Uddannelse til faciliteter

Har jeres ledere og medarbejdere kompetencerne til at håndtere ledelsen og udviklingen af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter?

 

Befolkningens idræts- og fritidsvaner ændrer sig hastigt og fremtidens faciliteter må følge med udviklingen, hvis de fortsat skal udgøre et relevant og attraktivt tilbud til borgerne. 

 

Udviklingen på idræts- og fritidsfacilitetsområdet kan betegnes som en udvikling fra ”Facilitet til Facilitator”. Fremtidens faciliteter er ikke bare en bygning, men en aktiv og koordinerende ramme om foreningernes og borgernes aktiviteter. Dette stiller nye krav til udvikling af de fysiske rammer, men også til udvikling af nye aktiviteter og måder at organisere og lede disse på. Fremfor alt stiller det krav til de ledere og medarbejdere, som skal omsætte de politiske visioner og akademiske analyser til konkret udvikling i dagligdagen i tæt samspil med brugere, foreninger, forvaltning, politikere og andre samarbejdspartnere. 

 

Idrættens Udviklingscenter har sammen med de ledende organisationer i branchen derfor sat sig som mål at skabe et sammenhængende uddannelsesforløb med det formål at: 

 

  •   At få flere ledere og medarbejdere uddannet bedre, for at flere danskere derved kan få glæde af at kunne dyrke idræt i bedre drevne idræts- og fritidsfaciliteter.
  •   Sikre et udbud af et samlet kompetence- og uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere på idræts- og fritidsfacilitetsområdet af høj kvalitet, der lever op til branchens ønsker og krav.
 
 
Idrættens Udviklingscenter står for alle uddannelser, som partnerne løbende vil følge og bidrage til at udvikle for at sikre den bedste kvalitet og relevans.
 
Derudover vil partnerne bidrage med deres specialviden på de områder, hvor det er relevant. På denne måde sikres, at den sidste nye viden altid bringes i spil i forbindelse med uddannelserne. 
 
Som første led i udfoldelsen af strategien udbydes nu de to første uddannelser: 
 
1. Lederuddannelse for ansatte på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. 
2. Strategisk udvikling og ledelse af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter.
 
I 2019 udbydes en akademiuddannelse i Ledelse af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter
 
Hvis I har lyst til at drøfte mulighederne for kompetenceudvikling er i velkomne til at kontakte kursusleder Klaus Frejo direkte på 22381387 eller på klaus@iuce.dk for en aftale om hvor vi kan mødes til en nærmere dialog og præsentation af uddannelsesmulighederne. 

Se vores uddannelser på nedenstående illustration.

        

 

Uddannelse til faciliteter