Smørum Golfklub

I forbindelse med Smørum Golfklubs overtagelse af ejerskabet af Smørum Golfcenter har vi arbejdet for bestyrelsen i forhold til etablering af vision, mission, værdigrundlag og virksomhedsplan for den nye organisation.

Vi har endvidere været konsulenter på den samlede proces omkring ansættelsesprocedure for den nye golfmanager for Smørum Golfklub omfattende:

  • Forventningsafstemning til den kommende manager, dennes rolle i organisationen samt til samarbejdet mellem manager og bestyrelsen

  • Stillingsopslag og ansøgningsprocedure

  • Medvirken i gennemførelse af ansættelsessamtaler

Formand for Smørum Golfklub Kim Andersen har efterfølgende formuleret
en udtalelse der kan læses her.

 

Smørum Golfklub