del dette indlæg

Samarbejde mellem Randers Kommune – Randers Talent og Elite og Idrættens Udviklingscenter om kompetenceudvikling af eliteklubberne i kommunen.

IUCE er i fuld gang med planlægningen af udviklingsseminarer i eliteklubberne i Randers Kommune. Det sker på basis af en indgået samarbejdsaftale mellem IUCE og Randers Kommune.

Aftalen indebærer blandt andet at sikre udvikling og gennemførelse af et samlet klub- og kompetenceudviklingsforløb for at efterleve RTE’s strategiske mål om at styrke eliteklubberne organisatorisk og ledelsesmæssigt.

Forløbene i eliteklubberne gennemføres af Klaus Frejo og Poul Duus Gilling, Idrættens Udviklingscenter.

”Vi er meget glade for at kunne trække på Klaus og Pouls ekspertise indenfor klubudvikling, så vi derigennem sikrer, at talent og eliteudviklingen også fremover har et højt og kompetent fokus på de udfordringer de enkelte klubber har”

Johannes Madsen, Elitekoordinator, Randers Talent og Elite

De første seminarer er allerede aftalt, og vil blive gennemført i løbet af efteråret. Når forløbene er gennemført, vil der være udviklet et evalueringsværktøj, som vil være skalerbart til andre kommuner, der også vil øge fokusset på at højne kompetencerne i klubberne på talent- og eliteplan.

For yderligere oplysninger om aftalen kan Johannes Madsen, RTE kontaktes på 2972 8979 eller mail johannes.madsen@randers.dk eller Klaus Frejo, IUCE kontaktes på 2238 1387 eller mail klaus@iuce.dk.

Realterede indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev