IManageruddannelsen

Grøn omstilling i golfklubben januar 2025

Denne uddannelse er særligt målrettet chefgreenkeepere, managere og andre professionelle i golfverdenen, som ønsker at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne bidrage til virksomhedens grønne omstilling med særlig fokus på den fulde værdikæde. 

Uddannelsen er baseret på faget ”Grøn omstilling i praksis” (10 ECTS) som er et modul i akademiuddannelsen i “bæredygtighed og grøn omstilling”. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Velkommen til grøn omstilling i golfklubben

Ledelse af den grønne omstilling aldrig har været mere relevant. På denne uddannelse kommer du omkring den bæredygtige værdikæde, cirkulær økonomi, råvarers sourcing og leverandørkortlægning. Med andre ord lærer du at bidrage til virksomhedens grønne omstilling med særligt fokus på den fulde værdikæde.

Når du har gennemført modulet, kan du

 • Forstå bæredygtig supply chain management i relation til den cirkulære værdikæde
 • Forstå den fulde ressourcecyklus og virksomhedens påvirkning i relation til de 17 verdensmål samt eventuel relevant lovgivning
 • Anvende centrale metoder og redskaber inden for grøn omstilling
 • Anvende og beregne enkelte ressourcers cirkularitet
 • Vurdere eksisterende samarbejder med fx kunder og leverandører og opstille løsningsmuligheder i relation til grøn omstilling
 • Håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til grøn omstilling i virksomheden og dennes produkter, serviceydelser og samarbejdspartnere.

Praktiske oplysninger

Under internaterne er der overnatning på Sportshotel Vejen som er en del af  Sportscenter Danmark. Der overnattes i enkeltværelse med fuld forplejning.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og faget “Grøn omstilling i praksis” (10 ECTS) er en del af akademiuddannelsen i Bæredygtighed og grøn omstilling. 

Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisning med fysisk fremmøde på to  3. dages internater hvor der er  god tid til læring og netværk.

Herudover afholdes 2 online undervisningsdage

Fælles for alle IUCE´s uddannelser er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der er et tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold.

Der lægges vægt på, at underviserne har praktisk erfaring inden for fagområdet, og at den studerendes erfaring inddrages aktivt i undervisningen.  I undervisningen indgår der derfor holdundervisning, oplæg, faglige diskussioner, erfaringsudveksling, gæsteforelæsninger, virtuel undervisning, e-læring, behandling af konkrete cases og projekter.

Nederst på siden finder du oplysning om tilskudsmuligheder til uddannelsen. 

Underviser

Klaus Frejo
Uddannelsesleder, Cand. Scient. Adm. og NLP Master Coach.

Klaus Frejo har arbejdet med ledelse i golfbranchen siden 2009:

 • Som golfmanager i Viborg Golfklub gennem 5 år
 • Som ansvarlig for Golfmanagementuddannelsen i samarbejde med DGU, GAF og DGA
 • Har gennemført mere end 50 forskellige workshop, bestyrelsesforløb og kursusforløb i dansk golf siden 2009
 • Har udviklet koncept for Godt Bestyrelsesarbejdet i de danske golfklubber for DGU

Læs mere om golfmanagement uddannelsen

HVOR OG HVORNÅR

Tilmelding til lone@iuce.dk

UNDERVISNINGSDAGE

EKSAMEN

Indhold i uddannelsen

Viden og forståelse

Som studerende får du: 

 • Viden om og forståelse for bæredygtig supply chain management i relation til den cirkulære værdikæde
 • Forståelse for den fulde ressourcecyklus og virksomhedens påvirkning i relation til de 17 verdensmål samt evt. relevant lovgivning
 • Viden om virksomhedens forretningsmodeller og værditilbud i forhold til samarbejde med virksomhedens interessente

Færdigheder

Som studerende opnår du følgende færdigheder:

 • Anvende centrale metoder og redskaber inden for grøn omstilling
 • Anvende og beregne enkelte ressourcers cirkularitet
 • Vurdere eksisterende samarbejder med fx kunder og leverandører og opstille løsningsmuligheder i relation til grøn omstilling

Kompetencer

Som studerende opnår du:

 • I en struktureret sammenhæng udvikle egne kompetencer i relation til den grønne omstilling
 • Håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til grøn omstilling i virksomheden og dennes produkter, serviceydelser og samarbejdspartnere.

Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud.

Omstillingsfonden
Det er muligt at søge kr. 6000,- i tilskud fra Omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbind- else med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på kr. 2820,- pr. uge (2024) tildeles til arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. Læs mere på www.svu.dk

 Vi hjælper gerne med tilskudsmulighederne. 

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Du er velkommen til at kontakte Klaus Frejo på 42901387 eller mail klaus@iuce.dk ved spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev