Lederuddannelse for ansatte

Lederuddannelse for ansatte på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter
- Målrettet ledere og medarbejdere på idræts- og fritidsfaciliteter

Lederuddannelsen er et forløb på fem moduler med undervisning der styrker deltagernes kompetencer forhold til at være leder på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. 

Rollen som leder på idræts- og fritidsfaciliteter er under hastig udvikling og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere og skabelse af gode idrætsoplevelser. 

Evnen til at skabe udvikling, kommunikere, håndtere konflikter og samarbejde med mange forskellige aktører samt opbygge gode relationer, er afgørende for at kunne løse opgaven. 

Lederuddannelsen tager udgangspunkt i udviklingen af den enkeltes personlige lederskab og kompetencer gennem konkrete øvelser, oplæg, ekskursioner, fælles diskussioner og opgaver som den enkelte deltager løser med udgangspunkt i egen facilitet og arbejdssituation. 

De fem moduler omhandler bl.a. ledelse, kommunikation, personlig ledelse, branchens og brugernes udvikling, projekt- og aktivitetsudvikling og forandringsledelse. Vi tager også på studietur og får ny inspiration. 

Læs mere om uddannelsen her. Næste Lederuddannelse starter d. 27. marts 2019!
Tilmelding foregår til kursuskoordinator Cecilie Hallstrøm på mail cecilie@ikce.dk

Lederuddannelse for ansatte