Etiske retningslinjer

Følgende udgør de etiske retningslinjer, der altid danner grundlaget for samarbejdet med vore kunder:

  • Vi arbejder indenfor rammerne af en kontrakt, der indgås og løbende afstemmes med kunden.

  • Vi handler ansvarligt, og gør en indsats for at sikre, at vores tjenester bliver brugt på en måde, som skaber både forretningsmæssig og menneskelig bæredygtig udvikling.

  • Vi er opmærksomme på, at vores anbefalinger og handlinger kan forandre menneskers livsvilkår, og tilstræber at undgå, at vores tjenester anvendes på måder, som krænker, udnytter eller undertrykker mennesker uanset religion, race, alder, køn, seksualitet og nationalitet.

  • Vi praktiserer udelukkende indenfor rammerne af vores kompetencer og erfaring, og arbejder til stadighed med vores egen personlige professionelle udvikling.

  • Vi arbejder med kundens langtidsperspektiv på alle opgaver, også selvom opgaven i sig selv har et korttidsfokus.

  • Vi udøver en professionel aktivitet, der er ærlig og åben.

  • Vi beskytter fortroligheden i forholdet til vores kunder.

  • Vi er bevidste om og kan forklare vores valg af teorier og metoder. Vi baserer vores valg af teorier og metoder på forskning støttet af erfaring og under hensyntagen til opgaven.

  • Vi er bevidste om vores egne ambitioner og behov og kan adskille dem fra kundens.

  • Vi vurderer vores økonomiske interesser på en måde, der er fair overfor både os selv og kunden.

Januar 2017

                                                                                     

 

 

Etiske retningslinjer