IManageruddannelsen

God ledelse i golfklubben, november 2024

Denne uddannelse er særligt målrettet chefgreenkeepere, managere og andre professionelle i golfverdenen, som ønsker at styrke kompetencerne indenfor det at udøve ledelse i en golfklub

Uddannelsen er baseret på faget ”Oplevelsesledelse” (10 ECTS) som er et modul i akademiuddannelsen i “Service og oplevelser”. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Velkommen til god ledelse i golfklubben

Golfklubberne har en række ledelsesmæssige udfordringer til fælles, som gør at fokus på god ledelse aldrig har været mere relevant:

 • Udfordringer med at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere er stigende. Dette har isæt vist sig på greenkeeperområdet de senest år. 
 • Kravene til god og situationsbestemt ledelse er stigende i samfundet, og især de unge kan udgøre en særlig ledelsesudfordring
 • Rekruttering og ledelse af frivillige udgør en særlig ledelsesopgave for golfklubberne. De frivillige indgår i den samlede organisering og opgaveløsning i de fleste golfklubber – ofte i tæt samspil med ansatte. Dermed udgør ledelse af frivillige en afgørende kompetence som leder i en golfklub
 • Endelig er håndtering af rollen som leder i en demokratisk ledet organisation afgørende for at skabe et godt samarbejde med bestyrelse og udvalg i dagligdagen

Praktiske oplysninger

Under internaterne er der overnatning på Sportshotel Vejen som er en del af  Sportscenter Danmark. Der overnattes i enkeltværelse med fuld forplejning.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og faget “Oplevelsesledelse” (10 ECTS) er en del af akademiuddannelsen i Service og oplevelser. 

Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisning med fysisk fremmøde på to  3. dages internater hvor der er  god tid til læring og netværk.

Herudover afholdes 2 online undervisningsdage

Fælles for alle IUCE´s uddannelser er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der er et tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold.

Der lægges vægt på, at underviserne har praktisk erfaring inden for fagområdet, og at den studerendes erfaring inddrages aktivt i undervisningen.  I undervisningen indgår der derfor holdundervisning, oplæg, faglige diskussioner, erfaringsudveksling, gæsteforelæsninger, virtuel undervisning, e-læring, behandling af konkrete cases og projekter.

Nederst på siden finder du oplysning om tilskudsmuligheder til uddannelsen. 

Hør´ hvad Golfmanager, Sune Heilbo fra Eventyrgolf i Odense siger om uddannelsen?

Underviser

Klaus Frejo
Uddannelsesleder, Cand. Scient. Adm. og NLP Master Coach.

Klaus Frejo har arbejdet med ledelse i golfbranchen siden 2009:

 • Som golfmanager i Viborg Golfklub gennem 5 år
 • Som ansvarlig for Golfmanagementuddannelsen i samarbejde med DGU, GAF og DGA
 • Har gennemført mere end 50 forskellige workshop, bestyrelsesforløb og kursusforløb i dansk golf siden 2009
 • Har udviklet koncept for Godt Bestyrelsesarbejdet i de danske golfklubber for DGU

Læs mere om golfmanagement uddannelsen

HVOR OG HVORNÅR

Tilmelding

UNDERVISNINGSDAGE

EKSAMEN

Indhold i uddannelsen

1. INTERNAT -30. oktober – 1. november 

Dit personlige lederskab

 • Hvad vil det sige at være leder i en golfklub – og hvad er DNA´et for fremtidens ledere i golfbranchen?
 • Vi arbejder med elementerne i god kommunikation, som et grundelement i god ledelse
 • Vi arbejder med de forskellige elementer i det personlige lederskab og hvordan vores personlighed og lederkarakteristik påvirker vores lederskab og ledelse af andre
 • Med udgangspunkt i udfyldelse af en personlig e-stimate profil arbejdes der med elementerne i det personlige lederskab. Alle deltagere modtager en profiltest og en personlig feedback.
 • Vi arbejder med at få de personlige lederkompetencer i spil i forhold til at skabe et effektivt team, og at samarbejde med nogen, der ikke er som os selv.
 • Vi arbejder med elementerne i konflikthåndtering og den svære samtale
 • Vi arbejder med at afklare de centrale personer og partnerskaber der skal være styr på i hverdagen, for at skabe et succesfuldt ledelsesrum i golfklubben

2. INTERNAT – 25 – 27. november 

God Ledelse i Golfklubben

 • Vi arbejder med motivationsteorier og modeller til at forstå og hvordan vi styrker motivation og arbejdsglæde for medarbejdere og frivillige
 • Vi arbejder med de grundlæggende teorier og ledelsesmodeller, der danner grundlaget for god ledelse
 • Vi arbejder med forskellige ledelsesstile for at kunne levere situationsbestemt ledelse til medarbejdere med forskellige ledelsesbehov
 • Vi arbejder med ledelse af personer med nedsat arbejdsevne, og unge med særlige forventninger til ledelse
 • Vi arbejder med organisationskultur, som noget ledere skal forstå og kunne håndtere, hvis det skal lykkes at skabe langsigtede forandringsprocesser og tilpasninger af klubbens organisering
 • Vi arbejder med rekruttering, ledelse og motivering af frivillige i klubben. Hvordan skaber i en stærk frivillighedskultur og hvordan integrerer vi de frivillige ind i den øvrige organisation, så det bliver bæredygtigt for både ansatte og frivillige. Hvordan kan vi identificere forskellige frivillighedsroller og hvordan rekrutterer og samarbejder vi med de forskellige typer af frivillige?
 • Vi arbejder med Coaching og anerkendende ledelse, som en måde at styrke dialogen med medarbejderne og den daglige arbejdsglæde.

1. ONLINE – 11. november 

Styrke samarbejdet med de politiske udvalg i hverdagen

 • Hvordan spiller vi som ledere de folkevalgt gode, og skaber de bedst mulige rammer for samarbejdet i hverdagen?
 • Hvordan leder vi ”opad” i hverdagen og styrker egen rolle og indflydelse på de strategiske beslutninger i forhold til bestyrelsen og de politiske udvalg?
 • Hvordan styrker vi mødekulturen og de løbende beslutningsprocesser i klubben?

2. ONLINE – 3. december 

Fra skåltaler til konkrete handlinger

 • Vi samler op på alle de forskellige dele af undervisningen og drøfter hvordan de fine ambitioner omsættes til konkrete handlinger i hverdagen
 • Vi arbejder med at bruge adfærdsdesign som en konkret ledelsesmetode til at skabe holdbare forandringer i hverdagen
 • Hvordan vi arbejde med at håndtere modstand mod forandring i klubben og med at ændre de elementer i kulturen som gør forandring svært

Forberedelse til eksamen

En uddannelse med høj faglighed og socialt samvær

Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud.

Omstillingsfonden
Det er muligt at søge kr. 6000,- i tilskud fra Omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbind- else med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på kr. 2820,- pr. uge (2024) tildeles til arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. Læs mere på www.svu.dk

 Vi hjælper gerne med tilskudsmulighederne. 

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Du er velkommen til at kontakte Klaus Frejo på 42901387 eller mail klaus@iuce.dk ved spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev