Lederuddannelse

Lederuddannelse for ansatte i fremtidens idræts- og fritidsbranche
marts 2025

Rollen som ansat i idræts- og fritidsbranchen er under hastig udvikling, og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere og skabelse af gode idrætsoplevelser.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og består af to fag i Akademiuddannelsen “Service og Oplevelser”.

Velkommen til dette uddannelsesforløb som finder sted i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, DGI, Halinspektørforeningen, Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark, Lokale & Anlægsfonden og Danske Svømmebade.

Uddannelsen indgår som en del af den samlede uddannelsesstrategi på idræts- og fritidsbranchen omfattende ovenstående partere. Partnerskabsaftalen har som formål at:

 • At få flere ledere og medarbejdere uddannet bedre, for at flere danskere derved kan få glæde af at kunne dyrke idræt i bedre drevne idræts- og fritidsfaciliteter.

 • Sikre et udbud af et samlet højkvalitets kompetence- og uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere I idræts- og fritidsbranchen, der lever op til branchens ønsker og krav.

Rollen som leder og medarbejder i idræts- og fritidsbranchen er under hastig udvikling, og kommer i stadig højere grad til at handle om udvikling, servicering af brugere, værtsskab og skabelse af gode idrætsoplevelser.

Evnen til at skabe udvikling, kommunikere, håndtere konflikter og samarbejde med mange forskellige aktører samt opbygge gode relationer, er afgørende for at kunne løse opgaven.

Fremtidens idræts og fritidsbranche er for størstedelens vedkommende en del af den kommunale forvaltning, eller har et tæt samarbejde med kommunen om tilskud og udvikling. Derfor skal fremtidens ledere og medarbejdere kun- ne forstå og håndtere kommunikationen og samarbejdet med det politiske system.

Uddannelsen tager udgangspunkt i udviklingen af den enkeltes personlige lederskab og kompetencer gennem konkrete øvelser, oplæg, ekskursioner, fælles diskussioner og opgaver som den enkelte deltager løser med udgangspunkt i egen facilitet og arbejdssituation.

Målsætninger for uddannelsen:

 • At deltagerne får styrket kompetencerne i forhold til at være leder i fremtidens idræts- og fritidsbranche.
 • At deltagerne får ny viden og inspiration om den udvikling der finder sted inden for idræt og fritid.
 • At deltagerne får gode idèer til udvikling af nye aktiviteter og projekter i egen organisation.
 • At inspirere til at igangsætte udviklingsprocesser med udgangspunkt i deltagernes egen organisation.

I forbindelse med uddannelsen tilbydes alle bestyrelser og ledelser et aftenkursus om bestyrelsesarbejde. Dette for at styrke dialogen og koblingen mellem uddannelsen og den enkeltes udvikling omkring bestyrelsesarbejde i fremtidens idræts- og fritidsbranche.

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er inkl. forplejning og overnatning på Sportscenter Danmark – Sportshotel Vejen . Der overnattes i  enkeltværelser. Som studerende kan du benytte faciliteterne på Sportscenter Danmark i forbindelse med uddannelsesinternaterne.

Under studieturen på 4. internat overnattes på hotel i København.

Du arbejder under hele forløbet med din personlig udviklingsplan for egen læring og udvikling, således at der skabes konkret læring og grundlag for personlig udvikling for deltagerne på uddannelsen. Uddannelsen og under- visningen tager sit udgangspunkt i deltagernes behov og ønsker.

Forløbet er bygget op om en veksling mellem undervisning, studietur samt teambuildingaktiviteter for at styrke netværksdannelsen mellem deltagerne.

Uddannelsen er baseret på akademifagene ”Kundeforståelse og oplevelsesdesign” på 10 ECTS point samt ” Oplevelsesledelse” på 5 ECTS point som er en del af akademiuddannelsen ”Service og oplevelser”

En fuld akademiuddannelse med speciale i Ledelse og udvikling i idræts- og fritidsbranchen kræver 50 ECTS point og et afgangsprojekt på 10 ECTS point.

HVOR OG HVORNÅR

Tilmelding

Tilmelding til lone@iuce.dk

UNDERVISNINGSDAGE

EKSAMEN

Undervisere

Klaus Frejo
Uddannelsesleder, Cand. Scient. Adm. og NLP Master Coach.

 • Projektleder på akademiuddannelse i Golfmanagement ved Erhvervsakademi Dania samt på udviklingen af en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi målrettet ansatte på idrætsfaciliteter i Danmark.
 • Tidligere ekstern underviser ved Copenhagen Business Academy i ledelse, kommunikation, markedsføringog strategi.
 • Har arbejdet med uddannelse i Golfbranchen i 10 år bl.a. ved Copenhagen Business Academy.
 • Tidliger sportschef ved Viborg Idrætsråd, Direktør i Viborg Golfklub og kommunale udviklingskonsulent ved DIF
 • Har haft ansvaret for drift og udvikling af LiseborgCentret og Viborg Stadionhaller i 8 år.
 • Har arbejdet med udviklingsprocesser for idrætsfaciliteter og udvikling af frivillige bestyrelser siden 2008
 • Direktør i Idrættens Udviklingscenter

Anders Lund Ærthøj 
Cand. Mag. i kultur, kommunikation og globalisering. 

 • Ekspert i markedsføring, sociale medier, eventudvikling, sponsorering og fundraising inden for sportsverdenen. 
 • Har i 12 år været Lektor ved University College i Nordjylland (UCN), hvor han primært har undervist på Sport Management uddannelsen i sociale medier, sportmarkedsføring, sportsøkonomi og event management. 
 • Har en bred erfaring inden for den forretningsmæssige udvikling i idrætsbranchen, som underviser og konsulent. Anders også aktivt i idrætssektoren som foreningsstifter, kasserer og projektleder.
 • Konsulent i Idrættens udviklingscenter. 

Derudover benyttes dygtige oplægsholdere, for at sikre den bedste mulige kvalitet i undervisningen og at der arbejdes ud fra den sidste forskningsbaserede viden på området. 

Indhold i uddannelsen

1. INTERNAT – Kundeforståelse og oplevelsesdesign. 

Leder af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

 • Udvikling af idrætsområdet og ændrede brugerkrav – hvad betyder det for mig og min facilitet?
  Lederrollen i fremtidens faciliteter, herunder samarbejdet med bestyrelsen og det politiske system
 • Hvilke nye kompetencer er der brug for i forbindelse med den nye rolle som leder og medarbejder på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter
 • Rekruttering, ledelse og samarbejde med foreninger og frivillige
 • Hvordan styrker jeg den daglige kommunikation med brugere og andre relevante parter
 • Hvordan kan jeg styrke min kommunikation med bestyrelsen, kommunen og andre relevante parter?
 • Hvordan kan jeg arbejde med service og den gode kundeoplevels
 • Drøftelse af håndtering af de udfordringer det giver at invitere nye brugergrupper indenfor i forhold til de etablerede foreninger.
 • Arbejde med bruggrupper og målgrupper

2. INTERNAT

Vi starter 2. internat med eksamen i faget “Kundeforståelse og oplevelsesdesign”

Herefter starter vi på faget “Oplevelsesledelse” d. 11 og 12. april

 Det personlige lederskab:

 • Personlig ledelse – vi arbejder med styrkelse af elementerne i det personlige lederskab
 • Gennemgang og feedback på din personlige E-stimate personprofiler
 • Kommunikation og konflikthåndtering i hverdagen
 • Teamledelse og samarbejde
 • Aktiv lytning som værktøj til at få andre til at føle sig hørt
 • Hvordan bliver vi bedre til at stille spørgsmål og lytte mere end at tale?
 • Rollen som forandringsagent i samarbejde med bestyrelse, ledelse, kommune og brugere
 • Arbejde med interessentanalyse. Hvem skal vi have med på holdet – og hvordan finder vi dem?
 

3. INTERNAT

Fremtidens leder, som projekt- og aktivitetsudvikler

 • Fra driftsansat til udvikler af aktiviteter og faciliter
 • Elementerne i god projektledelse – hvordan får vi samarbejdet og projekterne til at lykkes?
 • Din rolle som driver for samarbejde ogudvikling af aktiviteter og projekter
 • Studietur til udvalgte idræts- og fritidsfaciliteter i trekantsområdet, hvor centerlederne vil fortælles om hvordan de har arbejdet med at øge tilgængeligheden til faciliteterne
 • Hvem har bolden – når det gælder udvikling af aktiviteter for nye brugergrupper?

4. INTERNAT

Studietur til København. Besøg og oplæg ved idræts- og fritidsfaciliteter – fokus på bevægelseskultur:

 • Hvad skal der til for at koble kultur og idræt i samme faciliteter og hvem er målgrupperne?
 • Hvilke tendenser, trends og faciliteter i storbyen kan overføres til faciliteter udenfor storbyen?

5. INTERNAT

Forandringsledelse

 • Hvordan håndterer jeg forandringsprocessen – hvad er på spil og hvad skal jeg være opmærksom på i rollen som forandringsagent?
 • Hvilken rolle spiller kulturen når jeg skal gennemføre forandringsprocesser og hvordan kan jeg håndtere kulturelle forandringer

Eksamen i ”Oplevelsesledelse” som afslutning på forløbet.

Bestyrelseskursus

Aftenkursus med bestyrelse og ansatte

 • Nye måder at samarbejde på
 • Nye måder at organisere sig på
 • Involvering af nye målgrupper
 • Udvikling af nye aktiviteter
 • Udvikling af de fysiske rammer og ikke mindst, hvordan vi bruger de eksisterende rammer på nye måder

Bestyrelseskursus er inklusiv uddannelsen og afholdes for flere faciliteter samtidigt.
Kurserne afholdes på deltagende faciliteter efter nærmere aftale

Uddannelsen finder sted på Sportshotel Vejen i fantastiske omgivelser ved Vejen Idrætscenter. De studerende har i forbindelse med uddannelsen adgang til motion, svømmehal, wellness, holdaktiviteter, ketsjersport mm. 

Uddannelsen består af to akademifag som udbydes i samarbejde med vores uddannelsespartner Erhvervsakademi Dania. Lederuddannelsen er baseret på fagene “Service” og “Ledelse i praksis”. Efter endt uddannelse har du optjent 15 ECTS point.

Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud.

Omstillingsfonden
Det er muligt at søge op til 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.  Tilskuddet søges i forbindelse med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på kr. 2820,- pr. uge (2024) tildeles til arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. Læs mere på www.svu.dk

Den kommunale kompetencefond
Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde. Læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

 Vi hjælper gerne med tilskudsmulighederne. 

Framelding

Framelding kan foretages direkte på tlf. 9240 1387 eller lone@iuce.dk

Se handelsbetingelser for deltagelse ved kurser og uddannelser her

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er ca. to uger før kursus/uddannelsesstart.

 

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Der er altid plads på interesselisten og du kan fjernes fra listen igen når du ønsker det. Send en mail til klaus@iuce.dk om at du ønsker at komme på interesselisten til denne uddannelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev