IUC Ledernetværk

Kompetenceudviklende netværk for ledere, direktører og chefer i idræts- og fritidssektoren

IUC Ledernetværk er et professionelt netværk af høj faglig kvalitet for ledere, direktører og chefer inden for idræts- og fritidssektoren i Danmark. Netværket kan bidrage til at styrke deltagernes professionelle netværk, faglige niveau og løbende udvikling. 

Formål

At levere undervisning, oplæg og workshops af høj kvalitet til styrkelse af deltagernes kompetencer indenfor ledelse, strategi, bestyrelsesarbejde, selskabsledelse, servicestrategier og salg. 

Målgruppe

Ledere, direktører og chefer indenfor idræts- og fritidssektoren, der søger et professionelt ledernetværk til sparring og faglig udvikling af høj kvalitet.

Det kan typisk være centerledere for større idræts- og fritidsfaciliteter, chefer i golfklubber, ledere indenfor sektoren, direktører i professionelle sportsklubber, ledere af specialforbund eller ledere af større idræts- eller kulturelle events.

Der afholdes 4 arrangementer årligt. Fokus for netværket er ledelsesopgaven og kompetenceudvikling. Udgangspunktet for Ledernetværket er på Sportshotel Vejen, men arrangemeterne placeres efter behov og konkrete muligheder for læring og erfaringsudveksling. 

Kommende arrangementer

12.12.2019               Forhandlingsteknik 

Læs mere om undervisningsindhold, undervisere og facilitator her. 

 

Tilmelding og praktisk information

Det er en forudsætning for netværket at man:

- udøver ledelse
- arbejder med strategisk ledelse og udvikling af egen organisation
- arbejder med udvikling af servicestrategier i egen organisation
- er involveret i bestyrelsesarbejde
- er ansat indenfor idræts-, fritids-, eller kulturområdet

Alle forløb er baseret på en kombination af undervisning, oplæg og aktive workshops indenfor aktuelle og relevante emner for målgruppen.

Pris for deltagelse er 16.000 kr. + moms pr. år.
Inkl. alle arrangementer, fuld forplejning og overnatning på Sportshotel Vejen i forbindelse med 1,5 dags arrangementer.

For tilmelding og mere information kontakt kursuskoordinator Cecilie Hallstrøm på mobil 42901387 eller mail cecilie@iuce.dk 

 

 

IUC Ledernetværk