Markedsføring og sociale medier

Lederuddannelse - Greenkeepere

Velkommen til dette uddannelsesforløb, som udbydes i samarbejde med de førende organisationer i idræts- og fritidsbranchen.

Uddannelsen er baseret på faget ”Projektledelse” (10 ECTS) som er et modul i akademiuddannelsen i “Innovation, produkt og produktion”. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Lederuddannelse for Greenkeepere

tekst om uddannelsesforløbet skal ind her

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er inkl. forplejning. Under internaterne er der overnatning på Wakeup Copenhagen, Carsten Niebuhrs Gade 11, 1577 København K.
Der overnattes i  enkeltværelser. 

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og faget “Projektledelse” (10 ECTS point) er en del af  akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion.

Undervisningen gennemføres som blended learning, med både er fysisk tilstedeværelse og online undervisning

Uddannelsen er bygget op om 8 dages undervisning. Dagene er fordelt på to internater med hhv. 3 og 2 dages under- visning. Internaterne er inkl. overnatning, fuld forplejning samt teambuildingaktiviteter for at styrke netværksdannelsen mellem deltagerne. Hetil kommer 3 dage med online undervisning.

 

Undervisere

Klaus Frejo

HVOR OG HVORNÅR

Tilmelding

UNDERVISNINGSDAGE

EKSAMEN

Indhold i uddannelsen

1. ITERNAT – 9-11. januar 2024

Vi arbejder med følgende temaer:

 • Generel introduktion til projekt- og eventledelse og projekt- og eventstyring
 • Hvad definerer et projekt og en event, projektarbejdsformen og de forskellige projekttyper?
 • Værktøjer til udvikling af oplevelsesbaserede events
 • Etablering og strukturering af projekter og events
 • Baggrund for projekter og events samt og projektbeskrivelse
 • Idégenerering og idévurdering
 • Projektets og eventens hovedforløb og etablering af projektorganisationen
 • Interessent analyse

Efter første internat har du kompetencer og værktøjer til at skabe et solidt fundamentet for dit projekt og event

2. INTERNAT – 6-8. februar 2024

Vi arbejder med følgende temaer:

 • Måldefinitioner, målhierarki, risikostyring
 • Planlægningsværktøjer og tidsestimering
 • Projektets ledelse samt afslutning og evaluering af projekter og events.
 • Kvalitet i projekter og events.
 • Ledelse af projektmedarbejdere (personprofiler, ledelsesteori)
 • Afslutning og evaluering af events og projekter.

Efter andet internat har du værktøjer og kompetencer til at gennemføre et projekt og en event fra a-z, samt en forståelse for ledelse af event- og projektmedarbejder

1.ONLINE – 17. januar 2024

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

 • Eventens Værdikæde
 • Anvendt projektledelse i en idræts- og sportmæssig kontektst

Efter først online session har du komptencer og værktøjer til at anvende projektledelses værktøjer i en idræts og sportsmæssig kontekst.

2. ONLINE – 19. februar 2024

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

 • Kommunikation og konflikter
 • Kulturforskelle af deltagere
 • Ledelse og forandring
 • Hvor er I med jeres projekt?

Efter anden online session har du kompetencer og værktøjer til at kommunikere i dit projekt.

 

Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud.

Omstillingsfonden
Det er muligt at søge kr. 6000,- i tilskud fra Omstillingsfonden, såfremt du ikke har en videregående uddannelse. Tilskuddet søges i forbind- else med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Tilskuddet er afhængigt af, om der er ledige midler i puljen, så det tilrådes at søge hurtigst muligt. Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på kr. 2733,- pr. uge tildeles til arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. Læs mere på www.svu.dk

Den kommunale kompetencefond
Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde. Læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

 Vi hjælper gerne med tilskudsmulighederne. 

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Du er velkommen til at kontakte Klaus Frejo på 42901387 eller mail klaus@iuce.dk ved spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev