Idrættens Udviklingscenter

Godt sponsorarbejde

Styrk det strategiske grundlag for at genere flere sponsorindtægter og strategiske partnerskaber  

Forhandlingsteknik

Godt sponsorarbejde

Tiden er forbi, hvor idrættens organisationer kunne leve af passive sponsoraftaler uden aktivering og fokus på værdiskabelse for de sponsorerende virksomheder. Passive sponsoraftaler er afløst af aktive strategiske partnerskaber mellem klubber, faciliteter og virksomheder.

Dette udfordrer sponsorarbejdet, men åbner samtidigt op for udvikling af mange flere spændende samarbejdsmuligheder, sponsorkoncepter og strategiske partnerskaber.  Ved at systematisere sponsorarbejdet og sikre, at alle muligheder for værdiskabelse for sponsoren kommer i spil, kan værdien af partnerskaberne for begge parter øges.  

 Vi gennemgår vi alle faserne i en effektiv sponsorstrategi og salgsproces med udgangspunkt i i en 7 punkts plan for effektive sponsorater og partnerskaber mellem jer og virksomhederne. 

 Der bliver tale om involverende undervisning med gruppearbejde og god tid til at erfaringsudveksle, arbejde med cases og dele gode ideer til sponsorkoncepter mellem deltagerne. 

Undervisere

Anders Lund Ærthøj har undervist på Sport Management uddannelsen i 12 år med fokus på kommercielle partnerskaber, sociale medier og eventudvikling. Derudover har Anders arbejdet med sponsorater og fundraising ved gadesportseventet Sport In Progress og andre forskellige idrætsforeninger.  

Klaus Frejo har praktisk erfaring med sponsorarbejdet fra 5 år som formand for Aalborg Basketball Klub, 10 år som forretningsfører ved Viborg Idrætsråd og 5 år som golfmanager i Viborg Golfklub. Han har derudover undervist i sponsorering og fundraising på Sport Management Uddannelsen ved UCN i Aalborg og på Golfmanagementuddannelsen siden 2009. 

indhold i kurset

Første kursusdag med fysisk fremmøde 08.30 – 16.00 
(08.15 – 08.30 Morgenmad) 

Vi gennemgår udviklingen i sponsormarkedet og fylder værktøjskassen med teorier og modeller, som kan hjælpe med at styrke det strategiske sponsorarbejde.  

 • Udviklingen i sponsormarkedet – fra passive skilte til strategiske partnerskaber
 • Indhold i en politik og strategi for hvordan I vil øge indtjeningen i organisationen. Skal det være sponsorater, fundraising – eller er det måske bedre at hæve kontingentet? 
 • De 7 elementer i udarbejdelsen af effektive sponsorkoncepter
 • Sådan integreres sponsorarbejdet i organisationens øvrige aktiviteter 
 • Hvordan sikrer vi det størst mulige udbytte for alle parter – fokus på Return of Investment (ROI)
 • Hvem passer jeres organisation sammen med når det handler om sponsorater? – vi leder efter det exceptionelle brandmatch
 • Sådan aktiverer I jeres sponsorater og skaber merværdi for alle parter
 • Sådan sikrer I sponsor mest muligt ejerskab og synlighed

Opgave til 1. onlinemøde:  
Kursisterne udarbejder sponsorcase fra egen organisation med udgangspunkt i modellen for effektive sponsorkoncepter  

 1. onlinemøde 14.00 – 18.00  

 • Opsummering fra første kursusgang og uddybning af teorier og modeller  
 • Præsentation af kursisternes sponsorcases i grupper og feedback på opgaverne  

  2. onlinemøde 14.00 – 18.00 

 • Vi gennemgår de forskellige faser af salgsprocessen for sponsorater  
 • Vi gennemgår elementerne omkring indgåelse af kontrakter og jura  
 • Afslutning og evaluering  

Her kan du tilmelde dig sponsorkurser i 2023

Forhandlingsteknik

Kursus i Godt sponsorarbejde i mollerup golfclub.

 

4.375,00 DKK

inkl. moms / pr. deltager

Forhandlingsteknik

kurus i godt sponsorarbejde i hafnia-hallen i københavn.

 

4.375,00 DKK

inkl. moms / pr. deltager

Den kommunale kompetencefond
Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde. Det betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt.

Læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev