Idrættens Udviklingscenter

IUCE teamet

Klaus Frejo

Cand Scient Adm./Certificeret Coach

Underviser i følgende:

Ledelse
Rekruttering og fastholdelse af frivillige
Organisation
Strategi
Videnskabsteori og Metode
Coaching
Markedsføring og sponsorering
Personligt lederskab og konflikthåndtering

Udgangspunktet for en karriere inden for sport management blev skabt gennem 15 år som aktiv basketballspiller, træner, dommer og senere formand for Aalborg Basketball klub. Siden har det været sport management, der har været omdrejningspunktet for karrieren.

8 år som sportschef ved Viborg Idrætsråd, samt 5 år som direktør i Viborg Golfklub har givet den praktiske erfaring om ledelse og forandringsprocesser i idrætsorganisationer. Dette kombineret med undervisnings,- og konsulenterfaring siden 1997 for DIF, Sport Management uddannelsen ved UCN Nordjylland og sidst som projektleder og ekstern underviser viser i Sport Management ved Cph Business.

Det er en brændende ambition at kunne være med til at styrke organiseringen og det forretningsmæssige fundament for sporten i Danmark. Dette gælder både på det frivillige foreningsområde og det kommercielle.

Med to tidligere foreningsaktive børn inden for håndbold og kampsportsudøver er der tilbragt mange timer som frivillige håndboldtræner, og aktiv tilskuer i diverse idrætshaller i det midtjyske., Dette har været en god fin anledning til lidt at lave lidt research på den generelle stand af klubber idrætsfaciliteter i Danmark.

Den sparsomme tid til egne aktiviteter deles mellem tiden på golfbanen – og det lokale foreningsfitness.

Jobmæssige erfaringer
2013 – i dag Ejer/ Direktør i Frejo Management
Udbyder kompetenceudvikling, ledercoachingforløb og udviklingsforløb til private virksomheder og organisationer.

1997 – 2014 Censor ved de danske erhvervsakademier inden for ledelse og sport management

2013 – i dag Ekstern Underviser ved Cph Business Akademi

Er projektleder og ansvarlig for udvikling og gennemførelse af Diplomuddannelsen i Sport Management med speciale i ledelse af Golfklubber i samarbejde med Dansk Golf Union og Golfens Administrative Forening.

2011 – 2013 Centerchef ved Center for Sport Management, UCN Act2Learn
Ansvarlig for opbygning af Center for Sport Management, der udbød konsulentydelser og strategiudviklingsforløb indenfor sportssektoren,

2009 – 2011 Forretningsudvikler og adjunkt ved Sport Management uddannelsen UCN
Ansat som forretningsudvikler og adjunkt med ansvar for at udvikle kompetencegivende diplomuddannelser til den danske sportssektor.

Har i perioden I samarbejde med Danmarks Golf Union udviklet og implementeret en ny merkantil diplomuddannelse I Golfmanagement. Pr. 1.4.2014 har 28 professionelle i den danske golfbranche gennemført uddannelsen.

Har udviklet en merkantil diplomuddannelse i Ledelse af Idræts- og Kulturcentre i samarbejde med HI.

2008 – 2009: Udviklingskonsulent ved Danmarks Idræts Forbund

Ansat ved DIF som Kommunal politisk konsulent med følgende hovedansvarsområder:

Udvikle strategiske samarbejdsaftaler mellem DIF og de danske kommuner.
Yde konsulenthjælp til de danske kommuner I forbindelse med udarbejdelse af idrætspolitikker og strategier.
Udvikle kommunale sportsprogrammer i samarbejde mellem kommunerne, DIF, de lokale sportsklubber, skoler og organisationer.

Specifikke områder:

Uddannelsesprogrammer for frivillige ledere.
Udvikle kommunale eliteorganisationer og programmer i samarbejde med Team Danmark
Udvikling af kommunale idrætsprogrammer for børn og unge

2003 – 2008: Direktør/Golfmanager Viborg Golfklub

Ansvarsområder:

Daglig ledelse
Strategiske udvikling og organisering
Rekruttering og fastholdelse af frivillige
Sekretær for bestyrelsen
Markedsføring og sponsorsalg

Har i perioden stået i spidsen for en omfattende omorganisering af Viborg Golfklub fra en forening med en driftende bestyrelse til en forening med en daglig leder/direktør med ansvar for den daglige drift.

April 1997- 2003: Sportschef ved Viborg Sport
(I dag kaldet ”Viborg Idrætsråd”)

Ansvarsområder:

Daglig ledelse
Strategi, udvikling og organisering af Viborg Sports aktiviteter.
Overordnet ledelse og udvikling af 2 idrætsanlæg:
Liseborg Centret
Viborg Stadionhaller
Udvikling og gennemførelse af store sport event i Viborg
Markedsføring og sponsorsalg
Information, projektudvikling og konsulent hjælp til 67 medlemsklubber.

1997: Ansat som fuldmægtig ved Aalborg Universitet

Uddannelse:
2010: Certificeret underviser ved UCN – læringsstile og uddannelsesplanlægning.

2010: Certificeret konsulent i Insights teamrolle koncepter og person profilerings værktøjer.

2009: Certificeret i Belbin Teamrolle koncepter og person profileringsværktøjer.

2008: Certificeret NLP Master coach ved Casper Rungsted NLP Institut.

2004: Strategikursus ved Michael Vest og P: Strategi i vindervirksomheder.

1997: Cand. Scient. Adm. Aalborg Universitet. (Kandidat afhandling om rekruttering af frivillige ledere til sportsklubber)

Bestyrelsesposter
2008 – 2012 Bestyrelsesmedlem Viborg Turistforening

2004 – 2008 Næstformand i GAF – Danmark – interesseorganisation for de ansatte i de danske golfklubber

1999 – 2003: Formand for Kvols Borgerforening

2000 – 2002: Næstformand for bestyrelsen i Løgstrup Børnehave

1998 – 2002: Medlem af Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune

1997 – 2001: Bestyrelsesmedlem Idrættens Daghøjskole i Viborg

1992 – 1997: Formand for Aalborg Basketball Klub

Konsulentarbejde og undervisningsaktiviteter
2011 – 2014: Har i samarbejde med Danmarks Golf Union udviklet kursus i effektivt bestyrelsesarbejde og selskabsledelse for bestyrelserne i de danske golfklubber. Kurserne udbydes løbende.

2000 – 2014: Foredragsholder og underviser indenfor emner som kommunikation, ledelse, rekruttering af frivillige, risikostyring, idrættens udvikling i Danmark, fundraising og sponsorering for både Danmarks Idræts Forbund og kommuner.

2000 – 2014: Medlem af censorkorpset for akademi,- og diplomuddannelser i Danmark.

2005 – 2014: Leveret konsulentydelser og procesforløb til professionelle klubber, organisationer og kommuner.

Konferenceoplæg:

2011: Foredragsholder ved CMAE´s internationale uddannelseskonference i Portugal til præsentation af diplomuddannelsen i Golfmanagement.

2010: Foredragsholder ved CMAE ´s internationale uddannelseskonference i Portugal om udvikling af tidssvarende uddannelser til sportssektoren.

2010: Foredragsholder ved Danmarks Golf Unions bestyrelseskonference “Den fleksible fremtid” om emnet “Udvikling af de nødvendige kompetencer og kvalifikationer hos golfbranchens fremtidige ansatte”

2011: Foredragsholder ved IDAN konferencen “Idrættens største udfordringer” om emnet “Uddannelsesbehovet for sportssektorens fremtidige ansatte)

2009 Foredragsholder ved GAF Årskonference om emnet “Effektive sponsorater I Golfklubber”

2010: Foredragsholder ved GAF Årskonference om emnet “Forandringsledelse i golfklubben”

2011: Foredragsholder ved GAF Årskonference om emnet ”Sådan lærer du at elske din bestyrelse”

2012: 2 Oplæg på international EASM Sport Management konference i Aalborg

”Servicestrategy and Transformation Economy”

”Governance in Golf Clubs”

2013: Oplæg på IDAN Konferencen 2013 ”Idrættens største udfordringer II” om ”Bestyrelsesarbejde i selvejende idrætsanlæg og store foreninger”

+45 22381387

klaus@iuce.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev