Idræts- og fritidsbranchen

Strategisk udvikling og ledelse i fremtidens idræts- og fritidsbranche April 2024

Uddannelse målrettet ledere og medarbejdere i idræts- og fritidsbranchen som ønsker værktøjer til at styrke den daglige ledelse og strategiske udvikling.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og består af to fag fra akademiuddannelserne i  “Service og Oplevelser” samt “Ledelse”

Akademiuddannelse i strategisk udvikling og ledelse

Velkommen til dette uddannelsesforløb som finder sted i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, DGI, Halinspektørforeningen, Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, Lokale & Anlægsfonden og Danske Svømmebade. Uddannelsen er en naturlig overbygning til uddannelsen ”Lederuddannelse for ansatte på fremtidens faciliteter”.

Uddannelsen udgør en del af den samlede partnerskabsaftale og uddannelsesstrategi på idræts- og fritidsfacilitetsområdet omfattende ovenstående parter. Partnerskabsaftalen har som formål at:

 • At få flere ledere og medarbejdere uddannet bedre, for at flere danskere derved kan få glæde af at kunne dyrke idræt i bedre drevne idræts- og fritidsfaciliteter.
 • Sikre et udbud af et samlet kompetence- og uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere på idræts- og fritidsfacilitetsområdet af høj kvalitet, der lever op til branchens ønsker og krav.

Udviklingen på idræts- og fritidsfacilitetsområdet kan betegnes som en udvikling fra ”Facilitet til Facilitator”. Fremtidens faciliteter er ikke bare en bygning, men en aktiv og koordinerende ramme om foreningernes og borgernes aktiviteter. Dette stiller nye krav til udvikling af de fysiske rammer, men også til udvikling af nye aktiviteter og måder at organisere og lede disse på. Men fremfor alt stiller det krav til de ledere og medarbejdere som skal medvirke til denne udvikling.

Fremtidens leder skal kunne samarbejde med bestyrelser, kommunen, virksomheder og private borgere. Ledelse og udvikling handler blandt andet om at kommunikere med de rette personer og indgå strategiske partnerskaber for at skabe nye aktiviteter og forretningsmuligheder.

Fremtidens leder skal aktivt kunne markedsføre faciliteten, kunne udpege relevante målgrupper og formå at optimere indtjeningen fra flere forskellige kilder. Samtidig skal lederen have forståelse for udviklingen på idræts- og fritidsområdet i Danmark – herunder krav fra helt nye brugergrupper, som ønsker adgang til faciliteterne.

Denne viden skal omsættes til nye aktiviteter og organiseringsformer. Løbende forandring og omstilling bliver normalen i fremtiden – og fremtidens leder skal skal kunne igangsætte strategiske udviklingsprocesser med udgangspunkt i egen facilitet.

På uddannelsen arbejdes der bl.a. med:

 • Befolkningens ændrede idrætsvaner og de afledte krav og behov til idræts- og fritidsfaciliteter
  Strategi- og udviklingsværktøjer
 • Igangsættelse og gennemførelse af forandringsprocesser
  Personaleledelse, situationsbestemt ledelse og motivation af frivillige og medarbejdere
 • Markedsføring, kommunikation og branding, brug af internet og sociale medier
 • Oplevelsesøkonomi og Servicestrategier – hvordan udvikler vi gode oplevelser for brugerne
 • Finansiering af fremtidens idrætsanlæg
 • Sponsorering og fundraising

Efter forløb har deltagerne fået værktøjerne til at påtage sig et aktivt lederskab for udvikling af egen facilitet.

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er inkl. forplejning og overnatning på Vejen Idrætscenter. Der overnattes i  enkeltværelser. Som studerende kan du benytte faciliteterne på Vejen Idrætscenter i forbindelse med uddannelsesinternaterne.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og er  baseret på akademifagene “Oplevelsesøkonomi” på 10 ECTS point og “Det strategiske lederskab” på 10 ECTS point. 

En fuld akademiuddannelse i Oplevelsesøkonomi med speciale i Ledelse og udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter kræver 50 ECTS point og et afgangsprojekt på 10 ECTS point.

Forløbet er bygget op om 12 dages undervisning, kortere studieture samt teambuildingaktiviteter for at styrke netværksdannelsen mellem deltagerne.

Deltagerne udarbejder gennem uddannelsen en strategiplan som danner udgangspunkt for de to eksamener. Som studerende får du derfor et helt konkret strategiværktøj til udvikling af egen facilitet.

HVOR OG HVORNÅR

UNDERVISNINGSDAGE

EKSAMEN

Undervisere

Klaus Frejo
Uddannelsesleder, uddannet Cand. Scient. Adm. og NLP Master Coach.

 • Projektleder på akademiuddannelse i Golfmanagement ved Erhvervsakademi Dania samt på udviklingen af en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi målrettet ansatte på idrætsfaciliteter i Danmark.
 • Tidligere ekstern underviser ved Copenhagen Business Academy i ledelse, kommunikation, markedsføringog strategi.
 • Har arbejdet med uddannelse i Golfbranchen i 10 år bl.a. ved Copenhagen Business Academy.
 • Tidliger sportschef ved Viborg Idrætsråd, Direktør i Viborg Golfklub og kommunale udviklingskonsulent ved DIF
 • Har haft ansvaret for drift og udvikling af LiseborgCentret og Viborg Stadionhaller i 8 år.
 • Har arbejdet med udviklingsprocesser for idrætsfaciliteter og udvikling af frivillige bestyrelser siden 2008
 • Direktør i Idrættens Udviklingscenter

Anders Lund Ærthøj 
Cand. Mag. i kultur, kommunikation og globalisering. 

 • Ekspert i markedsføring, sociale medier, eventudvikling, sponsorering og fundraising inden for sportsverdenen. 
 • Har i 12 år været Lektor ved University College i Nordjylland (UCN), hvor han primært har undervist på Sport Management uddannelsen i sociale medier, sportmarkedsføring, sportsøkonomi og event management. 
 • Har en bred erfaring inden for den forretningsmæssige udvikling i idrætsbranchen, som underviser og konsulent. Anders også aktivt i idrætssektoren som foreningsstifter, kasserer og projektleder.
 • Konsulent i Idrættens udviklingscenter. 

Derudover benyttes dygtige oplægsholdere, for at sikre den bedste mulige kvalitet i undervisningen og at der arbejdes ud fra den sidste forskningsbaserede viden på området. 

Indhold i uddannelsen

1. INTERNAT 

Befolkningens ændrede idrætsvaner og de afledte krav og behov til idræts- og fritidsfaciliteter

 • Vi arbejder med udviklingen på idræts- og fritidsområdet og gennemgår konkrete eksempler på nyeaktiviteter, organiseringsformer og IT værktøjer og deres fremtidige betydning for faciliteternes mådeat udbyde idræt på
 • Vi arbejder med udviklingens betydning for den enkelte idræts- og fritidsfacilitet

Strategi- og udviklingsværktøjer der virker

 • Vi gennemgår elementerne i en succesfuld udviklingsproces.
 • Hvem skal vi have med om bord i udviklingsprocessen – og hvordan håndterer vi interessenterne?
 • Igangsættelse af markedsanalyse og forandringsprocesser med udgangspunkt i deltagernes egne idrætsanlæg

2. INTERNAT

Oplevelsesøkonomi – hvordan udvikler vi gode oplevelser for brugerne

 • Oplevelsesøkonomi hvad betyder det for os, og hvordan kan vi bruge det til at styrke vores aktiviteter
 • Udvikling af nye aktiviteter, tilbud og koncepter med udgangspunkt i oplevelsesøkonomien på deltagernes egne faciliteter
 • Hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere med brugerne og hvad de ønsker?

Finansiering af fremtidens idrætsanlæg hvor skal pengene komme fra? 

 • Sponsorering og fundraising
 • Kommunale tilskud
 • Brugerfinansiering – hvad vil brugerne betale for?
 • Vi arbejder med finansieringsmodeller og muligheder medudgangspunkt i deltagernes egne idrætsanlæg.
 

3. INTERNAT

Første dag på internatet afholdes eksamen i “Oplevelsesøkonomi”

Markedsføring, salg og servicestrategier

 • Hvad er god service – og hvorfor er det vigtigere end nogensinde før?
 • Hvilke elementer indeholder en god servicestrategi og hvordan udarbejder man en holdbar servicestrategi?
 • Vi arbejder med de enkelte elementer i en stærk servicestrategi med udgangspunkt i deltagernes egneidræts- og fritidsfaciliteter
 • Hvordan kan vi blive bedre til at markedsføre faciliteten og til at kommunikere med brugerne?
 • Vi arbejder med markedsføring, kommunikation, branding og sociale medier.
 

4. INTERNAT

Personaleledelse, situationsbestemt ledelse og motivation af frivillige og medarbejdere

 • Hvordan håndterer vi de daglige ledelsesprocesser og skaber fremtidens attraktive arbejdsplads
 • Situationsbestemt ledelse
 • Rekruttering og ledelse af frivillige

5. INTERNAT

Repetition og forberedelse til eksamen

Eksamen i “Det strategiske lederskab” afholdes med udgangspunkt i de udarbejdede strategiplaner

Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud.

Omstillingsfonden
Det er muligt at søge kr. 6000,- i tilskud fra Omstillingsfonden, såfremt du ikke har en videregående uddannelse. Tilskuddet søges i forbind- else med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Tilskuddet er afhængigt af, om der er ledige midler i puljen, så det tilrådes at søge hurtigst muligt. Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på kr. 2733,- pr. uge (2023) tildeles til arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. Læs mere på www.svu.dk

Den kommunale kompetencefond
Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde. Læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

 Vi hjælper gerne med tilskudsmulighederne. 

Framelding

Framelding kan foretages direkte på tlf. 9240 1387 eller lone@iuce.dk

Se handelsbetingelser for deltagelse ved kurser og uddannelser her

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er ca. to uger før kursus/uddannelsesstart.

 

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Der er altid plads på interesselisten og du kan fjernes fra listen igen når du ønsker det. Send en mail til klaus@iuce.dk om at du ønsker at komme på interesselisten til denne uddannelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev