Udvikling af værdiskabende bestyrelser

Hvis vi skal pege på én faktor med størst betydning for idræts- og fritidsorganisationers langsigtede evne til at præstere og udvikle sig - er det en velfungerende bestyrelse, der forstår sin rolle, og formår at skabe et fælles mål for organisationen og attraktive rammer, der tillader de ansatte at forfølge disse mål.

Vi tilbyder forskellige forløb der kan understøtte jeres kompetencer i bestyrelsen.

Det er vores konkrete praktiske og teoretiske erfaring, at en række elementære spørgsmål omkring samarbejdet i bestyrelsen, samt samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen kan have en meget stor værdiskabende effekt for organisationen. Omvendt kan en manglende afklaring, potentielt udgøre en stor trussel - ikke alene mod effektiviteten i organisationen - men mod selve sammenhængskraften.

Vi afholder løbende (okt. 2018, red) bestyrelseskurser for golfklubber i samarbejde med Dansk Golf Union. Konceptet indgår som en element i DGU's anbefalinger til god klubledelse.

Konceptet rettet sig primært til alle idrætsorganisationer med ansatte ledere, som specialforbund, golfklubber, fodbold- og håndboldklubber samt større idræts- og fritidsfaciliteter. Men principperne for værdiskabende bestyrelsesarbejde er alment gyldige, og udviklingsforløbet er lige så velegnet i forhold til kultur- og fritidsorganisationer m.fl., hvor frivillige bestyrelsesmedlemmer skal stå i spidsen for en professionel organisation. 

Udvikling af værdiskabende bestyrelser