Lederuddannelse

Uddannelse for ansatte i fremtidens idræts- og fritidsbranche

Rollen som ansat i idræts- og fritidsbranchen er under hastig udvikling, og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere og skabelse af gode idrætsoplevelser.

Rollen som ansat i idræts- og fritidsbranchen er under hastig udvikling, og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere og skabelse af gode idrætsoplevelser.

Evnen til at skabe udvikling, kommunikere, håndtere konflikter og samarbejde med mange forskellige aktører samt opbygge gode relationer, er afgørende for at kunne løse opgaven.

På uddannelsen “Uddannelse til ansatte i fremtidens idræts- og fritidsbranche” arbejder vi blandt andet med personlig ledelse, udviklingen i idræts- og fritidsbranchen, projektledelse og udviklingsprocesser. 

Fremtidens Idræts- og fritidsbranche er for størstedelens vedkommende en del af den kommunale forvaltning, eller har et tæt samarbejde med kommunen om tilskud og udvikling. Derfor skal fremtidens ansatte ligeledes kunne forstå og håndtere kommunikationen og samarbejdet med det politiske system. På uddannelsen arbejdes der blandt andet med kommunikation.

Uddannelsen finder sted i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, DGI, Halinspektørforeningen, Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark, Lokale & Anlægsfonden og Danske Svømmebade 

Datoer for undervisning:

M1: 20/3 – 22/3
M2: 12/4 – 14/4
M3: 1/5 -3/5
M4: 11/5 – 12/5
M5: 1/6 – 2/6 

Aflevering af opgave: Mandag d. 5. juni 2023 kl. 12..00

Eksamen:  Fredag d. 9. juni 2023 på Vejen Idrætscenter. 

Læs om uddannelsen, datoer, indhold mm. i brochuren HER 

HVOR OG HVORNÅR

Uddannelsen finder sted på Sportshotel Vejen i fantastiske omgivelser ved Vejen Idrætscenter. De studerende har i forbindelse med uddannelsen adgang til motion, svømmehal, wellness, holdaktiviteter, ketsjersport mm. 

Uddannelsen består af to akademifag som udbydes i samarbejde med vores uddannelsespartner Erhvervsakademi Dania. Lederuddannelsen er baseret på fagene “Service” og “Ledelse i praksis”. Efter endt uddannelse har du optjent 15 ECTS point.

Uddannelsen finder sted på Sportshotel Vejen i fantastiske omgivelser ved Vejen Idrætscenter. De studerende har i forbindelse med uddannelsen adgang til motion, svømmehal, wellness, holdaktiviteter, ketsjersport mm. 

Uddannelsen består af to akademifag som udbydes i samarbejde med vores uddannelsespartner Erhvervsakademi Dania. Lederuddannelsen er baseret på fagene “Service” og “Ledelse i praksis”. Efter endt uddannelse har du optjent 15 ECTS point.

Det er muligt at søge op mod kr. 10.000,- pr. år, såfremt du ikke har en videregående uddannelse. Tilskuddet søges i forbindele med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Læs mere om omstillingsfonden her.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) refunderer  kr. 546,- pr. dag den studerende er væk fra arbejdspladsen. Støtten gives til arbejdstagere over 25 år som ikke har afsluttet en videregående uddannelse. Læs mere om SVU her.

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 30.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening, Forhandlingskartellet eller Akademikerne. betyder at du kan deltage i denne uddannelse med tilskud.
Læs mere om den kommunale kompetencefond her

Tilmeldingen er i gang og foregår via ovenstående tilmeldingslink under “Tilmeld”

OBS – du skal tilmelde dig begge fag!

Ved spørgsmål og tilmelding kontakt venligst Klaus Frejo på 42901387 eller mail klaus@iuce.dk

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Der er altid plads på interesselisten og du kan fjernes fra listen igen når du ønsker det. Send en mail til klaus@iuce.dk om at du ønsker at komme på interesselisten til denne uddannelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev