Idræts- og fritidsbranchen

Idrættens event- og projektledelse april 2024

Velkommen til dette uddannelsesforløb, som udbydes i samarbejde med de førende organisationer i idræts- og fritidsbranchen.

Uddannelsen er baseret på faget ”Eventmanagement” (10 ECTS) som er et modul i akademiuddannelsen i “Service og oplevelser”. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Akademiuddannelse i event- og projektledelse

Udvikling af events fylder mere og mere i den danske idræts- og fritidsbranche. Lige fra konferencer til løbeevents, svømmestævner og companydays i golfbranchen.

Uanset hvor du er ansat i branchen er event og projektudvikling en fast del af hverdagen og evnen til effektiv projektledelse er en vigtig kompetence for at kunne levere resultater.

Der er mange ligheder mellem eventudvikling og projektledelse og på denne uddannelse får du værktøjskassen til at arbejde med begge dele.

På uddannelsen vil du:

 • Få en værktøjskasse til at udvikle oplevelsesbaserede events
 • Få kompetencer og redskaber til at lede og styre mindre og mellemstore projekter fra start til slut
 • Få redskaber til at estimere tid, ressourcer og vurdere risici
 • Lære at planlægge projekter og events på et ledelsesmæssigt og et operationelt niveau
 • Lære at opstille realistiske mål, følge dem og sikre høj kvalitet i dine projekter
 • Blive introduceret til teorier og metoder, som du kan bruge til at håndtere events og projekter kompleksitet og udfordre samt kvalitetsbestemme resultat og effekt

Uddannelsen er et modul der giver dig en værktøjskasse, som du kan bruge til at skabe et solidt grundlag for udvikling succesfulde projekter og events – hvad enten du er projektleder eller projektdeltager.

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er inkl. forplejning. Under internaterne er der overnatning på Sportscenter Danmark i Vejen. Der overnattes i enkeltværelser

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og faget “Eventmanagement” (10 ECTS) er en del af akademiuddannelsen i Service og oplevelser.

Undervisningen gennemføres som blended learning med fysisk tilstedeværelse og online undervisning. 

Uddannelsen er bygget op om 8 dages undervisning. Dagene er fordelt på to internater med hhv. 3 og 2 dages undervisning. Internaterne er inkl. overnatning, fuld forplejning samt teambuildingaktiviteter for at styrke netværksdannelsen mellem deltagerne. Hetil kommer 3 dage med online undervisning.

Underviser

Anders Lund Ærthøj (Cand. Mag. i kultur, kommunikation og globalisering) er konsulent i Idrættens udviklingscenter og har flere års erfaring som underviser på Sport management på UCN i Aalborg. Anders har bla. undervist i sportsøkonomi, projektledelse og eventmanagement.

HVOR OG HVORNÅR

Tilmelding

UNDERVISNINGSDAGE

EKSAMEN

Indhold i uddannelsen

1. ITERNAT – 15-16 APRIL 

Vi arbejder med følgende temaer:

 • Generel introduktion til projekt- og eventledelse og projekt- og eventstyring
 • Hvad definerer et projekt og en event, projektarbejdsformen og de forskellige projekttyper?
 • Værktøjer til udvikling af oplevelsesbaserede events
 • Etablering og strukturering af projekter og events
 • Baggrund for projekter og events samt og projektbeskrivelse
 • Idégenerering og idévurdering
 • Projektets og eventens hovedforløb og etablering af projektorganisationen
 • Interessent analyse

Efter første internat har du kompetencer og værktøjer til at skabe et solidt fundamentet for dit projekt og event

2. INTERNAT – 1-3 MAJ 

Vi arbejder med følgende temaer:

 • Måldefinitioner, målhierarki, risikostyring
 • Planlægningsværktøjer og tidsestimering
 • Projektets ledelse samt afslutning og evaluering af projekter og events.
 • Kvalitet i projekter og events.
 • Ledelse af projektmedarbejdere (personprofiler, ledelsesteori)
 • Afslutning og evaluering af events og projekter.

Efter andet internat har du værktøjer og kompetencer til at gennemføre et projekt og en event fra a-z, samt en forståelse for ledelse af event- og projektmedarbejdere

1.ONLINE – 22. APRIL 

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

 • Eventens Værdikæde
 • Anvendt projektledelse i en idræts- og sportmæssig kontektst

Efter først online session har du komptencer og værktøjer til at anvende projektledelses værktøjer i en idræts og sportsmæssig kontekst.

2. ONLINE – 26. APRIL 

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

 • Kommunikation og konflikter
 • Kulturforskelle af deltagere
 • Ledelse og forandring
 • Hvor er I med jeres projekt?

Efter anden online session har du kompetencer og værktøjer til at kommunikere i dit projekt.

3. ONLINE – 17. MAJ 

På dette modul arbejder vi med opsamling på uddannelsesforløbet.

Da der er tale om en kompetencegivende uddannelse, er der er en række tilskudsmuligheder, som betyder at prisen for deltagelse kan reduceres væsentligt, såfremt du er i målgruppen for tilskud.

Omstillingsfonden
Det er muligt at søge kr. 6000,- i tilskud fra Omstillingsfonden. Tilskuddet søges i forbind- else med tilmelding og fratrækkes direkte i prisen. Læs mere på www.ufm.dk.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) på kr. 2820,- pr. uge (2024) tildeles til arbejdsgiveren der sender medarbejderen på uddannelse, såfremt medarbejderen opfylder kravene. Læs mere på www.svu.dk

Den kommunale kompetencefond
Hvis du er offentligt ansat, har du mulighed for at søge de offentlige kompetencefonde. Læs mere på www.denkommunalekompetencefond.dk

 Vi hjælper gerne med tilskudsmulighederne. 

Framelding

Framelding kan foretages direkte på tlf. 9240 1387 eller lone@iuce.dk

Se handelsbetingelser for deltagelse ved kurser og uddannelser her

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er ca. to uger før kursus/uddannelsesstart.

 

Idrættens Udviklingscenter

Interesseret?

Du er velkommen til at kontakte Klaus Frejo på 42901387 eller mail klaus@iuce.dk ved spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev