Optimering af kompetencer

Bestyrelsesuddannelse

Kompetenceudviklende forløb om “Værdiskabende bestyrelsesarbejde” til din bestyrelse. Fokus på samarbejde, opgaver og optimering i jeres arbejde. 

Idrættens Udviklingscenter tilbyder sparring med bestyrelsen ved ansættelser af ledende medarbejdere samt et forløb med bestyrelserne om ”Værdiskabende bestyrelsesarbejde”, fordi en afklaring af en række elementære spørgsmål omkring samarbejdet og opgaverne i en bestyrelsen kan have en utrolig stor værdiskabende effekt. 

Emner i forløbet kan være:

 • Hvad er bestyrelsens rolle og opgave?
 • Hvad er de enkelte bestyrelsesmedlemmers rolle og bidrag til bestyrelsesarbejdet?
 • Hvordan organiseres samarbejdet i bestyrelsen?
 • Hvordan træffes gode beslutninger?
 • Hvordan samarbejder bestyrelsen med den daglige leder, således at alle kan bidrage optimalt til udvikling af klubben og de ønskede resultater.
 • Værktøjer til at styrke den interne kommunikation og samarbejdet i bestyrelsen
 • Værktøjer til at sikre en optimal beslutningsproces i bestyrelse
 • Et grundlag for at udarbejde/revidere bestyrelsens forretningsorden, som grundlag for det fremtidige samarbejde
 • Ledelsesmæssigt strategi arbejde- og implementering
 • Medarbejderhåndtering og coaching
Ansættelse af ledende medarbejdere
Vi hjælper bestyrelsen og ledelsen gennem de forskellige faser af en professionel rekrutteringsproces .
Vi er ikke et rekrutteringsbureau, og alle beslutninger omkring ansættelser og valg af kandidater er alene organisationens ansvar.
Alt efter konkret behov kan vi tilbyde
 • Hjælp med afklaring af mission, vision, værdigrundlæg som den nye leder / medarbejder skal ansættes ind i.
 • Afklaring af bestyrelsens rolle i en ny organisering - Formulering af virksomhedsplan - Afklaring af samerbejdsrelationerne mellem bestyrelsen og den nye leder.
 • Formulering af stillingsopslag og funktionsbeskrivelse - Offentliggørelse af stillingsopslag på relevente jobsites, netværksgrupper etc.
 • Sparing med ansættelsesansverlige i vurderingog udvælgelse af kandindater
 • Formulering af stillingsopslag og funktionsbeskrivelse - Offentliggørelse af stillingsopslag på relevente jobsites, netværksgrupper etc.

Værdiskabende bestyrelsesarbejde

Hos Idrættens Udviklingscenter arbejder vi med den udvikling der har været i ledelses- og bestyrelsesarbejde omkring idrættens organisationer. Idag er arbejdet i en anden dimension end for bare 10 år siden, og om det er arbejde i en enkelt klub eller på idrætspolitisk plan i et specialforbund eller et idrætsudvalg, så er der behov for, at kompetencerne i forhold til arbejdet konstant optimeres.

Vi arbejder blandt andet med forløbet ”Værdiskabende bestyrelsesarbejde”. Her er fokus på afklaring af en række elementære spørgsmål omkring samarbejdet og opgaverne i bestyrelsen. Dette kan have en utrolig stor værdiskabende effekt. Det samme gør sig gældende under ledelsessparring hvor vi fokuserer på samarbejde, kompetenceafklaring og udvikling.

Bestyrelsesarbejde

Kompetenceudvikling i bestyrelsen

En velfungerende bestyrelse, der forstår sin rolle, og formår at skabe et fælles mål for organisationen og attraktive rammer, er en af de største betydninger for idrætsorganisationers langsigtede evne til at præstere og udvikle sig. 

Vi tilbyder forskellige forløb

Inspirationsoplæg om værdiskabende bestyrelsesarbejde
Præsenter de vigtigste læringspunkter omkring værdiskabende bestyrelsesarbejde og giver inspiration til at sætte en udviklingsproces i gang.

Workshop for flere grupper omkring elementerne i værdiskabende bestyrelsesarbejder
Forløbet omfatter aktuelle dilemmaer omkring bestyrelsesarbejdet til drøftelse samt en lang række konkrete løsningsforslag til effektivisering af bestyrelsesarbejdet.
Workshoppen er inkl. oplæg, debat, og gruppedrøftelse

Workshop for én bestyrelse, der ønsker at arbejde med sin egen praksis og få skabt grundlaget for værdiskabende bestyrelsesarbejde
Forløbet indebærer udlevering af skabeloner for virksomhedsplan, forretningsorden mv. som bestyrelsen kan arbejde videre med at tilpasse til egen praksis.

Workshop for flere grupper omkring elementerne i værdiskabende bestyrelsesarbejder
Forløbet omfatter aktuelle dilemmaer omkring bestyrelsesarbejdet til drøftelse samt en lang række konkrete løsningsforslag til effektivisering af bestyrelsesarbejdet.
Workshoppen er inkl. oplæg, debat, og gruppedrøftelse

Det er vores konkrete praktiske og teoretiske erfaring, at en række elementære spørgsmål omkring samarbejdet i bestyrelsen, samt samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen kan have en meget stor værdiskabende effekt for organisationen. Omvendt kan en manglende afklaring, potentielt udgøre en stor trussel – ikke alene mod effektiviteten i organisationen – men mod selve sammenhængskraften.

Konceptet retter sig primært til alle idrætsorganisationer med ansatte ledere, såsom specialforbund, golfklubber, fodbold- og håndboldklubber samt større idrætsanlæg. Principperne for værdiskabende bestyrelsesarbejde er alment gyldige, og derfor er kurset lige så velegnet i forhold til kulturinstitutioner og andre organisationer, hvor frivillige bestyrelsesmedlemmer skal stå i spidsen for en professionel organisation.
Idrættens Udviklingscenter
Interesseret?
Vi tager meget gerne en konkret dialog om styrkelse af jeres bestyrelsesarbejde.