Bestyrelsesudvikling

Kursus i godt bestyrelsesarbejde

Styrk kompetencerne inden for bestyrelsesarbejde
som bestyrelsesmedlem eller leder i idræts- og fritidsbranchen

Kurset udbydes i samarbejde med IKF, GAF Danmark og Idrætsplatformen.

Kurset afvikles over 1 hel kursusdag med fysisk fremmøde samt 2 online forløb á fire timer. For at lette deltagelsen er det muligt at gennemføre den fysiske kursusdag enten øst eller vest for Storebælt. 

KURSUSDAG 1 08.30 – 16:00 (FYSISK FREMMØDE)

Det teoretiske grundlag fo et godt samarbejde i bestyrelsen. 
Vi skaber den overordnede forståelse for, hvor samarbejdet i bestyrelsen kan blive udfordret

 • God kommunikation og konflikthåndtering
 • Spil jeres hjerner gode – om hjernens 2 systemer og måder at træffe beslutninger på
 • Teamsamarbejde og forventningsafstemning

Godt samarbejde i bestyrelsen.
Vi arbejder med de konkrete elementer, som kan udfordre det daglige samarbejde i bestyrelsen:

 • Afklaring af bestyrelsens opgaver ansvar
 • Afklaring af roller og ansvar for de individuelle bestyrelsesmedlemmer
 • Håndtering af relationer, teamsamarbejde og konflikthåndtering
 • Kompetencer og forventningsafstemning
 • Socialisering af nye bestyrelsesmedlemmer

Mødeledelse og elementerne i gode beslutningsprocesser
Vi arbejder med de rammer som skal være på plads for at vi kan optimere vores møder og beslutningsprocesser:

 • Planlægning og gennemførelse af værdiskabende møder
 • Planlægning og gennemførelse af gode beslutningsprocesser

Værktøjskassen
Vi dykker ned i den konkrete værktøjskasse:

 • Sådan laver du bestyrelsesindkaldelser og referater
 • Sagsfremstillinger og dagsorden

Bestyrelsens ansvar og opgaver
Vi gennemgår bestyrelsens opgaver og ansvar:

 • Bestyrelsens forretningsorden
 • Virksomhedsplan som daglig styringsværktøj
 • Budget og økonomistyring
 • Årsplan

KURSUSDAG 2 14.00 – 18.00 (ONLINE)

Godt samarbejde mellem bestyrelse og ledelse/udvalg
Vi arbejder med hvordan bestyrelsen kan blive bedre til at uddelegere arbejdsopgaver

 • Den overordnede arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og den daglige ledelse
 • Om at skabe et motiverende ledelsesrum for ledelse og medarbejdere
 • Et nyt paradigme for moderne og effektivt bestyrelsesarbejde
 • Formulering af motiverende mål og rammer for organisationens arbejde

KURSUSDAG 3 – 14.00 – 18.00 (ONLINE)

Sådan styrkes bestyrelsesarbejde i jeres organisation 
Vi arbejder med de elementer der kan styrke bestyrelsesarbejdet

 • Har bestyrelsen den rette sammensætning og det rette antal personer?
 • Er jeres bestyrelse sammensat rigtigt i forhold til den opgave, der skal løses?
 • Hvordan kan man komme i mål med de ønskede forandringer?
 • Hvordan håndteres processen med at skifte ud på bestyrelsesposterne?
 • Sådan styrkes rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen
 • Fra overordnede tanker til konkrete indsats

Her tilmelder du dig kursus i godt bestyrelsesarbejde

Kurser i godt bestyrelsesarbejde i hobro idrætscenter

4.375,00 DKK

inkl. moms / pr. deltager


Kurser i Godt bestyrelsesarbejde i hafnia hallen i københavn

4.375,00 DKK

inkl. moms / pr. deltager


Kursus i godt bestyrelsesarbejde
jylland

4.375,00 DKK

ekskl. moms / pr. deltager

Kursus i godt bestyrelsesarbejde
københavnsområdet

4.375,00 DKK

ekskl. moms / pr. deltager

Tilmeld dig vores nyhedsbrev