Bestyrelser

Optimering af kompetencer

Bestyrelsearbejdet i og omkring idrættens organisationer antager idag en helt anden dimension end for bare 10 år siden. Om det er arbejde i en enkelt klub eller på idrætspolitisk plan i et specialforbund eller et idrætsudvalg, så er der behov for, at kompetencerne i forhold til arbejdet konstant optimeres. 

Hos Idrættens Udviklingscenter arbejder vi blandt andet med ”Værdiskabende bestyrelsesarbejde”, fordi en afklaring af en række elementære spørgsmål omkring samarbejdet og opgaverne i en bestyrelsen kan have en utrolig stor værdiskabende effekt.

Emner herunder kan være:

  • Hvad er bestyrelsens rolle og opgave?
  • Hvad er de enkelte bestyrelsesmedlemmers rolle og bidrag
    til bestyrelsesarbejdet?
  • Hvordan organiseres samarbejdet i bestyrelsen?
  • Hvordan træffes gode beslutninger?
  • Hvordan samarbejder bestyrelsen med den daglige leder, således at alle kan bidrage optimalt til udvikling af klubben og de ønskede resultater.
  • Værktøjer til at styrke den interne kommunikation og samarbejdet i bestyrelsen
  • Værktøjer til at sikre en optimal beslutningsproces i bestyrelse
  • Et grundlag for at udarbejde/revidere bestyrelsens forretningsorden, som grundlag for det fremtidige samarbejde

Et kursus skal give direkte udbytte i form af en forståelse for vigtigheden af velfungerende bestyrelser i dagens sportsorganisationer. Derudover også vigtige redskaber til at optimere det konkrete samarbejde mellem bestyrelse og ansatte, for dermed også at skabe det det bedst mulige fælles fundament for den fremtidige skabelse af resultater til gavn for alle involverede – ikke mindst bestyrelsen selv. 

Kontakt os via nedenstående formular og indled en uforpligtende dialog om, hvorledes vi kan hjælpe dig og jeres organisation.

Bestyrelser