Sportsfair 2019

21. mar 2019

Oplæg til IFFD Konferencen 2019

Tak for invitationen til at deltage her på SportsFair.

Der er rigtigt meget fokus på faciliteter, udnyttelse, materialer, energioptimering mv. i denne branche.

Idrættens Udviklingscenter har den primære vison at bidrage til at styrke den menneskelige motor i fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter fordi vi er overbeviste om at det er vejen til at lykkes med alt det andet.

Dygtige ledere med de rette kompetencer finder i højere grad løsninger på de aktuelle udfordringer.

For at kunne give et svar på fremtidens DNA for ledere på idræts- og fritidsfaciliter er det nødvendigt først at stille spørgsmålet om hvad kommunernes formål med fremtidens idræts- og fritidsfaciliter er?

Hvis man som kommune først og fremmest ser formålet med idræts- og fritidsfacilitetsområdet som det at stille bygninger til rådighed for foreninger- så er DNA for fremtidens ledere primært en automatisk gulvvasker.

Hvis man ser formålet med fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter som at skabe rammerne for borgernes gode fritidsliv sundhed og fællesskaber i bredeste – så er DNA´et noget helt andet. 

Vi er ikke i bygningsbranchen – vi er i branchen for mennesker, fællesskaber, foreningsliv sundhed, aktivitet og det gode liv.

Bygninger er ét middel ud af flere til at nå disse mål - de er ikke målet i sig selv. 

Det betyder, at den helt primære DNA for fremtidens leder indeholder sociale gener - der giver lyst til mennesker og til at byde brugere og gæster indenfor

Vi har arbejdet for og analyseret mere end 70 faciliteter i hele Danmark og den stærkeste indikation på at en facilitet fungerer og lever - er at den daglige leder tager imod i døren og siger “velkommen til min facilitet”.

Så er der en person som har påtaget sig ejerskabet af faciliteten – og et bagland som har muliggjort at der kan udøves ledelse.

Udover sit DNA - har fremtidens ledere behov for en række centrale kompetencer for at kunne lede og udvikle sin facilitet sammen med andre: 

  • Forståelse for udviklingen i befolkningens idræts-og fritidsvaner
  • Ledelse af medarbejdere og frivillige 
  • Forståelse for strategiske processer for at kunne udvikle sin facilitet 
  • Forståelse for de forskellige økonomiske vilkår der gør sig gældende på idræts- og fritidsområdet 
  • Markedsføring og salg til bestemte brugergrupper
  • Service og gode kundeoplevelser
  • Forståelse for det politiske system og hvordan man håndterer sig interessenter 

Dette er elementer, som vi sammen med branchens interesseorganisationer IFFD, HI, DGI, IDAN og LOA har integreret i den nye Centerlederuddannelse - hvor ledere og medarbejdere for første gang har mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse med speciale i ledelse af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter - Centerlederuddannelsen 

Uddannelsen kan tages i sin helhed eller som udvalgte moduler, der passer den enkelte

Idræts- og fritidsfacilitetsområdet er blevet en selvstændig branche og det kræver en uddannelse, som passer til den nye branche

Vi er i fuld gang – 17 deltagere starter i næste uge på 2 forskellige moduler og om alt går vel - vil branchen have de første akademiuddannede Centerledere i 2020

Når det gælder den bredere kompetenceudvikling på idræts- og fritidsområdet, er der tre parter som kommunerne har brug for at bringe i spil: 

  • Ledere og medarbejdere på faciliteterne 
  • Bestyrelsesmedlemmerne på de selvejende faciliteter 
  • Foreningerne og foreningslederne 

 

Erfaringerne fra flere kommuner som Lemvig, Kolding, og Aabenraa viser, at når vi kompetenceudvikler disse tre parter samtidigt sker der store fremskridt

- fordi parterne indleder en gensidig dialog om udvikling i stedet for at se hinanden som modstandere. 

Udviklingen kommer ikke af sig selv – men kræver en aktiv indsats af kommunerne, branchen og ikke mindst lederne selv – hvis kommunerne vil udvikle fremtidens faciliteter som en relevant tilbud til den danske befolkning

Klaus Frejo

Idrættens Udviklingscenter
21.03.2019