Vejen Golfklub

Vejen Golfklub - Medlemsundersøgelse

Undersøgelsens formål

Bestyrelsen ønskede en vurdering af medlemmernes tilfredshed med hovedområderne;

 • Generelle spørgsmål
 • 18 hullers banen
 • Driving range
 • Par 3 banen
 • Putting green og indspilsgreen
 • Klubhus
 • Udenomsfaciliteter
 • Cafeen
 • Proshop og træning
 • Sekretariat
 • Information og kommunikation generelt
 • Øvrige spørgsmål

Delmål

Grundlag for en overordnet strategi.

Redskab til planlægning og prioritering af aktiviteter i udvalg og blandt medarbejderne. Desuden ønskede bestyrelsen input og ideer fra medlemmerne til det fortsatte arbejde.

Undersøgelsens omfang

Spørgeskemaet bestod af 149 spørgsmål. Af i alt 840 spørgeskemaer kom 354 retur hvilket giver en svarprocent på 42,1%. Desuden fremkom 684 skriftlige kommentarer

Værdi af undersøgelsen

Undersøgelsen blev brugt som grundlag for en strategiplan for Vejen Golfklub.

Undersøgelsen dannede baggrund for udarbejdelsen af et arbejdsprogram for golfbanens forskellige områder. Undersøgelsen har desuden dannet udgangspunkt for prioritering af resourcer

Efterfølgende har undersøgelsen dannet udgangspunkt for en samlet markedsføringsplan for Vejen Golfklub.

I forbindelse med etablering af Vejen Golfacademy er undersøgelsen blevet brugt som referenceramme for hvad medlemmerne mener bør prioriteres ved etablering af en golfbane.

Gennemførelse

Undersøgelsen blev gennemført fra den 1. til den 15. december 2003.

Reference i Vejen Golfklub:  Poul Steen Pedersen, bestyrelsesformand

Vejen Golfklub