del dette indlæg

Det sociale er vigtigt når vi afholder uddannelser og kurser. Derfor er vi glade for at kunne benytte os af Vejen Idrætscenters faciliteter, hvor studerende kan hygge sig med aktiviteter såsom Padel eller fodbold, når dagens undervisning er gennemført.

Det er væsentligt at uddannelserne er virkelighedsnær og vi inddrager de studerendes erfaringer og oplevelser fra idræts- og fritidsbranchen. I begyndelsen af hver uddannelse bruger de studerende tid på, at skrive forventninger til uddannelsen. Både fra en selv og fra de medstuderende.


Netværket er en stor prioritet, og derfor laves der også walk&talks i løbet af undervisningen, så deltagerne kan sparre med andre i samme situation som én selv. Desuden spiser vi i fællesskab udenfor undervisningslokalets rammer, så der indbydes til dialog imellem de studerende.

Selve undervisningen fokuserer på, at teori skal afprøves i praksis, hvilket ses i form af workshops baseret på teori, og gruppearbejde hvor de studerende skal sætte egne ord på den gennemgåede teori. Al relevant teori deles via onlineværktøjet Dropbox, så det er muligt for de studerende at finde de relevante dokumenter derhjemme.

Realterede indlæg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev