressourcer og tid til at udvikle bestyrelsesarbejdet 
  • Bestyrelsesmedlemmerne mangler viden og kompetencer indenfor ledelse, selv de som bestyrelsesmedlemmer ofte sidder med et væsentligt personaleansvar
  • Bestyrelsesmedlemmer mangler viden om udvikling af handlingsorienterede strategier, der kan skabe nødvendig udvikling 
  • Bestyrelsesmedlemmer mangler viden om jura, risikostyring og økonomi som centrale værkstøjer til at varetage bestyrelsesarbejdet

Men i takt med at klubber, organisationer og faciliteter vokser og i stigende grad skal kunne begå sig i et konkurrencepræget marked i spændingsfeltet mellem forening og forretning, bliver det stadigt vigtigere at fokusere på udviklingen af Godt Bestyrelsesarbejde. Kommunerne bidrager f.eks. med mange millioner til de selvejende idræts- og fritidsfaciliteter. Derfor bør det også være relevant i en gensidig dialog at forholde sig til, hvorledes bestyrelserne forvalter den opgave de er valgt til – og om de lever op til kravene til Godt Bestyrelsesarbejde.

Der er et væsentligt potentiale for at kunne levere mere idræt og aktivitet til borgerne for de samme støttekroner hvis frivillige organisationer og faciliteter ledes af kompetente og velfungerende bestyrelser. Og velfungerende bestyrelser styrker den frivillige opbakning og tiltrækker og fastholder motiverede personer over tid i en positiv spiral. Vi oplever ofte at selv små ændringer i bestyrelsernes arbejde kan have stor betydning for kvaliteten af arbejdet og glæden ved samarbejdet i bestyrelsen.

Det er meget vigtigt at fastholde frivilligheden, foreningsstrukturen og de demokratiske valg som et bærende princip i Danmark. Med dette udgangspunkt er det vores overbevisning, at der er store gevinster forbundet med et øget fokus på at styrke bestyrelsesarbejdet i de frivillige organisationer. Både i form af bedre drevne og mere effektive klubber, faciliteter og organisationer, og færre ledelsesskabte omkostninger. Men i høj grad også i form af mere tilfredse og motiverede bestyrelsesmedlemmer og ledere, som vil opleve et mere værdiskabende, sjovere og positivt samarbejde i hverdagen.

Hvis vi vil bevare de frivillige medlemsejede klubber og organisationer og de selvejende faciliteter er det en vigtig opgave at sætte yderligere fokus på udvikling af Godt Bestyrelsesarbejde i idræts- og fritidssektoren.

Klaus Frejo

Idrættens Udviklingscenter
August 2019

Realterede indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev