Virksomheder

Foredragsaften eller kursusforløb til fremtidens virksomhed

Private virksomheder er i dagens Danmark store aktører indenfor idræts- og fritidsbranchen. Virksomhederne bruger i stor udstrækning idræt som omdrejningspunkt for netværks-, markedsførings- og sponsorarbejde. 

Samtidig er der stor fokus på sundhed og trivsel blandt medarbejdere og der etableres stadig flere interne "idrætsklubber" med udgangspunkt i ens arbejdsplads. 

Håndtering af alt det ovenstående stiller stadig større krav til virksomheder og deres engagement i de forskellige områder.

Idrættens Udviklingscenter tilbyder individuelle kurser, kompetenceudvikling og kompetencegivende uddannelser på alle niveauer. Fra enkeltstående foredrag og kursusaftener til akademiuddannelser i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Uanset om det handler om en inspirerende foredragsaften eller et længerevarende kursusforløb så stræber vi altid efter at levere kursusforløb af højeste standard og tilpasset kundens ønsker og målgruppe 

Vi arbejder inden for følgende emner: 

  • Sponsorstrategier
  • Netværksudvikling 
  • Fundraising og projektudvikling
  • Strategisk rekruttering af frivillige indenfor virksomheden 
  • Oplevelsesøkonomi og servicestrategier 
  • Servicekurser for ansatte i den danske idrætsbranche. 
  • Idrættens udvikling i Danmark - i spændingsfeltet mellem forening og forretning
  • Udvikling af fremtidens idrætsfaciliteter i Danmark - udfordringer og potentialer. 

Kontakt os via nedenstående formular og indled en uforpligtende dialog om, hvorledes vi kan hjælpe dig og jeres organisation.