Horsens Golfklub

Klaus Frejo er en eminent og særdeles inspirerende foredragsholder. Han
demonstrerer en stor indlevelsesevne i vilkårene, forholdene og
mulighederne i golfklubben.
Vi har ved mødet med Klaus fået værktøjskassen fyldt godt op med mange
spændende ideer til aktiviteter og tiltag, der helt sikkert vil styrke os i
arbejdet med at rekruttere nye medlemmer til Golfklubben

Henning Barsøe
formand for begynderudvalget
Horsens Golfklub

Vi har løst flere opgaver for Horsens Golfklub

Medlemsundersøgelse

Undersøgelsens formål

Bestyrelsen ønskede en vurdering af medlemmernes tilfredshed med hovedområderne;

Træning på driving range, indspilsgreen og puttinggreens
Par-3 banen
Proen / Juniortræning
18-hullers banen
Cafè Golfert
Golfshop
Sekretariatet og kommunikation
Klubhus
Udenoms faciliteter og adgangsforhold
Om golfmedlemskaber og prioriteringer
Horsens Golfklub / afsluttende spørgsmål

Delmål

Grundlag for planlægning og prioritering af aktiviteter i udvalg og blandt medarbejderne. Desuden ønskede bestyrelsen input og ideer fra medlemmerne til det fortsatte arbejde.

Undersøgelsens omfang

Spørgeskemaet bestod af 199 spørgsmål. Af i alt 1380 spørgeskemaer kom 552 retur hvilket giver en svarprocent på 40%. Desuden fremkom 1264 skriftlige kommentarer

Værdi af undersøgelsen

Undersøgelsen dannede baggrund for udarbejdelsen af et arbejdsprogram for golfbanens forskellige områder. Undersøgelsen har desuden dannet udgangspunkt for prioritering af resourcer.

Værdi af undersøgelsen

Undersøgelsen dannede baggrund for udarbejdelsen af et arbejdsprogram for golfbanens forskellige områder. Undersøgelsen har desuden dannet udgangspunkt for prioritering af ressourcer.

Workshop for begynderudvalg om rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer til klubben

Vi gennemførte i 2013 en workshop for begynderudvalget i klubben med det formål at levere indsigt og inspiration til arbejdet med at rekruttere og fastholde nye medlemmer i klubben.

Workshoppen har efterfølgende dannet grundlag for udvalgets arbejde med at styrke rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer i klubben.

Reference:
Per Offersen, bestyrelsesmedlem og Karsten Sørensen, Golfmanager

Horsens Golfklub